افق روشن
www.ofros.com

سخنرانی و گفت و شنود

سخنران: ریموند لوتا


شورای پشتیبانی از ... (تورنتو- کانادا)                                                               پنجشنبه ٢٧ مرداد ماه ١٣٩٠

ریموند لوتا نویسنده و محقق در اقتصاد سیاسی مارکسیستی می باشد. آثار لوتا از جمله شامل کتاب "آمریکا در سراشیب" است که به تبیین نظام سرمایه‪داریِ امپریالیستی می پردازد. وی همچنین ویراستار کتاب "اقتصاد سیاسیِ سوسیالیستی" می باشد. آثار متعدد وی در زمینه‪ی ساختمان سوسیالیسم و همچنین در مورد اوضاع جهانی و بطور مشخص خاورمیانه در نشریه‪ "انقلاب"، ارگان حزب کمونیست انقلابی آمریکا، منتشر شده است. در چند سال اخیر، لوتا سلسله سخنرانیهایی را در دانشگاههای آمریکا در باره بدخوانی تاریخ سوسیالیسم و کمونیسم انجام داده است.

شورای پشتیبانی از مبارزات مردم در ایران در ادامه برگزاری جلسات سخنرانی و تریبون آزاد، خوشوقت است که اکنون میزبان ریموند لوتا می باشد.

عنوان سخنرانی:

دموکراسی، آیا نمی‪توان به نظامی بهتر از آن دست یافت؟!

زمان: یکشنبه ۲۱ آگوست ۲۰۱۱ - ساعت سه و نیم بعد از ظهر

مکان: ساختمان او.آی.اس.ای ( ساختمان اویزی)

۲۵۲ خیابان بلور غربی - طبقه پنجم - اتاق ۱۷۰

تلفن: 9348 - 772 -647 و 7922 - 407 - 416

شورای پشتیبانی از مبارزات مردم در ایران (تورنتو - کانادا)

Shora.poshtibani@yahoo.com