افق روشن
www.ofros.com

بیانیه عمومی در رابطه با سناریو سازیهای

جدید دستگاههای امنیتی علیه فعالین کارگری و معلمان


بیانیه عمومی                                                                                                                            چهارشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۱ - ۲۵ مه ۲۰۲۲

به دنبال مسافرت دو عضو فرانسوی سازمان جهانی کار و سندیکای FO به ایران و ملاقات با تعدادی از فعالین کارگری و معلمان، دستگاه های امنیتی با توجه به گسترش اعتراضات و خیزشهای خیابانی علیه گرانی، مجال را غنیمت شمرده تا سیاست همیشگی گروگانگیری از اتباع خارجی را تحت عنوان جاسوس عملی نموده و به بهانه ارتباط با آنها به بازداشت گسترده فعالین کارگری و معلمان دست بزند.
بیش از یک هفته است که مردم به تنگ آمده از فقر و گرانی در خیلی از شهرهای ایران در خیابان هستند. حکومت به سیاق همیشه با خشنترین شیوه به مقابله با مردم معترض به گرانی برآمده است. تاکنون طبق اخبار منتشره، پنج نفر با شلیک مستقیم سرکوبگران به قتل رسیده اند.
حکومت که پاسخی برای رفع مشکلات معیشتی مردم ندارد، به عبث تنها راه خلاصی خود از اعتراضات و خیزشهای توده ای را سرکوب، بازداشت و کشتار می داند.
بازداشت دو شهروند فرانسوی اعضاء سندیکای FO و سازمان جهانی کار و بازداشت فعالین کارگری و معلمان به جرم ملاقات با این افراد، تلاشی بیهوده در راستای سرکوب جنبش حق طلبی و آزدایخواهی کل جامعه است که حول جنبش طبقه کارگر در حال اتحاد و انسجام است و امروز خیابانها را به تسخیر در آورده است.
خنثی سازی سناریوسازیهای دستگاه های اطلاعاتی برای ارعاب و ممانعت از گسترش مبارزات و اعتراضات توده ای علیه فقر و فلاکت و گرانی با خواست آزادی فوری و بی قید و شرط فعالین کارگری و معلمی بازداشتی و همچنین آزادی دو شهروند فرانسوی بدون هیچ قید و شرطی وظیفه عمومی و توده های مردم جان به لب رسیده است.
امضاء کنندگان این بیانیه ضمن محکوم کردن اقدامات نخ نمای گروگانگیری دستگاه‌های امنیتی و بازداشت فعالین کارگری و معلمی تحت عنوان اتهام ساختگی جاسوسی و ارتباط با به اصطلاح جاسوسان خارجی، خواهان تحقق فوری خواستهای زیر می باشند.
۱- آزادی فوری و بی قید و شرط فعالین کارگری و معلمی بازداشت شده به اتهام واهی جاسوسی و ارتباط با دو عضو سازمان جهانی کار و سندیکای FO.
۲- آزادی فوری و بی قید و شرط شهروندان فرانسوی اعضاء سازمان جهانی کار و سندیکای FO و پایان دادن به گروگانگیری از شهروندان خارجی و دو تابعیتی.

امضاء

۱- انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه

۲- سندیکای نقاشان البرز

۳- کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری

۴- ندای زنان ایران

۵- گروهی از فارغ‌التحصیلان بیکار دانشگاه رازی کرمانشاه

۶- گروهی از ورزشکاران رزمی کار کرمانشاه

۷- گروهی از مهندسان نرم‌افزار پاساژ میرداماد کرمانشاه

۸- گروهی از کارگران و خانواده های کارگری محلات شهر سنندج

۹- گروهی از کارگران ساختمانی سنندج

۱۰- گروهی از کارگران لوله کشی گاز ساختمانی سنندج

۱۱- گروهی دستفروشان خیابان فرح سنندج

۱۲- گروهی کولبران مریوان

۱۳- گروهی از کارگران مرغداری های مریوان

۱۴- گروهی از کارگران نقاش ساختماني سقز

۱۵- گروهی از کارگران لوله کش ساختمانی سقز

۱۶- گروهی از کارگران برق کار ساختمانی سقز

۱۷- گروهی از جوانان بیکار محله تپه شافعی سقز

۱۸- گروهی از جوانان بیکار محله کریم آباد سقز

۱۹- گروهی از بازنشستگان تأمین اجتماعی و خدمات درمانی و خانواده های آنان در شهر سقز

۲۰- گروهی از مردم معترض به فقر و گرانی محله نشمیلان سقز

۲۱- گروهی از مردم معترض به فقر و گرانی محله بهارستان سقز

۲۲ - گروهی از مردم معترض به فقر و گرانی محله کریم آباد سقز

۲۳- گروهی از مردم معترض به فقر و گرانی محله شهرک دانشگاه سقز

۲۴- گروهی از کارگران کارگاههای تولیدی شهرک صنعتی سقز

۲۵- گروهی از کامیون‌داران و رانندگان کامیون شهر سقز