افق روشن
www.ofros.com

پخش مستقیم دادگاه جمهوری اسلامی


کارزار ایران تریبونال                                                                                           شنبه ۲٧ خرداد ١٣٩١

کمیته اجرائی ایران تریبونال، تصمیم گرفت مرحله اول دادگاه رژیم جمهوری اسلامی را به طور همزمان زنده پخش نماید. به این وسیله همه ی علاقه مندان به این دادگاه در سراسر جهان، به ویژه در ایران، با مراجعه به سایت زیر می توانند جلسات دادگاه را همزمان به صورت زنده دنبال کنند.
ساعت پخش، همرمان خواهد بود با آغاز جلسات روزانه از ساعت ٩.٣٠ دقیقه صبح تا ۵.٣٠ به وقت گروینچ(بریتانیا)، از ١٨ تا ٢٢ ژوئن ٢٠١٢.
می توان، پخش مستقیم را در وب سایت کارزار ایران تریبونال نیز دنبال کرد.
پخش مستقیم دادگاه را در سطح گسترده ای تبلیغ کنیم و از سایت های ایرانی بخواهیم لینک آن را در وب سایت خود منتشر کنند.

www.livestream.com/irantribunal

کارزار ایران تریبونال