افق روشن
www.ofros.com

از کشتار دهۀ ٦٠ تا جنایت ٦٧ در بستر ٣٢ سال سرکوب جمهوری اسلامی


کمیتۀ دفاع از ... - بلژیک                                                                                  جمعه ٢٨ مرداد ماه ١٣٩٠

از کشتار دهه ی ٦٠ تا جنایت ٦٧ در بستر ٣٢ سال سرکوب جمهوری اسلامی

٢٣ سپتامبر ٢٠١١ ساعت ١٨ تا ٢٢ - پیانوفابریک، بروکسل

"کمیته ی دفاع از مبارزات مردم ایران - بلژیک" از تمامی علاقمندانِ پرسش گر ایرانی، بلژیکی و کلیه ی وجدان های بیدار بشری دعوت می کند تا با حضور خود در این برنامه به معرفی و بازخوانی جنایت جمهوری اسلامی در زندان های دهه ٦٠ بپردازند.
سخنرانان برنامه:
- خانم شورا مکارمی؛ نویسنده و فرزند جانباخته از فرانسه
- دکتر رضا کاظم زاده؛ روان شناس از بلژیک
- به همراه بخش های دیگری که به منظور بازخوانی این جنایت تدارک دیده شده است.
هدف ما بررسی، معرفی و شکافتن ابعاد این جنایت به منظور آشناکردن و پاسخ گویی به مخاطبی است که در این جامعه می زید و لزوماً ایرانی نیست. به مخاطبی که فارغ از بلندگوها و رسانه های این دنیا، به دنبال یافتن ابعاد بیشتری از حقیقت ماجرا است. به همین منظور برنامه را به زبان فرانسه برگزار خواهیم کرد تا امکان مشارکت این مخاطبان آسان تر فراهم شود. در کنار آن از امکان ترجمه ی هم زمان برنامه به فارسی هم برخوردار خواهیم بود.
انتظاری که از این برنامه می رود اینست که ضمن حضور خود، به فضای بحث و جدل، پرسش و بررسی ریشه های جنایتی که "نه فراموش شدنی و نه بخشیدنی است" بپردازیم. جنایت سیستمی تئوکراتیک و بر قدرت نشسته را در آخرین سنگرهای مبارزه ی مردم و بر بهترین فرزندان این آب و خاک به گفتگو بنشینیم.

زمان: ساعت ١٨ تا ٢٢ جمعه ٢٣ سپتامبر ٢٠١١
آدرس: Rue du Fort 35, 1060 St-Gillis, Belgium