افق روشن
www.ofros.com

TÜRKİYE HALKLARININ YAŞAMIŞ OLDUĞU ...

ابراز همدردی با مردم زلزله زده ترکیه


جمعی از پناهجویان                                                                                         پنجشنبه ۵ آبان ماه ١٣٩٠

TÜRKİYE HALKLARININ YAŞAMIŞ OLDUĞU

DEPREMDEKİ ACILARA OTAKLIK EDİYORUZ

Van ve ilçelerinde deprem olduğunu duyduğumuz zaman sizin çekmiş olduğunuz acıyı hissettik. Görmüş olduğunuz maddi ve manevi kayıplardan dolayı üzüldük.
Van halkı eskidende şimdide İran'dan gelen göçmenlere hep iyi davrandı ve yardım ettiler.Bunun için Van halkına ve bütün Türkiye Halklarına teşekkür ediyoruz.
Biz İran göçmenleri avare olmuşuz ailemizden uzak kalmışız soğukta kalmışız aç kalmışız bunun için van daki depremzede insanların yaşamış olduklarını anlıyoruz.
Biz göçmenler belki maddi anlamda size yardım edemiyoruz ama kalpten istiyoruz ki tez zamanda bu zor durumdan kurtulun gelen günleriniz size iyi olsun.
Biz iran göçmenleri olarak Türkiye Halklarına ve mahsusen Van'ın depremzede halkıylan ortaklığımızı bildiririz ve bütün dünya halklarından istiyoruz ki Van'ın depremzede halkına tez zamanda yardım etsinler.

EDİRNE'DE YAŞAYAN İRAN GÖÇMENLERİ
VAN'DA YAŞAYAN İRAN GÖÇMENLERİ
AFYON'DA YAŞAYAN İRAN GÖÇMENLERİ
ANKARA'DA YAŞAYAN İRAN GÖÇMENLERİ
İSTANBUL'DA YAŞAYAN İRAN GÖÇMENLERİ
ESKİŞEHİR'DE YAŞAYAN İRAN GÖÇMENLERİ
KIRŞEHİR'DE YAŞAYAN İRAN GÖÇMENLERİ
NORVEÇ'TE YAŞAYAN İRAN GÖÇMENLERİ
SAKARYA'DA YAŞAYAN İRAN GÖÇMENLERİ
25/10/2011

ابراز همدردی با مردم زلزله زده ترکیه

وقتی دیدیم و شنیدیم زلزله شهر وان و حومه آن را لرزانده و خسارات جانی و مالی فراوان و همچنین خانه های فرو ریخته زیادی را پشت سر خود به جا گذاشته ، غم جان فرسایی گلویمان را بشدت فشرد.
مردم وان سالهاست که میزبان ایرانیهای که برای نجات خود و خانواده شان به ترکیه پناه می آورند ، بوده و هست. که بسیار جای تشکر و قدردانی دارد.
ما پناهجویان ایرانی که درد آورارگی، بی خانمانی، سرما و گرسنگی و دوری از عزیزان را با پوست و استخوان خود لمس کردیم ، به خوبی می دانیم مردم زلزله زده وان و حومه آن دچار چه رنج و گرفتاری شده اند. ما بدلیل پناهنده بودن عملا" هیچ کمکی نمی توانیم برای این مردم مهمان نواز انجام بدهیم. اما با تمامی وجود از صمیم قلب ابراز همدردی کرده و آرزو داریم هرچه زود تر مشکلات این مردم رنج دیده بر طرف شود و روز های خوشی در پیش رو داشته باشند.
همچنین ضمن ابراز همدردی با مردم ترکیه ، بخصوص مردم زلزله زده وان از تمامی نهاد های جهانی و داخلی و مردمی می خواهیم برای کمتر شدن شدت رنج و درد هرچه زودتر کمک رسانی نمایند.

جمعی از پناهجویان ایرانی در ادرنه
جمعی از پناهجویان ایرانی در ساکاریا
جمعی از پناهجویان ایرانی دروان
جمعی از پناهجویان ایرانی درافیون
جمعی از پناهجویان ایرانی دراستانبول
جمعی از پناهجویان ایرانی درآنکارا
جمعی از پناهجویان ایرانی دراسکی شهر
جمعی از پناهجویان ایرانی درنیو شهر
جمعی از پناهجویان ایرانی درکرشهر
جمعی از پناهجویان ایرانی درنروژه
٣/٨/١٣٩٠