افق روشن
www.ofros.com

اطلاعیه کمپین برای آزادی مهران رئوف

کمپین برای آزادی مهران رئوف ـ گفتگو با مهری جعفری و ستار رحمانی

کمپین برای آزادی رئوف                                                                                         یکشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۹ - ۱۷ ژانویه ۲۰۲۱


فراخوان به وزارت امور خارجه بریتانیا، نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر

از کمپین برای آزادی مهران رئوف حمایت کنید!

مهران رئوف فعال کارگری متولد سال ۱۳۵٦ در ٢۵ مهر ماه امسال در منزل مسکونی خود بازداشت شده است و از آن تاریخ تاکنون بیش از دو ماه و نیم است که در بند ۲ الف معروف اطلاعات سپاه در سلول انفرادی به سر می برد تا به پرسش های بازجوی خود در شرایط حاکم بر سلول انفرادی طولانی مدت در بند ۲ الف سپاه پاسخ دهد. وضعیت زندانیان بند ۲ الف برای کنشگران اجتماعی و فعالین سیاسی پوشیده نیست. بندی که سلول های انفرای آن و آزار و اذیت روحی و جسمی در مدت بازداشت در آن بنا به گفته شاهدان عینی، عوارض جبران ناپذیری برجسم و روح زندانیان سیاسی باقی می گذارد. لازم به ذکر است که براساس قوانین بینی المللی از جمله ابلاغیه های شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، مدت بازداشت در سلول انفرادی بیش از ۱۵ روز از مصادیق شکنجه خواهد بود.
در این مدت، فقط چند بار آن هم به طور محدود و چند دقیقه ای به او اجازه تماس تلفنی با یکی از بستگان خود در داخل ایران را به وی داده اند و پرواضح است که اگر اعتراضی هم به قرارهای صادره می داشته، در سیستم حکم بر جریان پرونده او چنین اعتراض هایی راه به جایی نبرده است.
مهران رئوف دو تابعیتی بوده و شهروند انگلیسی - ایرانی است که طی سال های گذشته به ایران رفت و آمد داشته است اما در ایران هیچ خانواده نزدیکی ندارد.
با توجه به شرایط حاضر که مهران رئوف هنوز در زندان سپاه به سر می برد و این که امکان اعتراف گیری های اجباری و اتهامات سنگین علیه او وجود دارد، ما تعدادی از فعالین کارگری، کمیته ای را تشکیل داده ایم تا بتوانیم با همیاری دیگر کنشگران، همه تلاش خود را برای دفاع از مهران رئوف به کار بگیریم. مهران رئوف هر چه سریع تر باید آزاد شود و از حق رسیدگی عادلانه به اتهامات وارده برخودار باشد.
ما ازهمه کنشگران اجتماعی، نهادهای مدافع حقوق کارگران و نیز سازمان های مدافع حقوق بشر در داخل و خارج از کشور می خواهیم که دراعتراض به ادامه بازداشت خودسرانه مهران رئوف همراه ما باشند و ما را در خبررسانی و آگاهی رسانی عمومی از وضعیت او، به عنوان فعال کارگری و یک زندانی سیاسی در زندان های ایران یاری رسانند. ما همچنین از دولت بریتانیا می خواهیم تا همه تلاش خود را برای آزادی مهران رئوف به عنوان شهروند بریتانیایی به کار گیرد و اقدامات لازم را برای تماس با مقامات جمهوری اسلامی هر چه زودتر و قبل از آن که دیر شده باشد انجام دهد.
همراه با ما برای کمک به آزادی مهران رئوف این پتیشن را امضا کنید و امضای آنرا به دوستان و آشنایان خود نیز توصیه کنید.

2021/01/14 (٢۵ دیماه ۱۳۹۹)

کمیته حمایت از مهران رئوف

تماس با ما

free.mehran.raoof@gmail.com

شماره های تماس:

مهری جعفری :00447788219971

ستار رحمانی: 00447757593255

***********

رادیو پیام کانادا ـ گفتگو با مهری جعفری و ستار رحمانی

کمپین برای آزادی مهران رئوف ـ گفتگوی رادیو پیام کانادا با مهری جعفری، وکیل دادگستری، حقوقدان و سخنگوی کمپین و عضو فعال اتحادیه های کارگری در لندن و ستار رحمانی، از فعالین اتحاد بین المللی درحمایت از کارگران در ایران در ▪️ مورد پرونده مهران رئوف؛▪️ پرستوها؛▪️ شیوه های سرکوب رژیم؛ ▪️ هدف این کمپین و شکل اجرائی آن.


***********

اطلاعیه کمپین برای آزادی مهران رئوف

هشتاد و یک روز از بازداشت خودسرانه مهران رئوف فعال کارگری می گذرد

مهران رئوف فعال کارگری ٦۵ ساله در ٢۵ مهر ماه امسال در منزل مسکونی خود بازداشت شده و از آن تاریخ تاکنون بیش از دو ماه و نیم است که زیر بازجویی قرار دارد. او در تمام این مدت از دسترسی به وکیل خود محروم بوده و تا روز چهارده دی ۱۳۹۹، سوم ژانویه ٢٠٢۱ علت بازداشت او مشخص نبوده است و در نهایت درتماس تلفنی اخیرخود اعلام کرده که به وی اتهام وابستگی به گروه کمونیستی وارد کرده اند و این که حق انتخاب وکیل مستقل را نیز ندارد. لازم به تاکید است که مهران رئوف در تماس قبلی خود تقاضا کرده بود که آقای زرافشان وکالت او را برعهده بگیرد.
بی شک، بازداشت موقت ٨١ روزه، آن هم در زندان انفرادی و بدون دسترسی به وکیل و عدم امکان اعتراض به قرار یا قرارهای موقت بازداشت و ممنوعیت حضور وکیل، نقض حقوق انسانی یک زندانی است و حتا در تضاد با قوانین جاری از جمله قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹٢ قرار می گیرد. براساس ماده ۶۰- در بازجویی‌ها اجبار یا اکراه متهم و حتا طرح سؤالات تلقینی یا اغفال‌کننده و سوالات خارج از موضوع اتهام، ممنوع است و اظهارات متهم در پاسخ به چنین سؤالاتی و همچنین اظهاراتی که ناشی از اجبار یا اکراه است، معتبر نیست. این در حالی است که مهران رئوف در تمام این مدت در بند «٢الف» معروف اطلاعات سپاه در سلول انفرادی به سر برده، تا به پرسش های بازجوی خود در شرایط حاکم بر سلول انفرادی طولانی مدت پاسخ دهد. وضعیت زندانیان بند ٢ الف برای کنشگران اجتماعی و فعالین سیاسی پوشیده نیست. بندی که سلول های انفرای آن و آزار و اذیت روحی و جسمی در مدت بازداشت در آن بنا به گفته شاهدان عینی، عوارض جبران ناپذیری برجسم و روان زندانیان سیاسی باقی می گذارد. لازم به ذکر است که براساس قوانین بین المللی از جمله ابلاغیه های شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، مدت بازداشت در سلول انفرادی بیش از ١۵ روز از مصادیق شکنجه خواهد بود.
از طرف دیگر، براساس ماده ۲۴۲ در جرایم موضوع بند‌های (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده ۳۰۲ (که شامل جرایم سیاسی نیز می شود،) حداکثر مدت بازداشت تا دو ماه و در سایر جرایم تا یک ماه است و پرونده اتهامی متهم باید منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا شود و یا بازپرس مکلف به فَک یا تخفیف قرار بازداشت است. در چنین شرایطی اگر متهم با قرار بازپرس پرونده از حق داشتن وکیل محروم شود، یا قرار بازداشت او تمدید گردد، می تواند به چنین قرارهای انضمامی اعتراض کند. مهران رئوف مثل همه زندانیان سیاسی دیگر در تمام مدت بازجویی به طور خودسرانه از اجازه دیدار با وکیل خود محروم شده است. در این مدت، فقط چند بار آن هم به طور محدود و چند دقیقه ای اجازه تماس تلفنی با یکی از بستگانش در داخل ایران را به وی داده اند و پرواضح است که اگر اعتراضی هم به قرارهای صادره داشته است، در این شرایط، وی از مشاوره حقوقی لازم در اعتراض به چنین احکامی برخوردار نبوده و شرایط برخورداری از حق استفاده از چنین اعتراضاتی از وی سلب شده است .
مهران رئوف دو تابعیتی بوده و شهروند انگلیسی - ایرانی است که طی سال های گذشته به ایران رفت و آمد داشته است. در حال حاضر دفتر عفو بین الملل در لندن از موقعیت و بازداشت مهران رئوف با خبر شده و در حال تهیه گزارش های لازم و انجام مکاتبه های مرتبط با دولت بریتانیا در ارتباط با این پرونده است.
با توجه به شرایط حاضر که آقای رئوف هنوز در زندان سپاه به سر می برد و این که امکان اعتراف گیری های اجباری و اتهامات سنگین علیه او وجود دارد، ما تعدادی از فعالین کارگری، کمیته ای را تشکیل داده ایم تا بتوانیم با همیاری دیگر کنشگران، همه تلاش خود برای دفاع از ایشان را به کار بگیریم. مهران رئوف هر چه سریع تر باید آزاد شود و از حق رسیدگی عادلانه به اتهامات وارده برخودار باشد.
ما از همه کنشگران اجتماعی، نهادهای مدافع حقوق کارگران و همچنین سازمان های مدافع حقوق بشر در داخل و خارج از کشور می خواهیم که در اعتراض به ادامه بازداشت خودسرانه مهران رئوف همراه ما باشند و ما را در خبررسانی و آگاهی رسانی عمومی از وضعیت او، به عنوان فعال کارگری و یک زندانی سیاسی در زندان های ایران یاری رسانند.

مهری جعفری، وکیل دادگستری، سخنگوی کمپین و عضو فعال اتحادیه های کارگری در لندن

ستار رحمانی، از فعالین اتحاد بین المللی درحمایت از کارگران در ایران

و عضو (UCU) University and Colleges Union - اتحاديه اساتيد دانشگاه ها و كالج هاى بريتان

کمپین برای آزادی مهران رئوف

۴ ژانویه ٢٠٢۱