افق روشن
www.ofros.com

تظاهرات جوانان طبقه کارگر در رشت


فعالان ضدسرمایه داری گیلان                                                                                  جمعه ٦ اسفند ١٣٨٩

روز یکشنبه یکم اسفند ١٣٨٩ از ساعت ۴ بعدازظهر به بعد تعدادی از جوانان طبقه کارگر در رشت در پیاده روهای خیابان مطهری ( جلال دهقان اوایل انقلاب ) شروع به راه پیمایی کردند. پیاده روها مملو بود از مردمانی که بیشتر کنجکاو بودند و یا به حمایت این جوانان پرشور و انقلابی به خیابان آمده بودند. درابتدای چهار راه میکائیل یک مینی بوس نیروی انتظامی پارک کرده و درونش تعدادی از نیروهای انتظامی درحالی که پرده های پنجره های مینی بوس را کشیده بودند حضور داشتند. حدود پنج الگانس و سمند متعلق به نیروی انتظامی در حال گشت زنی در حد فاصل چهار راه میکائیل و فلکه صیقلان بودند. دهنه بادی اله دو الگانس و بعداً یک ون نیروی انتظامی مستقر شده بود. ترافیک سنگینی در سطح خیابان وجود داشت و ماموران راهنمایی به سختی ترافیک را کنترل می کردند. اما در خیابان و پیاده روها بسیجی ها با لباس شخصی حضور داشتند و به محض کوچکترین حرکتی سی چهل نفره به طرف یک یا دو جوان معترض حمله می کردند. البته عابرین به حمایت از جوانان وارد معرکه می شدند. در حدود ١٠ نفر دستگیر شدند و با سمند بژ رنگ و پراید ١٣٢ سفید رنگ مستقر در مقابل مسجد سوخته تکیه به زندان اداره اطلاعات و امنیت رشت واقع در فلکه فرزانه برده شدند. این امر علیرغم ممانعت مردم و شکسته شدن شیشه عقب سمند بژ رنگ اتفاق افتاد. در حدود ١٠ نفر از جوانان نیز در اثر دخالت مردم و مقاومت شان در مقابل بسیجی ها آزاد شدند و مردم آن ها را فراری دادند. تعدادی از ماموران اطلاعاتی دوربین به دست از صحنه های درگیری و مردم فیلم برداری می کردند. بسیجی ها به باتوم تونفا و اسپری مجهز بودند و مسلم است که آن ها در مورد شیوه دستگیری و مهار دستگیر شدگان در درگیریهای تن به تن آموزش دیده اند و بیرحمانه با باتوم بر سر جوانان می کوبیدند و یا بعد از دستگیری دستشان را پیچانده و در مهار خود نگه می داشتند تا به مسجد سوخته تکیه منتقل و سپس توسط پراید ١٣٢ نمره شخصی به زندان سازمان امنیت رشت منتقل کنند. البته دستگیرشدگان با شعارهای مرگ بر موسوی و مرگ بر منافق همراهی می شدند. چندین دختر جوان نیز نسبت به برخوردهای وحشیانه بسیجی ها اعتراض کردند که مورد هجمه آن ها قرار گرفتند اما با دخالت مردم رها شدند. بسیجی ها با موتورهای خود به ایجاد رعب و وحشت در فضای خیابان می پرداختند و در کوچه های اطراف منتهی به خیابان مطهری گشت می زدند که در این میان تعدادی از آن ها در انتهای شب در محله آفخرا به تله جوانان دیگر افتادند و چوب خوردند. همین طور در محله زرجوب رشت نیز تعدادی از بسیجیان به دام مردم افتادند و کتک خوردند. رشت در این شب شاهد حکومت شبه نظامی بود. ما دستگیری جوانان معترض را محکوم می کنیم و خواستار توقف شکنجه و آزادی بی قید و شرط تمام دستگیرشدگان ٢۵ بهمن و یکم اسفند ١٣٨٩ هستیم.

فعالان ضدسرمایه داری گیلان - ۵ اسفند ١٣٨٩

کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری