افق روشن
www.ofros.com

اتحادیه معلمان انگلستان

بازداشت و پرونده سازی جدید علیه اسماعیل عبدی را به شدت محکوم کرد

ترجمه: اتحاد بین المللی                                                                                      دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱۴ مه ۲۰٢٠


اتحادیه معلمان انگلستان

بازداشت و پرونده سازی جدید علیه اسماعیل عبدی را به شدت محکوم کرد.

اتحادیه معلمان انگلستان ( NASUWT ) با انتشار بیانیه ای در ۱۴ ماه مه ۲۰٢٠ بازداشت مجدد و پرونده سازی جدید علیه اسماعیل عبدی را نقص آشکار حقوق بشر توسط رژیم جمهوری اسلامی دانست و آن را محکوم کرد.
در این بیانیه آمده است:
"مطلع شدیم که اسماعیل عبدی، فعال کانون صنفی معلمان ایران (تهران) به زندان اوین بازگردانده شده است. در یک بی عدالتی انزجار آور، اسماعیل عبدی نه تنها به زندان بازگردانده شد تا هفت ماه باقیمانده از مدت شش سال حبس را تمام کند، بلکه اکنون رژیم تحمل ۱٠ سال زندان دیگر را نیز بر پرونده او افزوده است.
دکتر پاتریک روچ، دبیرکل اتحادیه معلمان انگلستان اعلام کرد: " اسماعیل هیچ جرمی مرتکب نشده و صرفاً به دلیل فعالیت مشروع در کانون صنفی معلمان ایران (تهران) به بند کشیده شده است. محكوم كردن او به تحمل سال های بیشتر زندان نقض فاحش حقوق انسانی اوست و به منظور ترساندن اعضای کانون های صنفی معلمان و مدافعان حقوق بشر طراحی شده است" . وی افزود: "جهان و از جمله اتحادیه معلمان انگلیس، رژیم ایران را زیر نظر دارد و اجازه نمی دهد این بی عدالتی غیر انسانی و وحشیانه نادیده گرفته شود. اتحادیه معلمان انگلیس برای مختومه اعلام شدن پرونده اسماعیل عبدی تلاش می کند و از مقامات ایران می خواهد به همه فعالین اتحادیه ای اجازه دهند تا فعالیت های مشروع خود در دفاع از حقوق معلمان و کارگران را بدون ترس از آزار و اذیت و مجازات ادامه دهند."

ترجمه و تکثیراز: اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

۱۴ ماه مه ٢٠٢٠

*************

آموزش بین الملل و اتحادیه معلمان انگلستان:

.بازداشت مجدد اسماعیل عبدی و حکم انفصال محمد حبیبی از آموزش و پرورش را محکوم می کنیم

در اطلاعیه ای که در ٢٢ آوریل ٢٠٢٠ در سایت آموزش بین الملل درج شد، آمده است:
اتحادیه معلمان انگلستان NASUWT و آموزش بین الملل (EI) بازداشت مجدد اسماعیل عبدی، عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان ایران ( تهران) را محکوم می کند. آقای عبدی در ١٧ مارس ٢٠٢٠ با حکم مرخصی از زندان آزاد شد، اما در ٢١ آوریل، هنگامی که برای تمدید مرخصی به دادیاری زندان اوین مراجعه کرده بود، مجددا بازداشت شد. این اقدام با توجه به گسترش کنترل نشده ویروس کووید ١٩ در ایران و به ویژه شرایط نامناسب بهداشت و درمان در زندان ها و مراکز بازداشت، خطرناک است.
آقای عبدی در ژوئن سال ٢٠١۵ زمانی که سامان دهی تجمع معلمان در تهران را برعهده داشت و برای اخذ ویزابه منظور شرکت در کنگره جهانی آموزش بین الملل اقدام کرده بود، بازداشت و سپس به زندان اوین منتقل گردید. او از آن زمان تا اکنون، بیشتردر این زندان محبوس بوده است. آموزش بین الملل و عفو بین الملل از هنگام دستگیری عبدی تا کنون برای آزادی ایشان کمپین کرده اند.
آموزش بین الملل همچنین برای آزادی بدون قید و شرط و فوری آقای محمد حبیبی عضو دیگر هیئت مدیره کانون صنفی معلمان ایران ( تهران)، کمپین می کند. وی در ٣ مارس ٢٠١٨ بازداشت و در ابتدا به ده سال و نیم زندان، (که بعدا به هفت سال و نیم تقلیل یافت) و ٧۴ ضربه شلاق محکوم شد. محمد حبیبی به دلیل تلاش برای بهبود کیفیت آموزش و تدریس در ایران به زندان محکوم شده است. محمد حبیبی گرچه حقوق ناچیزی دریافت می کرد اما چند روز پیش، خانواده ی آقای حبیبی نامه انفصال او از آموزش و پرورش (اگرچه وی ازسن بازنشستگی بسیار فاصله دارد) را دریافت کردند.
حکم انفصال حبیبی و بازداشت مجدد عبدی و بسیاری از فعالان حقوق بشر، نشانه موج جدیدی از سرکوب با هدف ایجاد ترس در آستانه اول ماه مه، روز جهانی کارگر است. دیوید ادواردز، دبیرکل آموزش بین الملل تأکید کرده است: "ما سرکوب حقوق معلمان متعهد و فعالین کانون های صنفی را محکوم می کنیم و به طور خستگی ناپذیر برای آزادی آنها تلاش خواهیم کرد."

ترجمه و تکثیراز: اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

٢٣ آوریل ٢٠٢٠

http://etehadbinalmelali.com/ak/
alliance@workers-iran.org
info@workers-iran.org