افق روشن
www.ofros.com

!بحران مالی و افزایش انبوه بیکاران جهان


ترجمه و توضیحات: اکبر تک دهقان                                                                          پنجشنبه ۲۷ مهر ١٣٩١

نتیجه گیری تیره و تار سازمان جهانی کار پیرامون وضعیت اشتغال در جهان:
طی 4 سال اخیر و بدلیل بحران مالی بین المللی، 30 میلیون نفر در سراسر جهان شغل خود را از دست داده اند.*1 همچنین 40 میلیون نفر دیگر از ادامه جستجو برای یافتن کار ناامید شده اند. چشم انداز آتی هم بهمین گونه دردناک است.
بنا به اعلام گای رایدر Guy Ryder رئیس سازمان جهانی کار ILO، بحران مالی اخیر در سراسر جهان میلیونها محل کار را نابود کرده است. براساس این گزارش، پس از گذشت 4 سال از بحران مالی، 30 میلیون نفر بیش از دوره قبل از بحران بیکار هستند. مقام مذکور این گزارش را در روز شنبه 20 اکتبر، طی سخنرانی خود در نشست سالانه صندوق بین المللی پول ارائه خواهد داد.
مسئله ساز بویژه موضوع درصد بالای نرخ بیکاری جوانان است. از مجموع 200 میلیون بیکار در سراسر جهان، یک سوم شامل جوانان زیر 25 سال میگردد. بطور خاص این موضوع در کشورهای بحرانزده حوزه یورو در اروپا نگران کننده است: در اسپانیا و یونان بیش از نیمی از جوانان فاقد شغل هستند.
رئیس سازمان جهانی کار اضافه میکند، در بسیاری موارد، حتی کسانی که دارای شغل هستند، قادر نیستند هزینه های زندگی خود را از آن طریق تأمین کنند. 900 میلیون نفر در جهان، دارای درآمدی هستند که امکان حفظ موقعیت خود و خانواده خود را در سطحی بالاتر از مرز فقر به آنها نمیدهد.
به اعلام گای رایدر، زیانهای برنامه های صرفه جویی اقتصادی بمنظور مقابله با بحران مالی*2، بیش از آن هستند که فکر میشد. مقام مزبور، نسبت به تشدید بیکاری در سطح جهان هشدار میدهد. هر سال نزدیک به 40 میلیون نفر در سراسر جهان به بازارهای کار هجوم می آورند. رئیس سازمان بین المللی کار اضافه میکند: "از آنجا که رشد اقتصادی کند میشود، این خطر وجود دارد، که اقتصاد جهانی به یک فاز بیکاری انبوه سقوط کند."
از نظر کارشناسان سازمان ملل، بحران بدهیها در سال آتی هم بیش از 7 میلیون محل کار را نابود خواهد ساخت. به اینترتیب، اگر کشورهای پیشرفته صنعتی مجدانه دست به اقدامات ضروری نزنند، آمار بیکاران در سطح جهان به رقم 207 میلیون نفر افزایش خواهد یافت. سازمان بین المللی کار تاکنون از این فرض حرکت میکرد، که در سال 2013، به جمعیت بیکاران جهان، 4 میلیون نفر اضافه خواهد شد.
بر اساس پیش بینی سازمان جهانی کار در نیمه دوم سپتامبر، زمان زیادی لازم است، تا قبل از همه در کشورهای جنوبی حوزه یورو، وضعیت بازار کار بهتر شود. در سال 2015 هم نرخ بیکاری در یونان و اسپانیا همچنان بالای نرخ 20% قرار خواهد داشت.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

توضیحات مترجم
*1- به اعلام صندوق بین المللی پولی و براساس محاسبات تاکنونی، خسارات بحران مالی بین المللی، بمیزان 4.1 بیلیون دلار ( 3.1 بیلیون یورو) بالغ خواهد شد. زیانهای وامهای سوخته و اسناد بی ارزش شده، تنها در ایالات متحده آمریکا 2.7 بیلیون دلار، در اروپا 1.2 بیلیون دلار، و در ژاپن رقم 149 میلیارد دلار را شامل میگردند.
از نظر صندوق بین المللی پول، بسیاری از مؤسسات مالی، هنوز گسترده گی واقعی خسارات خود را مشخص نکرده اند. براین اساس حدوداً 2.5 بیلیون دلار زیان متوجه بانکها، و بقیه سهم شرکتهای بیمه و صندوقهای بازنشستگی غیردولتی خواهند شد. بانکها هنوز اما باید دو سوم از زیانها را در دفاتر خود بعنوان استهلاک اوراق و وامها ثبت کنند. صندوق بین المللی پول، بویژه برای مؤسسات مالی اروپایی دوره سختی را پیش بینی میکند. قبل از همه در اروپای شرقی، حجم انبوهی از وامها بازپرداخت نخواهند شد.
http://www.mein-finanzbrief.de/finanzwissen/abschreibungen-bei-banken.htm
http://www.tagesschau.de/wirtschaft/iwf162.html
*2- سیاست صرفه جویی اقتصادی یا اعمال ریاضت اقتصادی برای مقابله با بحران مالی، که از سوی ارگان سازمان ملل هم مورد شماتت قرار میگیرد، بمعنای سرشکن ساختن بار بحران بر روی دوش مردم است. دولت برای نجات بانکهای خصوصی بزرگ، که مقصرین اصلی بحران مالی و ورشکستگان واقعی کنونی هستند، از طریق بانک مرکزی منابع سنگینی را به آنها اختصاص میدهد. این به این دلیل است، که بانکها دیگر قادر به دریافت دوباره وامهای پرداختی خود به مشتریان - و معمولاً در نتیجه معاملات زمین و مسکن و معاملات مشکوک- نیستند. دولت اما برای تأمین این سرمایه، باید هزینه های اجتماعی یعنی سرمایه گذاریهای عمومی و قدرت خرید مردم را کاهش داده و از طریق افزایش کسر بودجه دولتی، پول پس انداز کند. اولین نتیجه این سیاست، گسترش بیکاری است.
در ترجمه، انطباق محتوا با شکل بیان رایج برای خواننده رعایت شده، مطلب در برخی نقاط تنظیم، و صرفاً به ترجمه فنی آن اکتفا نشده است. محتوای مقاله، مواضع مترجم را منعکس نساخته، انتشار آن، شناخت از سیاستهای مالی و اقتصادی در غرب را مد نظر دارد. هیچگونه تغییری در محتوای مقاله صورت نگرفته است. در تعیین عنوان مطلب، تغییراتی داده شده، یا عنوان تازه ای انتخاب شده است.
عنوان اصلی: گزارش سازمان ملل متحد، 30 میلیون بیکار بیشتر از زمان بروز بحران مالی

منبع: روزنامه آلمانی زود دویچه چایتونگ Süddeutsche Zeitung

ترجمه و توضیحات: اکبر تک دهقان

٢٦ مهر ١٣٩١- ١٧ اکتبر ٢٠١٢
تاریخ انتشار: ١٢ اکتبر ٢٠١٠
منبع مقاله: www.sueddeutsche.de/wirtschaft/uno-bericht-millionen-mehr-arbeitslose-weltweit-seit-finanzkrise-1.1494058