افق روشن
www.ofros.com

اطلاعیه های کمیته دفاع از کارگران دستگیرشده مهاباد

بیانیه پایانی وانحلال کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد

کمیته دفاع ...-مهاباد                                                                                                                     شنبه ٢۱ آذر ۱۳۹۴

بیانیه پایانی وانحلال کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد

کارگران، فعالین کارگری، مردم شریف و آزادی خواه، تشکل‌ها و نهادهای کارگری!
همان گونه که مستحضر هستید کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد به منظور حمایت، پشتیبانی و اطلاع رسانی نسبت به وضعیت عمومی فعالین کارگری دستگیرشده واحد سیده که به دو سال حبس تعزیری، محمد مولانایی که به یکسال حبس تعزیری و یوسف آب خرابات که به دو سال حبس تعزیری محکوم گردیده بودند، به درخواست خانواده های این کارگران زندانی، کمیته ای بنام کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد تشکیل گردید. این کمیته در مورخ ٩٢/١١/١١ با برگزاری مجمع عمومی و با انتشار بیانیه ای رو به جامعه رسما" کار و فعالیت خود را در راستای اهداف مصوب شده در مجمع عمومی شروع و اعلام موجودیت نمود. کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد طی این مدت با انتشار ٦٧ اطلاعیه بمناسبت های مختلف به کار و فعالیت خود ادامه داد. گفتنی است محمد مولانایی در تاریخ ١٠/ آبان /١٣٩٣، یوسف آبخرابات مورخ ٢٣/ شهریور/٩۴ و واحد سیده مورخ ١٢ / آذر /٩۴ و با گذراندن دوران محکومیتشان از زندان مرکزی مهاباد آزاد گردیدند. لذا با آزادی تمامی کارگران زندانی که کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد برای حمایت از آنان شکل گرفته بود، هیات اجرایی در جلسه مورخ ٢٠ آذر ماه ٩۴ بطور رسمی این کمیته را منحل اعلام نموده و شماره حساب بانکی (١١٣١٨٠٠۴٩٠٢۴۴٧١) که از همان آغاز محکومیت این کارگران، بنام واحد سیده و زینب ایزد دوست در بانک اقتصاد نوین شعبه مهاباد، جهت حمایت و پشتیبانی از خانواده کارگران زندانی افتتاح گردیده بود، از این تاریخ یعنی ٢٠/ آذر/٩۴ مسدود می باشد و اعلام می داریم که از ارسال هر گونه کمک‌ مالی به شماره حساب فوق الذکر، خودداری فرمائید.
بدین گونه اعضای هیات اجرایی کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد بهمراه محمد مولانایی، واحد سیده و یوسف آب خرابات از تمامی عزیزانی که طی این مدت با کمک های مالی و معنوی خود از جمله امیری جواهیری لنگرودی،همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران، صندوق همبستگی با کارگران ایران (کانادا )، کانون مدافعان حقوق کارگر و اشخاص و کسانیکه در مدت این دوسال که کارگران در زندان بودند و به عناوین مختلف خانواده این عزیزان را یاری نمودند. نهایت تشکر و قدر دانی را داریم، همچنین از سایت ها، تلویزیون ها و کلیه رسانه های جمعی دیگر که اطلاعیه ها و اخبار مربوط به این کمیته را درج و یا پخش کرده اند تشکر می نماییم.

از طرف هیئت اجرایی کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد

١- کورش بخشنده یادش گرامی ٢ - زینب ایزد دوست ٣ - شادی رسولی ۴ - عثمان اسماعیلی ۵ - ریبوار شمعی ٦ - نظام صادق ٧ - مریم صفریانی ٨ - یدالله صمدی ٩ - محمود صالحی

در ضمن اعلام می داریم که بعد از انتشار این اطلاعیه، کمیته ای بنام کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد وجود نخواهد داشت و هیچ شخص یا اشخاصی حق استفاده از این نام را ندارد.

************************

اطلاعیه شماره ٦٧


کارگران، تشکل های کارگری و انسانهای شریف و آزاده!

واحد سیده پس از گذراندن ٢ سال حبس، ساعت یازده ظهر روز پنجشنبه مورخ ١٢ آذر ماه ۹۴ در میان استقبال گرم جمعی از مردم، خانواده و فعالان گارگری، از زندان مرکزی شهرستان مهاباد آزاد شد. واحد سیده که از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری می باشد در دی ماه سال ۱۳۹۱ همراه با یوسف آبخرابات و محمد مولانایی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از گذراندن ۵١ روز حبس در بازداشتگاه اداره اطلاعات، مورخ ۹٢/٦/١٨ از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان مهاباد به اتهام عضویت در کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری و برگزاری مراسم های اول ماه مه (روز جهانی کارگر) و ٨ مارس (روز جهانی زن) در شهر مهاباد به دو سال حبس تعزیری محکوم و روانه زندان شده بود.
ما اعضای کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد ضمن تبریک آزادی واحد سیده به خانواده، دوستان و طبقه کارگر ایران، اعلام می داریم که تشکیل و عضویت در تشکلهای مستقل کارگری حق بی چون و چرای طبقه کارگر ایران می باشد و تحت هیچ شرایطی نمی توان کسی را به این دلیل مورد اتهام و محاکمه قرار داد. به همین خاطر ما اعضای کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد آزادی فعالین کارگری و سیاسی دربند در زندانهای ایران و لغو کلیه احکام صادره علیه این فعالین را بدون هیچ قید و بندی خواستاریم.

کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد

شماره تماس با سخنگوی کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد، عثمان اسماعیلی

٠٩١٨٢٨۴٢۴۵١

komitedefaa@gmail.com
komitedefaa.blogspot.com

آذر ماه ۱۳۹۴

************************

اصلاحیه اطلاعیه شماره ٦٦


کارگران، تشکل های کارگری و انسانهای شریف و آزاده!

همان گونه که مطلع هستید فردین میرکی فعال کارگری روز چهار شنبه مورخ ٢٧ آبان ماه سال جاری از زندان مرکزی شهرستان سنندج آزاد شد.
فردین میرکی اول آذر ماه سال ٩۳ از سوی نیروهای امنیتی در سنندج دستگیر و مدت ٦٢ روز را در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج سپری نمود. پس از آزادی موقت، وی از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شهر سنندج به اتهام عضویت در کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری و تبلیغ علیه نظام به ٩ ماه حبس تعزیری محکوم گردید، گفتنی است ٦٢ روز بازداشت وی در اداره اطلاعات، برابر قانون از محکومیت ایشان کاسته شده بود. نامبرده همراه دیگر فعال کارگری، رضا امجدی پس از مراجعه به مجتمع قضایی استان کردستان جهت پیگیری و اطلاع از پرونده هایشان از طرف شعبه ی ۴ اجرای احکام دادگستری شهر سنندج دستگیر و مورخ ۳ تیر ماه ۹۴ روانه ی زندان مرکزی سنندج شدند.
فردین میرکی مجموعا با تحمل ٧ ماه از محکومیت ٩ ماهه خود ، روز چهارشنبه مورخ ٢٧ آبان ماه سال جاری از زندان آزاد گردید.


اطلاعیه شماره ٦٦
کارگران، تشکل های کارگری و انسانهای شریف و آزاده!

فردین میرکی فعال کارگری ظهر روز چهارشنبه مورخ ٢٧ آبان ماه سال جاری پس از سپری نمودن ٨ ماه حبس، از زندان مرکزی سنندج آزاد شد.
گفتنی است فردین میرکی اول آذر ماه سال ٩۳ توسط نیروهای امنیتی سنندج دستگیر و پس از ٦٢ روز بازداشت با قرار وثیقه ۱٠٠ میلیون تومانی به طور موقت آزاد گردید سپس نامبرده از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شهر سنندج به اتهام عضویت در کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری و تبلیغ علیه نظام به تحمل ٩ ماه حبس تعزیری محکوم شد.
ما اعضای کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد ضمن تبریک آزادی فردین میرکی به خانواده، دوستان و طبقه کارگر ایران؛ خواستار آزادی بدون قید و شرط کلیه فعالین کارگری و زندانیان سیاسی دربند هستیم.

آبان ماه ۱۳۹۴

************************

پیام تشکر هیات اجرایی کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد

"ما سنگ هایی انسانی هستیم که آماده پرتاب شدن به سوی نظام سرمایه دارانیم"

کارگران، تشکل های کارگری، انسانهای آزادی خواه و خانواده محترم رفیق کورش
پیکر نادربخشندە (عمو کورش) روز جمعه مورخ ۹۴/۸/۱۵ به همراهی جمع کثیری از کارگران، فعالین اجتماعی نقاط مختلف ایران و مردم خون گرم شهر سنندج میان پرچم های سرخی که اعلام جنگ علیه نظام سرمایه داری است، به خاک سپرده شد.
کورش بخشنده از اعضای هیئت اجرایی کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد، روز پنجشنبه مورخ ۹۴/۸/۱۴ ساعت یک و سی دقیقه ظهر در مقابل منزل مسکونی اش قلب مالامال از عشق به پیروزی طبقه کارگر، برای همیشه از تپش ایستاد و ما را در این شرایط که نظام سرمایه داری با تمام توان برای سرکوب جنبش کارگری ایران آستین هایش را بالا زده، تنها گذاشت.
ما اعضای هیئت اجرایی کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد از صمیم قلب از همه عزیزانی که در تشیع جنازه این کارگر آگاه و مبارز شرکت جستند، از طرق مختلف پیام تسلیت ارسال کردند و یا حضوری به دیدار خانواده این عزیز رفتند، نهایت تشکر و قدردانی را داریم.
ما با کوروش پیمان بسته بودیم علیه نظام وارونه سرمایه داری تا آخرین لحظه مبارزه خواهیم کرد و سر سازش با اپورتونیسم، سکتاریسم و محفلیسم در جنبش کارگری ایران نخواهیم داشت و با گامهای استوار حرکت خواهیم کرد تا نظام گندیده سرمایه داری را به زباله دان تاریخ بسپاریم و بر ویرانه های آن دنیای عاری از هر گونه ستم و استثمار را بناء نهیم.

یادش گرامی و راهش پر رهرو...

هیئت اجرایی کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد

آبان ماه ۹۴

************************

اطلاعیه شماره ٦۵

پیام تسلیت بمناسبت مرگ کوروش بخشنده

از دردی گریسته ام که از آن من نیست

از لذتی جان گرفته ام که از آن من نیست

با مرگی جان می سپارم که از آن من نیست

خانواده محترم بخشنده، دوستان و هم طبقه ای های کارگر!

کوروش بخشنده چهره صادق و سیمای شناخته شده جنبش کارگری ایران برای همیشه دیده از جهان فروبست. با مرگ او همه ما بهت زده و داغ دار انسان مبارزی شدیم که جهان را عاری از هرگونه ظلم و استثمار انسان به دست انسان، می خواست و بنا نهادن جامعه ای آزاد و برابر را برای همه انسانها آرزو می کرد.قلب مهربان این فعال کارگری در حالی از تپش ایستاد که دیگر تحمل فشارها و محدودیتهای تحمیل شده را نداشت. بدون شک نام و خاطر کوروش برای همیشه بر تارک تاریخ خواهد درخشید. بدین وسیله مرگ نابهنگام و اندوه ناک دوست و همرزم عزیزم را به خانواده، دوستان، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری، کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد و کل جنبش کارگری ایران تسلیت می گویم و خود را در غم آنان سهیم میدانم.

واحد سیده - زندان مرکزی مهاباد - آبان ۹۴

کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد

************************

اطلاعیه شماره ٦۴

کارگران، تشکل های کارگری و انسانهای شریف و آزاده!
جنبش کارگری ایران سیمای شناخته شده و مبارز خود، کوروش بخشنده را از دست داد... با غم و اندوه فراوان به اطلاع می رسانیم ظهر روز پنجشنبه ۱۴ آبان ماه سال جاری کوروش بخشنده از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری و عضو هیات اجرایی کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد بر اثر عارضه قلبی در سنندج جانباخت.
کوروش بخشنده عمر پربار خود را در راه رهایی طبقه کارگر از یوغ استثمار سرمایه سپری نمود، نامبرده با وجود اینکه از سالها قبل با دردی جانکاه در ناحیه قلب دست و پنجه نرم می کرد، هیچگاه تسلیم بیماری اش نشد و طی سالهای گذشته با وجود تهدید، احضار، بازداشت و همین اواخر که به زندان تعزیری محکوم گردیده بود لحظه ای هم از اهداف خود پا پس نکشید و تا آخرین دقایق حیاتش دلسوزانه، فداکارانه وپیگیرانه برای تحقق آن فعالیت نمود. جانباختن این انسان مبارز برای شمار زیادی از کارگران و فعالین کارگری ایران که وی را از نزدیک می شناختند، مایه تاسف و اندوه خواهد شد.
هم طبقه ای های کوروش بخشنده یاد و خاطر وی را هرگز فراموش نخواهند کرد و با ادامه راه این فعال سرشناس جنبش کارگری ایران یادش را گرامی خواهند داشت.
ما اعضای کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد جانباختن کوروش بخشنده را به اعضای خانواده، دوستان و جنبش کارگری ایران تسلیت می گوئیم و خود را در غم آنها سهیم می دانیم.

آبان ماه ۱۳۹۴

************************

اطلاعیه شماره ٦۳

کارگران، تشکل های کارگری و انسانهای شریف و آزاده!
شعبه اول اجرای احکام کیفری دادسرای ناحیه ۳۳ اوین، طی ابلاغیه ای جعفر عظیم زاده دبیر هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران را جهت اجرای شش سال حکم زندان تعزیری در روز دوشنبه چهارم آبان ماه ۹۴ به این شعبه فراخواند. جعفر عظیم زاده در نیمه شب روز دهم اردیبهشت ماه دستگیر و پس از ۴٦ روز بازداشت، در بند ٢٠٩ زندان اوین با قرار وثیقه یکصد میلیون تومانی بطور موقت آزاد گردید. وی در دهم اسفند ماه سال گذشته در شعبه ١۵ دادگاه انقلاب به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور و اخلال در نظم عمومی با استناد به ماده ٦١٠ قانون مجازات اسلامی به تحمل پنج سال حبس و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام با استناد به ماده ۵٠٠ همین قانون به تحمل یکسال حبس و در مجموع به ٦ سال حبس تعزیری توسط قاضی صلواتی محکوم گردید.
تایید حکم صادره علیه جعفر عظیم زاده از سوی شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر و دستگیری و محکومیت های گسترده فعالان کارگری، معلمان و.... به زندان طی ماه های اخیر بر بستر اعتراضهای گسترده کارگران و معلمین نسبت به موج عظیمی از بیکاری ، گرانی، دستمزدهای کم، اخراج سازی های گسترده و خصوصی سازی و... که سراسر کشور را درنوردیده است؛ بایدها و ضرورتهایی را پیش روی جنبش کارگری ایران برای اعتراضات گسترده تر و سراسری نهاده است، به همین دلیل است که نهادهای امنیتی و قوه قضاییه شمشیر را از رو برای فعالان و پیشروان کارگری و معلمان بسته اند تا به زعم خود از گسترده تر شدن اعتراضات طبقه کارگر جلوگیری به عمل آورند. حمله به صفوف کارگران تاریخی به درازای جنبش کارگری دارد و صدور چنین احکام سنگین و ضد انسانی علیه فعالین کارگری و معلمان هیچ گاه طبقه کارگر را مرعوب نکرده و همواره برای کسب ابتدایی ترین حق زندگی و برای جلوگیری از به تباهی کشیده شدن هستی و معیشتی شان به دفاع برخاسته اند.
ما اعضای کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد، ضمن محکوم نمودن حکم صادره علیه جعفر عظیم زاده، به دستگیری رامین زندنیا از اعضای انجمن صنفی معلمان کردستان (سنندج) به همراه همسرش، معترض بوده و خواستار لغو کلیه احکام صادره علیه محمود بهشتی لنگرودی، رسول بداغی، محمود صالحی، کوروش بخشنده و... همچنین آزادی بدون قید و شرط کلیه فعالین کارگری، معلمین و زندانیان سیاسی را خواستاریم.

آبان ماه ۱۳۹۴

************************

اطلاعیه شماره ٦٢

کارگران، تشکل های کارگری و انسانهای شریف و آزاده!
روز سه شنبه مورخ ٢٨ مهر ماه ۹۴ کوروش بخشنده از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری و عضو هیات اجرایی کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان سنندج طی دادنامه شماره ۹۴٠٩٩٨٨٧١۳۳٠٠٢٠٧ به اتهام عضویت در کومله شرکت در مراسم ها و راهپیمایی های اعتراضی و همچنین عضویت در کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری برابر با ماده ۴٩٩ قانون مجازات اسلامی به ٢ سال حبس تعزیری محکوم گردید، حکم صادره علیه نامبرده به دلیل بیماری و کهولت سن و همچنین برابر با ماده ۳٨ قانون مجازات اسلامی به سه ماه و یک روز حبس تعزیری کاهش پیدا کرده است. محکومیت کوروش بخشنده به زندان در حالی صورت گرفته که نامبرده در جلسه دادگاهی خود مورخ ٢٠ مهر ۹۴ تمامی اتهامات امنیتی و وابستگی به احزاب اپوزیسیون خارج از کشور را قویا تکذیب و فعالیت های کارگری خود در کمیته هماهنگی را غیر قانونی ندانسته و از آن دفاع کرده بود.
گفتنی است که کوروش بخشنده مورخ ۱٦ اسفند ماه ۹۳ از سوی نیروهای امنیتی دستگیر و پس از گذشت دو ماه بازداشت با قرار وثیقه ١٠٠ میلیون تومانی موقتا آزاد گردیده بود.
ما اعضای کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد ضمن محکوم نمودن حکم صادره علیه کوروش بخشنده؛ خواستار پایان دادن به تعقیب قضایی و مختومه کردن تمامی پرونده هایی که علیه فعالین کارگری، معلمان و کسانی که به دلیل فعالیت های سیاسی در محاکم قضایی کشور مفتوح گردیده اند، هستیم. همچنین خواهان آزادی بی قید و شرط کلیه فعالین کارگری و زندانیان سیاسی دربندمی باشیم

مهر ماه ۱۳۹۴

************************

اطلاعیه شماره ٦۱

کارگران، تشکل های کارگری و انسانهای شریف و آزاده!
کوروش بخشنده از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری و عضو هیات اجرایی کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد روز دوشنبه مورخ ٢٠ مهر ماه ۹۴ در شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی به اتهام همکاری با کومه له، تبلیغ علیه نظام، شرکت در راهپیمایی مردم سنندج در حمایت از مقاومت مردم کوبانی و عضویت در کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری، محاکمه گردید. در این محاکمه که حدود یک ساعت و نیم به طول انجامید کوروش بخشنده تمامی اتهامات امنیتی وارده به خود و ارتباط کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری با احزاب اپوزیسون خارج از کشور را کذب و بی پایه و اساس دانسته و از فعالیت های کارگری و عضویت خود در کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری دفاع نمود. همچنین حسن رسول نژاد دیگر عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری در شهر بوکان برای سپری کردن ٦ ماه حبس تعزیری به اتهام عضویت در کمیته هماهنگی ساعت ٢ بعدالظهر روز یکشنبه مورخ ۱۹ مهر ماه ۹۴ خود را به زندان مرکزی شهرستان بوکان معرفی کرد. لازم به یادآوری است که حسن رسول نژا د مورخ ٩۳/١١/٢٩ به اتهام عضویت در کمیته هماهنگی دستگیر و بعد از ٨ روز باز داشت با قرار وثیقه ۴٠ میلیون تومانی بطور موقت آزاد گردید.در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی بوکان به ریاست علی حسینی؛ حسن رسول نژاد به یکسال حبس تعزیری محکوم گردید که دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی حکم بدوی یک سال حبس تعزیری علیه نامبرده را به شش ماه حبس تعزیری تقلیل داد. اعضای کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد، صدور کیفرخواست برای کوروش بخشنده و دیگر فعالین کارگری به دلیل عضویت در تشکلات مستقل کارگری و فعالیت های کارگری را محکوم و صدور شش ماه حبس تعزیری برای حسن رسول نژاد را غیر قانونی و غیر انسانی می داند و خواستار آزادی بی قید و شرط نامبرده و فعالین و پیشروان جنبش کارگری دربند را دارد . همچنین این کمیته ادامه بازداشت علی نجاتی فعال کارگری و از اعضای هیات مدیره سندیکا کارگران نیشکر هفت تپه را محکوم کرده و اعلام می دارد که فعالیت در تشکلهای مستقل کارگری از حقوق دمکراتیک طبقه کارگر ایران می باشد و نباید جرم تلقی گردد.

مهر ماه ۱۳۹۴

************************

اطلاعیه شماره ٦٠

برگزاری جلسه دادگاهی کوروش بخشنده...
کوروش بخشنده به آنچه "شکایت دادسرای سنندج علیه نامبرده به اتهام مندرج در پرونده" خوانده شده می بایست ساعت ١٠ صبح روز دوشنبه مورخ ٢٠ مهر ماه ۹۴ خود را به شعبه یک دادگاه انقلاب سنندج معرفی نماید. کوروش بخشنده از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری و عضو هبات اجرایی کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد، از سوی نیروهای امنیتی مورخ ١٦ اسفند ماه ٩۳ بازداشت و با وثیقه ١٠٠ میلیون تومانی پس از گذشت دو ماه بازداشت موقتا آزاد گردید.

کارگران، تشکل های کارگری و انسانهای شریف و آزاده!
فقر و بیکاری، تورم لجام گسیخته، اخراج سازیهای گسترده کارگران و دستمزدهای بشدت زیر خط فقر که زندگی را به کام هزاران خانواده کارگری تلخ کرده، عدم وجود تشکلات سراسری و مستقل کارگران و... چاره ای جز اعتراض به وضع موجود را برایمان نگذاشته است. در چنین شرایطی دستگاه های امنیتی به کمک قوه قضاییه فشار بر کارگران و فعالین کارگری را شدت بخشیده اند. مرگ شاهرخ زمانی در زندان، محکومیت مجدد بهنام ابراهیم زاده به ٧ سال و١٠ ماه و ١۵ روز حبس و جزای نقدی به مبلغ ۴۵٠ هزار تومان، محکومیت محمود صالحی از فعالین سرشناس جنبش کارگری ایران به ٩ سال حبس تعزیری، محکوم نمودن مجدد رسول بداقی به سه سال زندان، محاکمه عثمان اسماعیلی سخنگوی کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد، عدم موافقت با مرخصی پایان حبس و ممانعت از آزادی واحد سیده دیگر عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری محبوس در زندان مهاباد پس از گذراندن ٢٢ ماه از ٢۴ ماه حبس خود و جدیدا محاکمه کوروش بخشنده از اعضای کمیته هاهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری و عضو هبات اجرایی کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد و دربند بودن دهها فعال کارگری و زندانی سیاسی همه و همه در راستای فشارهای سیستماتیکی است که نهادهای امنیتی و دستگاه قضایی کشور برای جلوگیری از اعتراضات گسترده طبقه کارگر بر فعالین و پیشروان کارگری و معلمان و... پیش گرفته که حاکی از تشدید فشارها بر فعالین جنبشهای اجتماعی را دارد.
اعضای کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد ضمن حمایت و پشتیبانی از اعتراضات معلمان طی روزهای اخیر از طبقه کارگر ایران می خواهد تا نسبت به تمامی بی حقوقی هایی که به آنان روا می شود به خود سازماندهی پرداخته و در اعتراض به احکام صادره علیه فعالین وپیشروان خود ساکت ننشینند.

مهر ماه ۱۳۹۴

************************

اطلاعیه شماره ۵۹

کارگران، تشکل های کارگری و انسانهای شریف و آزاده!
روز چهارشنبه ٢۵ شهریور ماه ۹۴ محمود صالحی از فعالین سرشناس جنبش کارگری ایران و از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان سنندج طی دادنامه شماره ۹۴٠٩٩٧٨٧١٢١٠٠٦٠٨ مورخ ۹۴/٦/۱۴ به اتهام عضویت در جمعیتهای معارض کشور به ٧ سال ٦ ماه و به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال و ٦ ماه حبس تعزیری محکوم گردید، محکومیت محمود صالحی در حالی صورت گرفته که نامبرده در جلسات دادگاهی خود مورخ ١٧ و ٢٩ مرداد ماه سال جاری علی رغم دفاع از فعالیتهای کارگری خود و با قانونی دانستن فعالیت کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، کلیه اتهامات امنیتی وارده را بی پایه و اساس دانسته و آن اتهامات را قویا رد نموده بودند.
موج دستگیری فعالان کارگری و فشارهای گسترده دستگاههای امنیتی و قضایی کشور طی چندین ماه گذشته بر فعالین جنبش کارگری ایران با مرگ جانکاه و نابهنگام شاهرخ زمانی در زندان رجایی شهر و دستگیری گسترده فعالین کانون صنفی سراسری معلمان ایران در حالی شدت بیشتری به خود گرفته که بحران اقتصادی فزاینده، بیکاری گسترده، تورم لجام گسیخته و عدم پرداخت به موقع حقوق کارگران، زندگی بخش اعظم کارگران و اکثریت اردوی بیشمار کار را در شرایطی غیرقابل تحمل قرار داده است.دهها نفر از فعالان کارگری به اتهام فعالیتهای صنفی و سندیکایی در زندانهای کشور بسر می برند و یا حکم زندان گرفته اند، دفاع از ابتدایی ترین حقوق صنفی و سندیکایی کارگران را در شرایطی از سوی دستگاه های امنیتی و قضایی کشور برای این فعالان جرم تلقی گردیده است، که میلیونها نفر از کارگران ایران در برابر ظلم های آشکار و نهانی که از سوی سرمایه داران و حامیانشان به آنها روا می شود فاقد هرگونه تشکل کارگری هستند تا بتوانند از هستی و موجودیت خود دفاع کنند.
اعضای کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد با ابراز تسلیت به خانواده، دوستان و کمیته دفاع از شاهرخ زمانی و طبقه کارگر ایران به دلیل مرگ جانسوز این فعال کارگری، خواستار روشن شدن مرگ این انسان مبارز در زندان رجایی شهر می باشد، ضمنا صدور حکم سنگین٩ سال زندان برای محمود صالحی را غیر قانونی و غیر انسانی دانسته و اعلام می داریم که محمود صالحی تحمل هیچ گونه حبسی را به دلیل اینکه کلیه هایش را در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج بخاطر عدم دسترسی به داروهایش از دست داده، ندارد و هم اکنون هفته ای دوبار دیالیز می نماید، به همین خاطر مسئولیت به خطر افتادن سلامتی محمود صالحی مستقیما به عهده مسئولین قوه قضایئه می باشد.

شهریور ماه ۱۳۹۴

************************

اطلاعیه شماره ۵٨

کارگران، تشکل های کارگری و انسانهای شریف و آزاده!
یوسف آبخرابات پس از گذراندن ٢٢ ماه حبس، ساعت یازده ظهر روز دوشنبه مورخ ٢٣ شهرویور ماه ٩۴ در میان استقبال گرم جمعی از دوستان و خانواده خود، از زندان مرکزی شهرستان مهاباد آزاد شد. یوسف آبخرابات که از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری می باشد در دی ماه سال ١٣٩١ همراه با واحد سیده و محمد مولانایی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از گذراندن ۵١ روز حبس در بازداشتگاه اداره اطلاعات، مورخ ٩٢/٦/١٨ از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان مهاباد به اتهام عضویت در کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری و برگزاری مراسم های اول ماه مه (روز جهانی کارگر) و ٨ مارس (روز جهانی زن) در شهر مهاباد به دو سال حبس تعزیری محکوم و روانه زندان شده بود.
گفتنی است که دیگر عضو کمیته هماهنگی، واحد سیده که وی نیز همراه با یوسف آبخرابات به دو سال حبس تعزیری محکوم شده بود کماکان در زندان بسر می برد. ما اعضای کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد ضمن تبریک آزادی یوسف آبخرابات به خانواده، دوستان و طبقه کارگر ایران، اعلام می داریم که تشکیل و عضویت در تشکلهای مستقل کارگری حق بی چون و چرای طبقه کارگر ایران می باشد و تحت هیچ شرایطی نمی توان کسی را به این دلیل مورد اتهام و محاکمه قرار داد. به همین خاطر ما اعضای کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد آزادی هر چه سریع تر واحد سیده و دیگر فعالین کارگری دربند در زندانهای ایران، بدون هیچ قید و بندی را خواستاریم.

شهریور ماه ۱۳۹۴

************************

اطلاعیه شماره ۵٧

رضا امجدی از زندان آزاد شد...

کارگران، تشکل های کارگری و انسانهای شریف و آزاده!

رضا امجدی فعال کارگری و از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری که مورخ ٢۳ اردیبهشت ماه ۹۴ از سوی شعبه دو دادگاه انقلاب سنندج به اتهام عضویت در کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری به سه ماه و یک روز حبس تعزیری محکوم شده بود، ظهر روز پنجشنبه ۱۹ شهریور ماه ۹۴ با اتمام دوران محکومیت سه ماهه خود از زندان مرکزی سنندج آزاد شد.
گفتنی است که نامبرده مورخ پنجم اردیبهشت ماه سال جاری و در آستانه روز جهانی کارگر از سوی نیروهای امنیتی سنندج بازداشت و پس از ۱۴ روز با قرار وثیقه ۳٠ میلیون تومانی آزاد گردید. احکام صادره علیه فعالین کارگری به اتهام عضویت در تشکلهای مستقل کارگری در شرایطی از سوی دستگاه قضایی ایران صادر می گردد که ایجاد و عضویت در این تشکلها بر اساس مقاوله نامه های ٨٧ و ۹٨ سازمان جهانی کار که جمهوری اسلامی ایران از اعضای هیات رییسه این سازمان می باشد، از حقوق خدشه ناپذیر طبقه کارگر می باشد و هیچگونه منع قانونی ندارد و نمی تواند جرم تلقی گردد. ما اعضای کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد ضمن تبریک آزادی رضا امجدی به خانواده، دوستان و طبقه کارگر ایران؛ خواستار آزادی بدون قید و شرط کلیه فعالین کارگری دربند هستیم.

شهریور ماه ۱۳۹۴

************************

اطلاعیه شماره ۵٦

کارگران، تشکل های کارگری و انسانهای شریف و آزاده!
روز سه شنبه مورخ ١٠ شهریور ماه ۹۴ عثمان اسماعیلی از اعضای هیات اجرایی کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد و سخنگوی این کمیته که در آستانه روز جهانی کارگر ۹۴ بازداشت و پس از گذراندن ١٢ روز در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج با قرار وثیقه ٧٢ میلیون تومانی آزاد شده بود؛ به اتهام شرکت در مراسم ٨ مارس و روز جهانی کارگر، شرکت در راهپیمایی مردم سقز در حمایت از مردم کوبانی و نیز عضویت در کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد در شعبه اول دادگاه انقلاب سقز محاکمه گردید. در این محاکمه که حدود یک ساعت و نیم به طول انجامید عثمان اسماعیلی ضمن غیر قانونی دانستن اتهامات وارده، حضور در مراسمات فوق الذکر و عضویت در کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد را قابل دفاع دانسته و انتساب امنیتی بودن به مراسمات روز جهانی کارگر، ٨ مارس، محکوم کردن جنایات داعش در سوریه و عضویت در کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد را بی پایه اساس دانسته است. محاکمه عثمان اسماعیلی پس از یک ساعت و نیم از سوی قاضی پرونده به روز چهارشنبه مورخ ١١ شهریور موکول گردید.
فشار بر کارگران و فعالین کارگری در حالی شدت بیشتری به خود گرفته که دادگاه تجدید نظر طی روزهای اخیر حکم سنگین ٧ سال و ١٠ ماه و ١۵ روز به اضافه ٤۵٠ هزار تومان جزای نقدی بهنام ابراهیم زاده فعال کارگری را به استناد مواد ٧٠٢ ، ٧٠٦ ، ٦١٠ و ۵٠٠ قانون مجازات اسلامی تایید نموده است، این حکم سنگین در حالی صادر گردیده که بهنام ابراهیم زاده در حال سپری کردن دوران محکومیت خود بوده و استناد به این مواد قانونی از قانون مجازات اسلامی برای محکوم نمودن وی کاملا غیرقانونی می باشد.
ما اعضای کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد بار دیگر ضمن حمایت و پشتیبانی صریح از مواضع عثمان اسماعیلی، احکام سنگین صادره علیه بهنام ابراهیم زاده و دیگر فعالین کارگری را محکوم می کنیم و خواستار آزادی بی قید و شرط آنها هستیم.

شهریور ماه ۱۳۹۴

************************

اطلاعیه شماره ۵۵

کارگران، تشکل های کارگری و انسانهای شریف و آزاده!
شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج نظام صادقی فعال کارگری و از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری را به دلیل عضویت در این تشکل مستقل کارگری به یک ماه حبس تعزیری محکوم کرد. نظام صادقی که از اعضای هیات اجرایی کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد نیز می باشد روز چهارشنبه ۱۹ فروردین ماه سال جاری که همراه همسرش از سنندج عازم اشنویه بودند، توسط نیروهای امنیتی سنندج بازداشت و پس از ٢۹ روز، با قرار وثیقه ۵٠ میلیون تومانی از زندان آزاد شد.
ما اعضای کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد ضمن محکوم نمودن حکم صادره علیه نظام صادقی؛ صدور احکام زندان از سوی نهادهای قضایی به دلیل فعالیتهای کارگری و عضویت در تشکلهای مستقل کارگری ولو برای یک ساعت هم که باشد را غیر قانونی می دانیم و خواهان آزادی بی قید و شرط کلیه فعالین کارگری دربند هستیم.

شهریور ماه ۱۳۹۴

************************

اطلاعیه شماره ۵۴

کارگران، تشکل های کارگری و انسانهای شریف و آزاده!
روز پنجشنبه ٢۹ مرداد ۹۴ دومین جلسه محاکمه محمود صالحی عضو هیات اجرایی کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد و از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری به اتهام عضویت در کمیته هماهنگی و فعالیت های کارگری، در شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج برگزار گردید. در این جلسه محمود صالحی ضمن بیان این موضوع که فعالیت کمیته هماهنگی هیچ گونه منع قانونی ندارد، اظهار داشت کلیه اتهامات امنیتی وارده هیچ پایه و اساسی ندارد و خود و تشکل فوق الذکر را بری از هر گونه ارتباط و همکاری تشکیلاتی با احزاب اپوزیسون جمهوری اسلامی ایران می دانم و قویا این اتهام را رد می کنم.
ما اعضای کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد، هدف از طرح چنین اتهام هایی در مجامع قضایی و نهادهای امنیتی برای کارگران و فعالین علنی جنبش کارگری ایران را چیزی جز تشدید سرکوبها و ایجاد فضای رعب و وحشت نمی دانیم و معتقدیم که جنبش کارگری ایران و پیشروان آن با چنین اقداماتی به انزوا کشیده نخواهند شد. ما بار دیگر خواستار آزادی بدون قید و شرط کلیه فعالین کارگری دربند هستیم و ضمن محکوم نمودن تهدید ، بازداشت و محاکمه کارگران و پیشروان طبقه کارگر بر این امر تاکید می نماییم که طبقه کارگر ایران حق دارد نسبت به وضعیت وخیم و بغرنج اجتماعی - اقتصادی خود فریاد برآرد و برای حفظ هستی و موجودیت خود در مقابل سرمایه داران و حامیانشان که روز به روز عرصه را بر طبقه کارگر تنگ کرده اند اقدام به اتحاد و متشکل شدن در قالب تشکلها و کمیته های خودساخته و مستقل کارگری نمایند.

مرداد ماه ۱۳۹۴

************************

اطلاعیه شماره ۵۳

جای کارگران و فعالین کارگری در زندان نیست...

کارگران، تشکل های کارگری و انسانهای شریف و آزاده!
عصر روز یکشنبه ٢۵ مرداد ۹۴ آرام و فواد زندی ازفعالین کارگری سنندج به اتهام فعالیت های کارگری برای سپری کردن دوران محکومیت ۴ ماهه خود روانه زندان مرکزی سنندج گشتند. این دو فعال کارگری که در بیست و پنجم فروردین ماه سال جاری از سوی مامورین اداره اطلاعات سنندج بازداشت شده بودند پس از گذراندن ۴٧ روز بازداشت در بازداشتگاه اداره اطلاعات، با قرار وثیقه سنگین آزاد شدند. نامبردگان پس از محاکمه در شعبه یک دادگاه انقلاب سنندج به اتهام آنچه شرکت در مراسمات روز جهانی کارگر و فعالیتهای کارگری خوانده شده، به زندان محکوم شدند. این احکام در حالی صادر می گردد که دیگر فعالین کارگری رضا امجدی، فردین میرکی و فرزاد مرادی نیا که از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری نیز هستند به اتهام فعالیتهای کارگری و عضویت در این کمیته دوران محکومیت خود را سپری می کنند.
ما اعضای کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد ضمن محکوم نمودن احکام صادره علیه این دو فعال کارگری خواستار آزادی بدون قید و شرط همه فعالین کارگری دربند هستیم.

مرداد ماه ۱۳۹۴

************************

اطلاعیه شماره ۵٢

کارگران، تشکل های کارگری و انسانهای شریف و آزاده!
صبح روز شنبه ۹۴/۵/١٧ جلسه دادگاهی محمود صالحی عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری و عضو هیات اجرایی کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد در شعبه یک دادگاه انقلاب سنندج برگزار شد همچنین دیگر عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری، کوروش بخشنده که وی نیز عضو هیات اجرایی کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد می باشد به شعبه چهار دادیاری جهت آخرین دفاعیات احضار گشت. در این جلسات هر دو فعال کارگری ضمن رد تمامی اتهامات وارده در مورد ارتباط با احزاب اپوزیسیون، به دفاع از عضویت و فعالیتهای کارگری خود در کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری پرداختند، در نهایت جلسات محاکمه نامبردگان به تاریخ دیگری موکول گردید.
ما اعضای کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد، صدور کیفر خواست برای محمود صالحی و کوروش بخشنده به دلیل فعالیت کارگری در کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری را خلاف قوانین موجود و نقض آشکار مقاوله نامه های ٨٧ و ٩٨ سازمان جهانی کار می دانیم و ضمن محکوم نمودن احضار، بازداشت و محاکمه کردن کارگران و فعالین کارگری، معتقدیم ایجاد و فعالیت در کمیته ها و تشکلهای مستقل کارگری حق بی چون و چرای طبقه کارگر ایران می باشد و نمی بایستی کسی را به دلیل فعالیت در این تشکلها مجرم شناخت. لذا خواستار آزادی بی قید و شرط همه کارگران و فعالین کارگری دربند هستیم.

مرداد ماه ۱۳۹۴

************************

اطلاعیه شماره ۵۱

کارگران، تشکل های کارگری و انسانهای شریف و آزاده!
ریبوار عبدالهی فعال کارگری روز سه شنبه مورخ ششم مرداد ۹۴ پس از گذراندن سه ماه و نیم حبس از زندان مرکزی شهر سنندج آزاد شد.
لازم به ذکر است که ریبوار عبدالهی در تاریخ ۱۹ آذر ۹۳ بازداشت و مدت ٢٠ روز را در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج سپری کرد وی در روز چهارشنبه ۹۳/۱۱/۱۵ محاکمه و به یکسال حبس محکوم گردید.
کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد ضمن تبریک آزادی این فعال کارگری به کارگران و خانواده ریبوار، خواستار آزادی بدون قید و شرط همه کارگران و فعالین کارگری در بند می باشد.

مرداد ماه ۱۳۹۴

************************

اطلاعیه شماره ۵٠

کارگران، تشکل های کارگری و انسانهای شریف و آزاده!
متاسفانه طی چند روز گذشته مطلع گشتیم رضا امجدی فعال کارگری و عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری که دوران محکومیت خود را به اتهام عضویت در این کمیته در زندان مرکزی سنندج سپری میکند، به دلیل شرایط بد زندان و فشارهای جسمانی و روانی دچار نارسایی قلبی شده که بر اثر آن اختلالاتی در وضعیت جسمانی وی ایجاد می شود که پس از اطلاع مسئولین مربوطه رضا را به بهداری زندان انتقال می دهند اما بدلیل عدم تجهیزات مناسب، مسئول بهداری زندان تنها به آزمایشات سطحی اکتفا می کند و دوباره رضا را به بند باز می گردانند اما در روز بعد رضا از ناحیه قلب احساس درد و ناراحتی می کند که به دلیل نامناسب بودن وضعیت جسمانی اش وی را به بیمارستان توحید انتقال می دهند، در بیمارستان پس از آزمایشات اولیه، پزشک معالج وی برایش تست اکو تجویز می نماید که متاسفانه تا به امروز این تست صورت نپذیرفته است. مسئولیت جانی رضا امجدی و دیگر کارگران و فعالین کارگری دربند مستقیما به عهده کسانی است که این کارگران را به دلیل عضویت در تشکلات مستقل کارگری مجرم دانسته و آنها را به زندان محکوم کرده اند. عضویت در تشکل های مستقل کارگری نه تنها نمی تواند جرم تلقی گردد بلکه ایجاد و عضویت در آنها از حقوق دمکراتیک کارگران می باشد.
ما اعضای کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد ضمن ابراز نگرانی از وضعیت جسمانی رضا امجدی، خواستار پایان دادن به تعقیب، بازداشت و صدور احکام غیر انسانی برای کارگران و فعالین کارگری هستیم و آزادی بدون قید و شرط همه آنها در زندان های ایران را خواستاریم.

مرداد ماه ۱۳۹۴

************************

مصاحبه با محمود صالحی پیرامون دستگیری های

کارگران و فعالین کارگری در ماه های اخیر و مسایل جنبش کارگری

موج دستگیری و فشار بر کارگران و فعالین کارگری در چند روز مانده به اول ماه مه با بازداشت عثمان اسماعیلی، ابراهیم مددی، داوود رضوی، محمود صالحی، پدرام نصرالهی و.... به اوج خود رسید، همچنین طی ماه های اخیر دهها تن از کارگران وفعالین کارگری از سوی نهادهای امنیتی بازداشت و تهدید شدند که بسیاری از آنان در محاکم قضایی یا به زندان محکوم شده اند و یا در انتظار صدور احکام علیه خود هستند. یکی از این بازداشت شدگان، چهره شناخته شده جنبش کارگری ایران آقای محمود صالحی هستند که مصاحبه ای از سوی کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد در چند بخش با ایشان که به تازگی از زندان آزاد شده اند و در بستر بیماری بسر میبرند، ترتیب داده ایم که نظرتان را به آن جلب می نمایم.
در این مصاحبه می خواهیم چگونگی بازداشت ایشان و دلایل فشارهای امنیتی بر کارگران و فعالین کارگری در ماه های اخیر را جویا شویم همچنین گذری داشته باشیم در رابطه با وضعیت درون تشکیلاتی تشکلات مستقل موجود کارگری و مشکلات و معضلاتی که این روزها با آن دست و پنجه نرم می کنند نیز نقش کنونی آنان در پیشبرد مبارزات جاری کارگران و جنبش کارگری ایران بطور اعم را با ایشان در میان بگذاریم،

جناب آقای صالحی ضمن تبریک آزادی شما از اینکه در چنین وضعیتی قبول کردید که این گفتگو صورت پذیرد تقدیر و تشکر می نمایم. ابتدا از خودتان آغاز می کنیم و اولین بخش از این گفتگو را به شما اختصاص می دهیم.
لطفا توضیح دهید کی و چگونه بازداشت شدید؟

من هم با تشکر از شما و به امید آزادی همه فعالین کارگری دربند و زندانیان سیاسی و عقیدتی، خدمتتان عرض کنم که بنده عصر روز سه شنبه مورخ ۹۴/٢/٨ در منزل شخصی ام توسط نیروهای لباس شخصی بازداشت و به سلولهای انفرادی اداره اطلاعات سقز منتقل شدم.

آقای صالحی شما را پس از بازداشت به اداره اطلاعات سنندج انتقال دادند، دلیل اعزام شما به سنندج چه بود؟
بنده از انتقال خود به سنندج کاملا بی خبر بودم، چون با گذشت یک ساعت از بازداشتم در سقز یکی از مسئولان بازداشتگاه اطلاعات سقز به من اعلام کرد که خود را جهت اعزام به شهرستان دیگری آماده کنم . من را چشم و گوش بسته سوار ماشین کردند در حین سوار شدن متوجه شدم که عثمان اسماعیلی سخنگوی کمیته دفاع از کارگران مهاباد را هم نیم ساعت قبل از من در محل کارش بازداشت کرده اند. هنگام حرکت از سقز از مقصد بعدی خود خبری نداشتیم پس از چند ساعت وقتی چشم و گوشم را باز کردند مطلع شدم که در بازداشتگاه اطلاعات سنندج هستیم و پس از ثبت هویت، من را به سلول انفرادی انتقال دادند.

آقای صالحی آیا شما در بدو ورودتان تفهیم اتهام شدید یا خیر؟
هنگام دستگیری هیچ دلیلی از سوی مسئولان بازداشتگاه اطلاعات سقز برای بازداشتم به بنده اعلام نگردید اما پس از انتقالم به سنندج روز چهارشنبه ۹۴/٢/۹ یکی از بازپرسین مجتمع قضایی سنندج با حضور در محل بازداشتم من را تفهیم اتهام نمود، بازپرس اعلام نمود که شما به اتهام عضویت در حزب کمونیست ایران و کومله و تبلیغ علیه نظام متهم هستید آیا قبول دارید؟ بنده با رد این اتهام بری بودن خود را از هرگونه ارتباط سازمان یافته و یا غیر سازمان یافته با حزب کمونیست ایران و کومله و یا هر حزب دیگری اعلام کردم نیز اضافه کردم که هیچ گونه تبلیغی علیه نظام نکرده ام. سپس بازپرس اعلام داشت که شما عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلات کارگری هستید، قبول داریثد؟ بله بنده از اعضا و از بنیان گذاران کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلات کارگری هستم و آن را قبول دارم. بدین ترتیب اتهام من عضویت در کمیته هماهنگی اعلام شد.

س. آقای صالحی کمی هم در ارتباط با بیماریتان بگویید، آیا مسئولان بازداشتگاه اداره اطلاعات مطلع بودند که شما دیالیز دارویی می کنید؟
بله هم ارگان دستگیر کننده و هم نگه دارنده از وضعیت جسمانی و بیماری که با آن دست و پنجه نرم می کنم آگاهی داشتند چون هنگام ثبت هویتم در دفتر اندیکاتوری بازداشتگاه برای مسئولان توضیح دادم که بنده دیالیز دارویی انجام می دهم و دارو مصرف میکنم و تنها برای شش روز دارو بهمراه دارم.

آقای صالحی طبق شنیده ها مطلع گشتیم که وضعیت سلامتیتان به دلیل خودداری مسئولین مربوطه بازداشتگاه اداره اطلاعات از تحویل داروهایتان به خطر افتاده بود، آیا این گفته ها صحت دارد؟
بله صحت دارد، چون بعد از پنج روز به مسئولان بازداشتگاه که یک آذری زبان بود اطلاع دادم داروهایم رو به اتمام است و تنها برای یک روز دیگر دارو دارم لطفا یا خودتان آن را تهیه کنید یا خانواده ام را در جریان بگذارید تا برای تهیه داروهایم اقدام کنند. اما متاسفانه با برخورد غیر انسانی و غیر مسئولانه آن شخص روبرو گشتم ، پس از اتمام داروهایم به همان مسئول بازداشتگاه یادآوری کردم اما هیچ اقدامی از سوی آن فرد صورت نگرفت . یک روز و نیم به دلیل عدم مصرف داروهایم از هر دو بینی خون دماغ شدم ، فشار خونم آنقدر بالا رفته بود که خون به هیچ عنوان بند نمی آمد چندین بار به مسئول بازداشتگاه هشدار دادم اما او هر بار با گفتن این جمله " برو بمیر " درب بازداشتگاه را قفل می کرد و می رفت. سرانجام بعداز چند ساعت خون ریزی من را به بهداری بردند و در آنجا برای پایین آوردن فشار خونم یک قرص کاپنوپریل را زیر زبانم گذاشتند و چند قرص دیگر به من دادند که پس از مصرف آن فشار خونم پایین آمد و کم کم خون دماغم قطع شد. از آن روز به بعد بیماریم همراه با درد شدید و خارش هر دو پایم عود کرد.

آقای سالحی آیا مسئولان رده بالاتر بازداشتگاه اداره اطلاعات از وخامت جسمانی شما در بازداشتگاه مطلع نگشتند؟ اگر مطلع بودند هیچ اقدامی انجام دادند؟
چندین بار مسئول بازداشتگاه را مطلع کردم که فورا نیاز به پزشک نفرولوژ دارم اما وی هیچ گاه به این خواسته من توجهی نکرد ناچارا زمانی که بازجویی میشدم برای بازجوها وضعیت جسمانی ام را شرح دادم و آنان هم اعلام می کردند که بازداشتگاه دکتر دارد و ما به مسئول بازداشتگاه اطلاع می دهیم که شما را پیش دکتر ببرد اما هرگز این اتفاق نیافتاد.

آقای صالحی پس چه اتفاقی افتاد که شما را به بیمارستان انتقال دادند؟ آیا این گفته را تایید می نمایید که در بیمارستان توحید شما را با نام دیگری پذیرش کرده بودند؟
در روز ششم خرداد افزون بر اینکه دستشویی رفتن برایم تقریبا غیرممکن شده بود نمی توانستم غذا هم بخورم شب همان روز حول و حوش ساعت ٢٣:٣٠ جهت بازجویی من را به اتاق بازجویی بردند در آن هنگام تب و لرز شدیدی داشتم و تنها آنقدر هشیار بودم که از روی صندلیم به زمین افتادم . یکی از بازجوها کتش را تنم کرد و یکی دیگرشان پتویی آورد و دورم پیچید وقتی چشمم را باز کردم ساعت دو نصف شب بود و یکی از نگهبانان در اتاقم حضور داشت وقتی وخامت جسمانی من را دیدند به یک سلول دیگر که یک زندانی در آن بود منتقل کردند. همان شب ادرارم بند آمده بود و درد بسیار بسیار شدیدی را از ناحیه شکم متحمل می شدم، صبح روز هفتم مسئولین بازداشتگاه را از وخامت جسمانی ام مطلع کردم اما آنها هیچ توجهی به حرفهای من نمی کردند. سرانجام ساعت یک ظهر من را به بهداری بازداشتگاه بردند ، بهدار من را به یکی از توالت ها برده و یک شی ء باریک فلزی که حدودا یک متری می شد را برای آزاد کردن راه مجاری ادرارم به من فرو کرد درد کشنده ای را تحمل کردم خون زیادی توامان با درد بسیار زیاد از بدن خارج می شد یکی از مسئولین با سراسیمگی گفت هر چه سریع تر وی را به بیمارستان انتقال دهید. بلاخره ساعت ١۴ من را به بیمارستان بعثت انتقال دادند در آنجا برایم یک سوند وصل کردند و با انجام آزمایشاتی که تا ساعت ١٩ بطول انجامید، پزشکان اعلام کردند که هیچ کاری از دست ما برای ایشان برنمی آید می بایست وی را به بیمارستان توحید انتقال دهید. ساعت ٢١ شب ٩۴/٣/٧ من را به بیمارستان توحید بردند و در بخش اورژانس مامورین سعی در پنهان کردن هویت من را داشتند چون به پزشکان می گفتند که ایشان یکی از دوستان ما هستند که برای مسافرت به سنندج آمده و ناگهان کلیه هایش دچار مشکل گشته است. بلاخره در بخش اورژانس من را به اسم محمد احمدی شماره پرونده ٦١١۴٧ نام پزشک افشین زندی پذیرش کردند، پزشک معالج با مشاهده آزمایشات دستور داد سریعا من را در بخش دیالیز بستری کنند چون کلیه هایشان را تماما از دست داده اند و نیاز به دیالیز دارند.بدین گونه روزهای هفتم و هشتم ونهم خرداد در بیمارستان بستری بودم که در طول این مدت دو بار زیر دستگاه دیالیز رفتم و یک واحد خون به دلیل اینکه خون زیادی از دست داده بودم به من تزریق کردند.

آقای صالحی درباره آزادیتان توضیح دهید ، چگونه آزاد شدید؟ چون طبق خبرهای منتشر شده قرار بازداشت موقتتان تا روز ٣١ خرداد تمدید شده بود.
من هیچ اطلاعی از آزادی خودم نداشتم، روز نهم که هنوز در بیمارستان بستری بودم مسئولین امنیتی قصد داشتند به هر طریق ممکن که شده من را ترخیص کنند اما پزشک معالج گفته بود که بایستی برای ایشان مشاوره قلب صورت پذیرد و تنها راه ترخیص ایشان رضایت خود بیمار می باشد، مسئولین امنیتی از من خواستند تا رضایت بدهم که ترخیصم کنند بنده هم این کار را انجام دادم بعد از بستن پرونده، من را با یک آمبولانس به بازداشتگاه آوردند در حین حضور در بازداشتگاه لباس ها و وسایل شخصی ام را تحویل دادند و سپس من را چشم بسته سوار ماشین کردند ایتدا گمان می کردم که دارند من را به زندان مرکزی سنندج انتقال می دهند، وقتی چشم بندم را برداشتم خودم را در یک سالن دیدم من را به یک اتاق راهنمایی کردند و وقتی درب اتاق را باز کردم نجیبه همسرم و سامرند پسر بزرگم نشسته بودند، یکی از مسئولان آمد و به خانواده ام گفت که این محمود صالحی سالم تحویل شما داده ایم می توانید او را ببرید. بدین ترتیب مستقیما از بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج آزاد شدم.

محمود صالحی عزیز،شما قبل از دستگیری در وضعیت جسمانی و شرایط روحی بهتری بودید اما بعد از آزاد شدن تان کلیه هایتان را از دست داده اید و هم اکنون می بایست هفته ای دوبار شنبه ها و سه شنبه ها زیر دستگاه دیالیز رفته و دیالیز کنید آیا در این رابطه هیچ شکایتی از مسئولین بازداشتگاه اداره اطلاعات دارید؟ آیا در این راستا اقدامی صورت داده اید؟
قطعا نسبت به عملکرد و بی توجهی مسئولین بازداشتگاه در قبال سلامتیم سکوت نخواهم کرد اما تاکنون بدلیل ضعف جسمانی و عدم توانایی در ایاب و ذهاب هیچ اقدامی را صورت نداده ام.

محمود صالحی عزیز با تشکر دیگر بار از شما که در بستر بیماری قبول زحمت کردید، بخش اول از گفتگویمان را در اینجا به پایان می رسانیم. به امید بهبودی هرچه زودتر شما....

کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد

شماره تماس با سخنگوی کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد، عثمان اسماعیلی:

٠٩١٨٢٨۴٢۴۵١

komitedefaa@gmail.com
komitedefaa.blogspot.com

بیست و هشتم خرداد ۱۳۹۴

************************

اطلاعیه شماره ۴۹

پیام تبریک به مناسبت آزادی نظام صادقی ، عثمان اسماعیلی و رضا امجدی

کارگران، تشکل‌های کارگری، انسان‌های شریف و آزاده
همانگونه که مطلع هستید ماه گذشته نظام صادقی فعال کارگری عضو کمیته هماهنگی‌ برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری در شهر سنندج بازداشت شده بود که بعد از گذراندن یک ماه بازداشت روز ۵ شنبه ۱۷ اردیبهشت ماه با سپردن وثیقه ۵۰ میلیون تومانی آزاد شد ، همچنین امروز عثمان اسماعیلی فعال کارگری و سخنگوی کمیته دفاع از فالین کارگری مهاباد که در آستانه اول ماه مه‌ روز جهانی‌ کارگر بازداشت شده بود با سپردن وثیقه ۷۲ میلیون تومانی آزاد شد ، رضا امجدی دیگر فعال کارگری عضو کمیته هماهنگی‌ برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری هم که در آستانه اول ماه مه‌ بازداشت شده بود امروز شنبه ۱۹ اردیبهشت ماه آزاد شد.
کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد ضمن تبریک به مناسبت آزادی این عزیزان خواستار آزادی بدون قید و شرط دیگر کارگران زندانی و فعالین کارگری زندانی است.

نوزدهم اردیبهشت ۱۳۹۴

************************

اطلاعیه شماره ۴۸

پیام تبریک به مناسبت آزادی کوروش بخشنده

کارگران، تشکل‌های کارگری، انسان‌های شریف و آزاده
کوروش بخشنده فعال کارگری عضو کمیته هماهنگی‌ برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری و عضو هیئت اجرائی کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد امروز چهار شنبه ۱۶ اردیبهشت ماه بعد از ۲ ماه بازداشت با سپردن وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.
کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد ضمن تبریک به مناسبت آزادی این فعال کارگری خواستار آزادی بدون قید و شرط تمامی‌ کارگران و فعالین کارگری زندانی است.

شانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۴

************************

اطلاعیه شماره ۴۷

در محکومیت موج جدید بازداشت فعالین کارگری در آستانه اول ماه مه‌ روز جهانی‌ کارگر

کارگران، تشکل‌های کارگری، انسان‌های شریف و آزاده
همانگونه که مطلع هستید از چند ماه پیش فشار بر فعالین کارگری و مخصوصا فعالین کارگری عضو کمیته هماهنگی‌ در شهر سنندج افزایش یافته است ، در ادامه این فشار‌ها و بازداشت‌ها در ۲ روز گذشته محمود صالحی و پدرام نصراللهی از فعالین کارگری عضو کمیته هماهنگی‌ برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری در شهر‌های سقز و سنندج و همینطور عثمان اسماعیلی فعال کارگری و سخنگوی کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد در شهر سقز و داوود رضوی و ابراهیم مد‌‌دی از اعضا سندیکای واحد در شهر تهران از سوی ماموران امنیتی بازداشت شدند و بسیاری دیگر از فعالین کارگری در شهر‌های مختلف احضار، تهدید و یا مورد بازجویی قرار گرفتند.
کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد ضمن محکومیت تهدید ، احضار و بازداشت فعالین کارگری در شهر‌های مختلف از جمله بازداشتی‌های اخیر سنندج ، سقز و تهران خواستار آزادی بدون قید و شرط تمامی کارگران زندانی و فعالین کارگری زندانی است ، باید به عرض برسانیم تا زمانی‌ که فقر ، ظلم و استثمار وجود دارد صفوف اعتراضی کارگران و فعالین کارگری هر روزه مستحکم تر و متحد تر میگردد و احضار، تهدید، بازداشت و زندانی کردن فعالین کارگری و کارگران پیشرو جنبش کارگری ایران را مرعوب نخواهد کرد.

دهم اردیبهشت ۱۳۹۴

************************

اطلاعیه شماره ۴۶

اعزام بهنام به بیمارستان سینا و انتقال مجدد به بند دو

کارگران، مردم آزاده، تشکل های کارگری، وجدانهای بیدار
همچنانکه اطلاع نزدیک ۵ سال از دستگیری و زندان بهنام می‌گذرد و بهنام در این مدت بار‌ها تحت شکنجه و بازجویی قرار گرفته است که به همین دلیل از ناحیه گردن و کمر به شدت آسیب دیده و در پی‌ درخواست‌های مکرر جهت اعزام به بیمارستان برای مداوا روز گذشته جمعه ۴ اردیبهشت ماه بهنام برای "ام ار ای‌" به بیمارستان سینا اعزام شد و بعد از انجام "ام ار ای‌" مجددا به زندان منتقل شد که شب گذشته را در قرنطینه بود و امروز شنبه ۵ اردیبهشت ماه مجددا بهنام را به بند دو معروف به بند "دارالقران" منتقل کردند.
کمیته دفاع از بهنام ابراهیم زاده ضمن محکومیت اذیت و آزار بهنام و دیگر کارگران و فعالین کارگری خواستار آزادی بدون قید و شرط تمامی‌ کارگران زندانی و فعالین کارگری زندانی است.

پنجم اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

************************

اطلاعیه شماره ۴۵

در محکومیت بازداشت رضا امجدی

کارگران، تشکل‌های کارگری، انسان‌های شریف و آزاده
همچنانکه اطلاع دارید و ما هم در اطلاعیه‌های قبلی‌ کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد اشاره کردیم تهدید ، احضار و بازداشت فعالین کارگری به اوج خود رسیده است و روزی نیست که ما شاهد تهدید ، احضار و یا بازداشت فعالین کارگری نباشیم ، مخصوصا اعضا کمیته هماهنگی‌ برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری در شهر سنندج ، در ادامه بازداشت‌ها در شهر سنندج که با نزدیکی‌ به اول ماه مه‌ برابر با یازدهم اردیبهشت ماه روز جهانی‌ کارگر نیز مصادف شده روز شنبه ۵ اردیبهشت ماه ماموران امنیتی با حمله به خانه رضا امجدی فعال کارگری عضو کمیته هماهنگی‌ برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری در محله حسن آباد سنندج ضمن تفتیش خانه رضا را بازداشت کرده و به مکان نا معلومی منتقل کردند که تا امروز هیچ خبری از ایشان در دسترس نیست.
کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد ضمن محکومیت بازداشت رضا امجدی و دیگر اعضا کمیته هماهنگی‌ در شهر سنندج خواستار آزادی بدون قید و شرط تمامی‌ کارگران زندانی و فعالین کارگری زندانی است .

هفتم اردیبهشت ۱۳۹۴

************************

اطلاعیه شماره ۴۴

در محکومیت بازداشت حامد محمودی نژاد

کارگران، تشکل‌های کارگری، انسان‌های شریف و آزاده
در ادامه تهدید، احضار و بازداشت کارگران و فعالین کارگری در شهر سنندج روز شنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۴ حامد محمودی نژاد فعال کارگری عضو کمیته هماهنگی‌ برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری زمانی‌ که برای خرید نان از منزل خارج شده بود با یک برخورد ضدّ انسانی‌ و ضدّ کارگری با ضرب و شتم شدید توسط ماموران امنیتی بازداشت و به مکان نا معلومی منتقل شد، حامد محمودی نژاد یکی‌ از فعالین کارگری شهر سنندج است که تا امروز چندین بار توسط نیرو‌های امنیتی احضار و بازداشت شده است .
قابل ذکر است حامد محمودی نژاد کارگر جوشکار ساختمانی است و برای کار به همدان رفته و بعد از یک ماه کار وقتی‌ برای دیداری ۲ روزه با خانواده ‌اش به سنندج آمده بود که بازداشت شد.
کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد ضمن محکوم کردن بازداشت حامد محمودی نژاد خواستار آزادی تمامی‌ فعالین کارگری زندانی است .

پنجم اردیبهشت ۱۳۹۴

************************

اطلاعیه شماره ۴۳

در محکومیت حکم زندان و شلاق برای یدالله صمدی و اقبال شبانی از فعالین کارگری شهر سنندج

کارگران، تشکل‌های کارگری، انسان‌های شریف و آزاده
یدالله صمدی فعال کارگری دبیر انجمن صنفی کارگران خبازیهای سنندج و حومه و همچنین عضو هیئت اجرائی کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد به همراه اقبال شبانی (عمر) بازرس انجمن صنفی کارگران خبازیهای سنندج و حومه که در آذر ماه سال گذشته به اتهام شرکت در تجمع روز حمایت از مقاومت مردم کوبانی در شهر سنندج بازداشت شده بودند و بعد از مدتی‌ بازداشت با سپردن وثیقه تا هنگام دادگاه آزاد شده بودند بعد از دادگاهی حکم زندان و شلاق برای آنها صادر شد، این فعالین کارگری ضمن ردّ اتهام شرکت در این تجمع به این حکم اعتراض کرده بودند زیرا در آن روز و آن ساعت آنها خود در جلسه انجمن صنفی حاضر بودند و نه در تجمع حمایتی روز کوبانی اما با این حال حکم ۵ ماه زندان و ۳۰ ضربه شلاق به آنها ابلاغ شد که ۵ ماه زندان تعزیری به ۵ سال حکم تعلیق تبدیل شد و ۳۰ ضربه شلاق همچنان به جای خود باقیست.
این اولین بار نیست که همچین احکام ضدّ انسانی‌ و ضدّ کارگری برای کارگران و فعالین کارگری در ایران صادر میشود، در سال ۱۳۸۷ نیز چند تن از فعالین کارگری عضو کمیته هماهنگی‌ برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری در شهر سنندج حکم زندان و شلاق برای آنها صادر و اجرا شد و همین چندی پیش هم چند تن از کارگران معدن چادرملو هم حکم زندان و شلاق گرفتند که همگی‌ این کارگران و فعالین کارگری فقط و فقط به خاطر دفاع از حقوق خود و هم طبقه‌ای‌های خود دادگاهی شدند و همچین احکام قرون وسطایی از سوی حاکمان سرمایه برای آنها صادر شده است.
کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد ضمن محکومیت این حکم ضدّ انسانی‌ و ضدّ کارگری از همه دلسوزان و مدافعان طبقه کارگر و زحمتکش می‌خواهد که نسبت به احضار، تهدید، بازداشت و شکنجه فعالین کارگری و کارگان زندانی سکوت نکرده و به هر شیوه ممکن که میتوانند اعتراض خود را نشان دهند زیرا شلاقی که بر تن این کارگران و فعالین کارگری فرود میاید شلاقی است که از سوی حاکمان سرمایه بر تن طبقه کارگر ایران فرود میاید.

کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد

شماره تماس با سخنگوی کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد، عثمان اسماعیلی: ٠٩١٨٢٨۴٢۴۵١

komitedefaa@gmail.com
http://komitedemahabad.blogfa.com

بیست و هشتم فروردین ۱۳۹۴

************************

اطلاعیه شماره ۴۲

در محکومیت بازداشت آرام و فواد زندی

کارگران، تشکل‌های کارگری، انسان‌های شریف و آزاده
روزی نیست که ما اخبار احضار، تهدید و بازداشت فعالین کارگری را نخوانیم و نشنویم ، این بار هم در ادامه بازداشت‌ها آرام و فواد زندی از فالین کارگری شهر سنندج روز گذشته ۳ شنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۴ ساعت ۱۲ ظهر با یورش ماموران لباس شخصی‌ به منزل مادری آنها بازداشت و به مکان نا معلومی انتقال داده شدند. کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد ضمن محکومیت بازداشت آرام و فواد زندی خواستار آزادی تمامی‌ فالین کارگری در بند است.

بیست و ششم فروردین ۱۳۹۴

************************

اطلاعیه شماره ۴۱

در محکومیت بازداشت نظام صادقی

کارگران، تشکل‌های کارگری، انسان‌های شریف و آزاده
در ادامه بازداشت، احضار و تهدید فعالین کارگری روز چهار شنبه ۱۹ فروردین ماه ۱۳۹۴ نظام صادقی فعال کارگری عضو کمیته هماهنگی‌ برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری و عضو هیئت اجرایی کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد هنگامی که تصمیم داشت با همسر خود از شهر سنندج به سوی شهر اشنویه برود از سوی چند مأمور امنیتی لباس شخصی‌ بدون هیچ توضیحی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد و تا لحظه تنظیم این اطلاعیه هیچ گونه خبری از او در دسترس نیست که همین امر باعث نگرانی شدید خانواده و همسر نظام شده است.
کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد ضمن محکومیت بازداشت نظام صادقی خواستار توقف احضار ، بازداشت و تهدید کارگران و فعالین کارگری و همچنین آزادی بدون قید و شرط نظام صادقی و دیگر فعالین کارگری زندانی است.

بیست و یکم فروردین ۱۳۹۴

************************

اطلاعیه شماره ۴۰

یوسف آبخرابات برای ۵ روز به ‌مرخصی درمانی آمد

کارگران، تشکل‌های کارگری، انسان‌های شریف و آزاده
همانگونه که مطلع هستید یوسف آبخرابات فعال کارگری عضو کمیته هماهنگی‌ برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری که در زندان مهاباد مشغول گذراندن حکم ضدّ کارگری ۲ سال زندان بود مدت‌ها از ناحیه چشم رنج می‌برد و پزشک معالج یوسف سال گذشته اعلام کرده بود که یوسف باید خارج از زندان تحت مداوا قرار گیرد، از همین رو و با پیگیری خانواده یوسف و مراجعه مکرر آنها به دادستانی بعد از مدت‌ها با ‌مرخصی درمانی یوسف موافقت شد و امروز چهارشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۴ ساعت ۴ بعد از ظهر یوسف برای ۵ روز به ‌مرخصی پزشکی‌ آمد.
کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد ضمن محکوم کردن ادامه بازداشت و زندان دیگر کارگران و فعالین کارگری زندانی خواستار آزادی بدون قید و شرط تمامی‌ کارگران و فالین کارگری زندانی است .

نوزدهم فروردین ۱۳۹۴

************************

اطلاعیه شماره ۳۹

در محکومیت حکم زندان منیژه صادقی و بی‌ خبری از وضعیت کوروش بخشنده

کارگران، تشکل‌های کارگری، انسان‌های شریف و آزاده
همانگونه که مطلع هستید در آذر ماه سال ۱۳۹۳ منیژه صادقی فعال عرصه زنان و کودکان در شهر سنندج بازداشت شده بود و بعد از گذشت چند روز دادگاهی و با سپردن وثیقه آزاد شد، حکم صادره دادگاه ۹۱ روز حبس تعزیری بود که به همین منظور دیروز ۱۰ فروردین ماه ۱۳۹۴ ماموران امنیتی در شهر سنندج با حمله به منزل ایشان در شهر سنندج نامبرده را بازداشت و جهت اجرای حکم صادره به زندان مرکزی سنندج منتقل شد.
از سوی دیگر کوروش بخشنده فعال کارگری عضو کمیته هماهنگی‌ برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری با گذشت ۲۵ روزهمچنان در بازداشت به سرمیبرد و خانواده و نزدیکان ضمن نگرانی از وضعیت نامبرده در بی‌ خبری کامل قرار دارند.
کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد ضمن محکومیت اجرای حکم زندان برای منیژه صادقی خواستار آزادی هر چه سریع تر کوروش بخشنده و دیگر فعالین کارگری زندانی می‌باشد .

کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد

شماره تماس با سخنگوی کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد، عثمان اسماعیلی: ٠٩١٨٢٨۴٢۴۵١

komitedefaa@gmail.com
http://komitedemahabad.blogfa.com

یازدهم فروردین ۱۳۹۴

************************

اطلاعیه شماره ۳۸

پیام نوروزی واحد سیده و یوسف آبخرابات فعالین کارگری زندانی از زندان مهاباد

کارگران، تشکل‌های کارگری، انسان‌های شریف و آزاده
آخرین روز‌های سال ۱۳۹۳ در حال سپری شدن است و این سال برای ما کارگران زندانی ، خانواده ما و خانواده دیگر زندانیان سالی‌ سرشار از مشکل و غم و رنج بود ، از تورم و گرانی در داخل و خارج زندان گرفته تا ایاب و ذهاب خانواده‌های ما و مشکلات دیگری از این دست ، اما در این بین دوستان و آشنایان و هم طبقه‌ای‌های عزیزمان در خارج از زندان همیشه کنار خانواده ما بودند و تمام سعی‌ و تلاش خود را کردند تا با توان و امکانی که دارند کمک حال خانواده‌های ما باشند.
ما فعالین کارگری عضو کمیته هماهنگی‌ برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری مدت ۱۵ ماه است که در زندان مهاباد مشغول گذراندن حکم ضدّ کارگری زندانی هستیم که قوه قضائیه و مسئولان امنیتی برای ما صادر کرده و اجرایی کردند تنها به خاطر عضویت در کمیته هماهنگی‌ و دفاع از حقوق هم طبقه‌ای‌های خود ، اما در این مدت خانواده‌های ما همت دوستان و آشنایان همواره حمایت و پشتیبانی‌ شدند و همین امر باعث دلگرمی‌ ما شد که در ادامه مسیر محکم و استوار تر باشیم و از حقوق حقه خود دفاع کنیم که ما در همینجا مراتب تشکر و قدردانی خودمان را نسبت به تمامی‌ این عزیزان اعلام می‌کنیم و قدردان تمامی‌ زحماتی هستیم که برای ما و خانواده ما متحمل شدند.
بدون شک در این مدت ۱۵ ماه که ما در بند هستیم خانواده و فرزندان ما در بیرون از زندان متحمل سختی و فشار‌های زیادی شدند و در سرما و گرما ساعت‌ها برای یک ملاقات چند دقیقه‌ای پشت درب زندان در انتظار نشستند هم ممنون و سپاسگزاریم ، ما دوست داشتیم در آغاز سال جدید در کنار شما باشیم اما استثمارگران و حاکمان کور دل سرمایه فقط و فقط به فکر انباشت سرمایه هستند و به جز انباشت سرمای‌ به هیچ چیز دیگر فکر نمیکنند و برایشان مهم نیست که شما و کودکان ما همچون بسیاری دیگر از زندانیان دیگر از هم جدا شده و یا همچون خیلی‌‌های دیگر برای همیشه از میان برداشته شوند ، آری واقعیت نظام سرمایه داری اینچنین است اما ما تمام تلاش خود را همچنان برای رهایی طبقه خود خواهیم کرد و به هیچ عنوان مرعوب این زندان‌ها شکنجه‌ها نخواهیم شد و آرزو می‌کنیم که فرزندان عزیز ما دیان ، دانا و هانا در مسیری درست و انسانی‌ گام بردارند و در راه از بین بردن طبقه‌ای که این کودکان را از دیدار پدرشان محروم کرده متحدانه پا به عرصه مبارزه بگذارند.
در پایان جا دارد که از تمامی‌ اعضای کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد هم که در این مدت ۱۵ ماه همچون دیگر فعالین کارگری و تشکلات کارگری و انسان‌های شریف آزاده در داخل و خارج کشور از حمایت و پشتیبانی‌ ما دریغ نکردند هم تشکر و قدردانی کنیم.
ضمن تبریک فرا رسیدن سال جدید به تمام هم طبقه ای‌هایمان چه در ایران و جهان امیدواریم و آرزو می‌کنیم سال ۱۳۹۴ سالی‌ سر شار از شادی و پیروزی باشد و سالی‌ پر دستاورد در امر مبارزه طبقاتی برای طبقه کارگر ایران و جهان.

واحد سیده و یوسف آبخرابات فعالین کارگری زندانی

از اعضای کمیته هماهنگی‌ برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری

زندان مهاباد - ۲۷ اسفند ماه ۱۳۹۳

کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد

شماره تماس با سخنگوی کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد، عثمان اسماعیلی: ٠٩١٨٢٨۴٢۴۵١

komitedefaa@gmail.com
http://komitedemahabad.blogfa.com/

************************

اطلاعیه شماره ۳۷

در محکومیت ادامه بازداشت کوروش بخشنده

و تداوم احضار، شکنجه و بازداشت دیگر فعالین کارگری

کارگران، تشکل‌های کارگری، انسان‌های شریف و آزاده
کوروش بخشنده یکی از اعضای هیات اجرایی کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد و عضوکمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل کارگری روز ١۶ اسفند ماه از سوی مامورین امنیتی شهر سنندج بازداشت و علی رغم پیگیری های خانواده و دوستان تا به امروز اطلاعی از دلیل بازداشت وی و وضعیت نامطلوب جسمانی اش در دست نیست و کماکان در بلاتکلیفی بسر می برد.
دستگیری‌ها،ارعاب وتهدید کارگران وفعالین کارگری طی سال جاری در حالی شدت بیشتری به خود گرفته که دادستانی مهاباد با مرخصی یوسف آبخرابات وواحدسیده موافقت ننموده ومحمدجراحی،شاهرخ زمانی ورسول بداغی کماکان در حال سپری کردن دوران محکومیت خود هستند. بهنام ابراهیم زاده با اتهامات واهی و بی پایه و اساس در زندان به نه سال و نیم دیگر حبس محکوم شده و مهرداد امین وزیری و ریبوار عبدالهی و جمیل محمدی بترتیب به پنج سال و سه ماه، یک سال و سه سال و نیم زندان محکوم شده اند. بر بستر چنین فشار و سرکوبی است که درنیمه شب ٢۵ اسفند ماه شعبده بازی سه جانبه شورای عالی کاربه پایان می رسد و دستمزدکارگران با تحمیل هفده درصدی افزایش دستمزدها، ابلاغ می گردد.
افزایش ناچیز دستمزد کارگران در حالی است که کارگران در این سال بارها و بارها علیه سطح پایین معیشت ودستمزدوسطح بالای تورم وبیکاری اقدام به برپایی اعتراضات و اعتصابات نمودند.
در چنین شرایط سخت و دشوار معیشتی ،کارگران راهی جز مبارزه برای احقاق خواست و مطالبات و دفاع از هستی و موجودیت خود ندارد. به همین خاطر اعمال ضد انسانی و سرکوبگرایانه سرمایه داران و حامیانشان نمی تواند خللی در فعالیت و مبارزه روزانه کارگران و فعالین کارگری برای متشکل شدن کارگران،ایجاد نماید.
در پایان ما اعضای کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد بار دیگر ضمن محکوم نمودن بازداشت کوروش بخشنده خواهان آزادی بدون قید و شرط نامبرده و دیگر کارگران و فعالین کارگری و سیاسی در زندان های کشور هستیم.

بیست و ششم اسفند ۱۳۹۳

************************

اطلاعیه شماره ۳۶

در محکومیت بازداشت کوروش بخشنده فعال کارگری

عضو کمیته هماهنگی‌ برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری

کارگران، تشکل‌های کارگری، انسان‌های شریف و آزاده
در ادامه احضار ، تهدید و بازداشت فعالین کارگری در شهر سنندج روز گذشته شنبه شانزدهم اسفند ماه کوروش بخشنده از فعالین کارگری شهر سنندج عضو کمیته هماهنگی‌ برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری و همچنین عضو هیات اجرایی کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد بازداشت و به مکان نا معلومی منتقل گردید.
کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد ضمن محکومیت بازداشت کوروش بخشنده و تهدید و احضار دیگر فعالین کارگری خواستار آزادی بدون قید و شرط کوروش بخشنده و دیگر کارگران زندانی و زندانیان سیاسی است .

هفدهم اسفند ۱۳۹۳

************************

اطلاعیه شماره ۳۵

تبریک به مناسبت آزادی افشین ندیمی و زانیار دباغیان از فعالین کارگری عضو کمیته هماهنگی‌

کارگران، تشکل‌های کارگری، انسان‌های شریف و آزاده
دیروز سه شنبه دوازدهم اسفند ماه افشین ندیمی فعال کارگری عضو کمیته هماهنگی‌ برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری با اتمام دوران محکومیت ۱ ساله زندان خود از زندان سنندج آزاد شد و همچنین زانیار دباغیان دیگر عضو کمیته هماهنگی‌ برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری که روز ۱۲ بهمن ماه سال جاری در شهر سنندج بازداشت شده بود بعد از گذراندن ۱ ماه بازداشت با سپردن وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی روز گذشته آزاد شد.
از سوی دیگر اما احضار ، بازداشت و صدور احکام زندان برای فعالین کارگری همچنان ادامه دارد و طبق اخبار منتشره روز نهم اسفند ماه جمیل محمدی از فعالین کارگری عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران که جهت محاکمه‌ به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران مراجعه کرده بود قاضی شعبه حکم ۴۲ ماه زندان را برای او صادر کرد.
کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد ضمن تبریک به خانواده‌های ندیمی و دباغیان حکم صادره علیه جمیل محمدی را محکوم کرده و خواستار آزادی بدون قید و شرط تمامی‌ کارگران زندانی و زندانیان سیاسی است.

سیزدهم اسفند ۱۳۹۳

************************

اطلاعیه شماره ۳۴

در محکومیت ادامه بازداشت، شکنجه و اذیت و آزار فعالین کارگری

کارگران، تشکل‌های کارگری، انسان‌های شریف و آزاده
همانگونه که در اخبار و یا اطلاعیه‌های مختلف مشاهده کردید در چند ماه گذشته نیرو‌های امنیتی حمله گسترده‌ای را علیه فعالین کارگری متشکل در تشکلات کارگری از جمله اعضای کمیته هماهنگی‌ آغاز کردند، هر دفعه به بهانه‌های واهی کارگران عضو کمیته‌های مختلف کارگری از جمله کمیته هماهنگی‌ برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری احضار شده و برای مدتی‌ بازداشت میشوند و سپس با قید وثیقه آزاد شده و برایشان دادگاه تشکیل میشود و احکام نا عادلانه‌ای برای آنها صادر میشود.
نیرو‌های امنیتی با تمام قدرت اعضای کمیته هماهنگی‌ برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری را مورد خشم خود قرارداده اند و روزی نیست که فعالین متشکل در این کمیته تهدید ،احضار و یا بازداشت نشوند، اتهام این فعالین فقط عضویت در تشکلی می‌باشد که این کارگران با اتکا‌ به نیروی خود و به طور مستقل آن را تشکیل داده اند و این از حقوق اولیه هر کارگری است که تشکل مستقل خود را ایجاد کند تا بتواند متحدانه با دیگر هم طبقه‌ای‌های خود به جنگ با سرمایه و استثمار کنندگان برود.
زانیار دباغیان فعال کارگری عضو کمیته هماهنگی‌ برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری هم یکی‌ از همین بازداشتی‌های اخیر است که در روز ۱۲ بهمن ماه هنگامی که عازم محل کار خود بود توسط نیرو‌های امنیتی بازداشت و به مکان نا معلومی منتقل شد که تا به این لحظه هیچ خبری از وضعیت او در دسترس نیست.
کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد ضمن محکوم کردن چند باره احضار، تهدید، شکنجه و بازداشت فعالین کارگری خواستار آزادی بدون قید و شرط زانیار دباغیان و دیگر فعالین کارگری در بند است.

سی‌ بهمن ۱۳۹۳

************************

اطلاعیه شماره ۳۳

پیام تبریک به مناسبت آزادی فردین میرکی

کارگران، تشکل‌های کارگری
همانگونه که مطلع هستید در چند ماه گذشته بسیاری از فعالین کارگری و اعضای کمیته هماهنگی‌ برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری در شهر سنندج احضار، بازداشت و بازجویی شدند که فردین میرکی فعال کارگری عضو کمیته هماهنگی‌ برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری هم یکی‌ از این فعالین بود که روز شنبه اول آذر ماه ۱۳۹۳ از طرف ماموران اداره اطلاعات شهر سنندج بازداشت شد و بعد از گذراندن ۲ ماه بازداشت امروز پنج شنبه ۲ بهمن ماه با سپردن وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.
کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد ضمن تبریک و شاد باش به خانواده فردین میرکی خواستار آزادی بدون قید و شرط تمامی‌ کارگران زندانی و زندانیان سیاسی است.

کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد

دوم بهمن ۱۳۹۳

************************

اطلاعیه شماره ۳۲

انتخاب سخنگوی جدید و پیام تبریک به مناسبت آزادی مهرداد امین وزیری

کارگران، تشکل‌های کارگری و اعضای محترم کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد
همچنانکه اطلاع دارید آقای کوروش بخشنده سخنگوی کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد به دلیل بیماری از سمت سخنگوی کمیته استعفا داد تا تحت مداوا قرار گیرد برای بهبود بیماری، ما اعضای کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد ضمن تشکر و قدردانی از تمامی‌ زحمات ایشان برای این رفیق فعال و مبارز آرزوی تندرستی داریم.
باید به اطلاع برسانیم که با استناد به مصوبه هیات اجرایی در تاریخ ۱۹ دی‌ ماه ۱۳۹۳ آقای عثمان اسماعیلی به عنوان سخنگوی جدید کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد انتخاب شد.

هیات اجرایی کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد

_______________________

پیام تبریک به مناسبت آزادی فعال کارگری مهرداد امین وزیری

در ادامه احضار و بازداشت فعالین کارگری در شهر سنندج مهرداد امین وزیری فعال کارگری روز ۸ دی‌ ماه توسط اداره اطلاعات شهر سنندج بازداشت شده بود که بعد از ۱۰ روز در تاریخ ۱۸ دی‌ ماه پس از بازجویی در شعبه ۴ دادگاه انقلاب سنندج با سپردن وثیقه ۵۰ میلیون تومانی آزاد شد.
کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد ضمن تبریک به خانواده امین وزیری خواستار آزادی بدون قید و شرط تمامی‌ فعالین کارگری زندانی، کارگران زندانی و زندانیان سیاسی است.

کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد

شماره تماس با سخنگوی کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد، عثمان اسماعیلی: ٠٩١٨٢٨۴٢۴۵١

komitedefaa@gmail.com
http://komitedemahabad.blogfa.com/

بیست و یکم دی‌ ۱۳۹۳

************************

اطلاعیه شماره ۳۱

حکم ۹ سال و نیم زندان علیه بهنام ابراهیم زاده را محکوم می‌کنیم

کارگران، تشکل‌های کارگری، انسان‌های شریف و آزاده
همانگونه که اطلاع دارید بهنام ابراهیم زاده فعال کارگری و فعال کودک از تاریخ ۲۲ خرداد ماه ۱۳۸۹ بازداشت و سپس به ۵ سال زندان محکوم شد که در حال گذراندن دوران زندان بود ، قابل ذکر است که بهنام ابراهیم زاده در این مدت ۴ سال چندین بار شکنجه شده به انفرادی انتقال منتقل و چند ماه پیش از زندان اوین به زندان گوهر دشت تبعید شده بود که در آذر ماه امسال مجددا در یک حرکت ضدّ انسانی‌ و ضدّ کارگری به دلأیل واهی محاکمه‌ شد و به ۹ سال و نیم زندان دیگر محکوم شد.
ما اعضای کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد ضمن محکومیت حکم جدید و ضدّ کارگری که برای بهنام صادر کردند خواستار آزادی بدون قید و شرط بهنام ابراهیم زاده و دیگر کارگران و فعالین کارگری زندانی و زندانیان سیاسی هستیم.

بیستم دی‌ ۱۳۹۳

************************

اطلاعیه شماره ۳۰

پیام تبریک به مناسبت آزادی فرزاد مرادی نیا

کارگران، تشکل‌های کارگری، انسان‌های شریف و آزاده
همانگونه که در اطلاعیه قبلی‌ کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد اشاره کرده بودیم در چند ماه گذشته فعالین کارگری شهر سنندج زیر شدید‌ترین فشار‌های دستگاه امنیتی بودند و چندین فعال کارگری این شهر احضار و دستگیر شدند که فرزاد مرادی نیا از اعضای کمیته هماهنگی‌ برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری هم یکی‌ از فعالینی بود که از سوی اداره اطلاعات شهر سنندج احضار و دستگیر شد و روز گذشته پنج شنبه ۱۱ دی‌ ماه ۱۳۹۳ بعد از ۲۵ روز بازداشت در بازداشتگاه اداره اداره اطلاعات شهر سنندج با سپردن وثیقه ۷۰ میلیون تومانی آزاد شد اما همچنان فردین میرکی و مهرداد امین وزیری از دیگر اعضای کمیته هماهنگی‌ در بازداشت اداره اطلاعات شهر سنندج هستند.
کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد ضمن تبریب به خانواده کارگر مبارز مرادی نیا خواستار آزادی بدون قید و شرط تمامی‌ کارگران زندانی و زندانیان سیاسی است.

دوازدهم دی‌ ۱۳۹۳

************************

اطلاعیه شماره ۲۹

پیام تبریک به مناسبت آزادی ریبوار عبداللهی

کارگران، تشکل‌های کارگری، انسان‌های شریف و آزاده
همانگونه که مطلع هستید در چند ماه گذشته بسیاری از فعالین کارگری شهر سنندج از طرف اداره اطلاعات این شهر احضار یا دستگیر و زندانی شدند که در این بین بیشترین فشار‌ها بر روی اعضای کمیته هماهنگی‌ برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری بود و هم اکنون هم ۳ تن از فعالین کارگری عضو این تشکل در شهر سنندج در بازداشت اداره اطلاعات هستند ، ریبوار عبداللهی فعال کارگری عضو کمیته هماهنگی‌ هم یکی‌ از افراد دستگیر شده بود که روز ۱۹ آذر ماه به اداره اطلاعات شهر سنندج احضار و بازداشت شد که بعد از تحمل چندین روز بازداشت و شکنجه روز گذشته با سپردن وثیقه ۵۰ میلیون تومانی آزاد شد.
کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد ضمن تبریک به خانواده عبداللهی خواستار آزادی بدون قید و شرط دیگر فعالین کارگری دستگیر شده شهر سنندج و تمامی‌ کارگران زندانی و زندانیان سیاسی است.

نهم دی‌ ۱۳۹۳

************************

اطلاعیه شماره ۲۸

واحد سیده با اتمام ‌مرخصی به زندان بازگشت
واحد سیده فعال کارگری عضو کمیته هماهنگی‌ برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری که برای شرکت در مراسم خاکسپاری مادرش با سپردن وثیقه به ‌مرخصی آمده با اتمام ‌مرخصی روز گذشته ۱۹ آذر ماه ساعت ۵ بعد از ظهر خود را به زندان مهاباد بازگشت.
کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد ضمن محکوم کردن فشار بر فعالین کارگری و احضار و بازداشت فعالین کارگری شهر سنندج در چند روز گذشته خواستار آزادی بدون قید و شرط تمامی‌ کارگران زندانی و زندانیان سیاسی می‌باشد.

************************

اطلاعیه شماره ۲۷

پیام تشکر و قدردانی خانواده سیده
همانگونه که طی‌ اطلاعیه‌ای از طرف کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد به اطلاع همگان رسیده بود ما با از دست دادن مادر عزیزمان زینب کرمیانی ( دایه باجه ) در غم و اندوه فراوانی‌ به سر می‌بردیم اما حضور عظیم دوست داران، آشنایان، بستگان و هم تشکلی‌های عزیزمان در کمیته هماهنگی‌ برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری و همینطور اعضای کمیته دفاع از فعالین کارگری در این روز‌ها در کنار ما باعث دلگرمی ما گردید.
بدینوسیله ما از تمامی‌ کسانی‌ که در این مدت چه در مراسم خاکسپاری مادر عزیزمان و چه در روز‌های بعد از آن چه حضوری و چه غیر حضوری از راه‌های ارتباطی‌ مختلف به ما تسلیت گفته و خود را در غم و اندوه ما شریک دانسته اند کامل تشکر و قدردانی را داریم و برای همه این همراهان و هم غمان عزیز آرزوی سلامتی‌ می‌کنیم.

از طرف خانواده سیده

انتشار از طرف کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد

************************

اطلاعیه شماره ۲۶

آزادی منیژه صادقی و ادامه بازداشت فردین میرکی

کارگران، تشکل‌های کارگری و مردم آزاده
منیژه صادقی فعال کارگری ،مدافع حقوق زنان و کودکان که روز چهار شنبه ۵ آذر ماه ۱۳۹۳ با یورش ماموران لباس شخصی‌ اداره اطلاعات شهر سنندج در منزلش بازداشت شده بود امروز بعد از ظهر ۱۰ آذر ماه ۱۳۹۳ با سپردن وثیقه ۴۰ میلیون تومانی از زندان اداره اطلاعات سنندج آزاد شد.
قابل ذکر است فردین میرکی فعال کارگری عضو کمیته هماهنگی‌ برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری که در روز شنبه اول آذر ماه در شهر سنندج دستگیر شده بود همچنان در بازداشت به سر میبرد.
کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد ضمن عرض تبریک به مناسبت آزادی منیژه صادقی خواستار آزادی بدون قید و شرط تمامی‌ کارگران زندانی و زندانیان سیاسی است.

کمیته دفاع از کارگران دستگیر شده مهاباد

شماره تماس با سخنگوی کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد، کوروش بخشنده:

٠٩٣٧٩٩٦٠٧۴٧

komitedefaa@gmail.com
http://komitedemahabad.blogfa.com/

دهم آذر ۱۳۹۳

************************

اطلاعیه شماره ۲۵

واحد سیده با سپردن وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی برای ۵ روز به ‌مرخصی آمد

کارگران، تشکل‌های کارگری و مردم آزاده
همانگونه که در اطلاعیه شماره ۲۴ کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد به اطلاع رسانده بودیم روز شنبه ۸ آذر مادر زینب کرمیانی( دایه باجه ) مادر واحد سیده فعال کارگری زندانی و از اعضای کمیته هماهنگی‌ برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری که به علت بیماری در بیمارستان مهاباد بستری شده بود برای همیشه از میان ما رفت.
واحد سیده برای اینکه بتواند در این شرایط کنار خانواده و بستگان باشد درخواست ‌مرخصی کرده بود که امروز بعد از ظهر مورخ ۱۰ آذر ۱۳۹۳ با ‌مرخصی واحد موافقت شد و واحد برای ۵ روز به ‌مرخصی آمد ، قابل ذکر است که برای این ‌مرخصی ۵ روز قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی صادر شد که تهیه‌ این وثیقه از طرف خانواده و آشنایان با ‌مرخصی واحد موافقت شد.
کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد ضمن تسلیت مجدد به واحد سیده و خانواده عزیزش خواستار آزادی تمامی‌ کارگران زندانی و زندانیان سیاسی است.

دهم آذر ۱۳۹۳

************************

اطلاعیه شماره ۲۴

پیام تسلیت به مناسبت درگذشت مادر زینب کرمیانی

کارگران، تشکل‌های کارگری، انسان‌های شریف و آزاده
با کمال تاسف مطلع شدیم که روز شنبه مورخ هشتم آذر ماه ۱۳۹۳ مادر زینب کرمیانی ( دایه باجه) مادر گرامی‌ واحد سیده فعال کارگری زندانی عضو کمیته هماهنگی‌ برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری به علت بیماری در بیمارستان شهر مهاباد برای همیشه از میان ما رفت.
ما اعضای کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد ضمن عرض تسلیت به واحد سیده و تمامی‌ خانواده و بستگان این فعال کارگری زندانی درگذشت این مادر رنج دیده را به تمامی‌ انسان‌های آزاده و شریف در سراسر ایران و جهان تسلیت میگوئیم.

نهم آذر ۱۳۹۳

************************

اطلاعیه شماره ۲۳

در محکومیت بازداشت فردین میرکی و منیژه صادقی

کارگران، تشکل‌های کارگری، انسان‌های شریف و آزاده
صبح روز شنبه اول آذر ماه ۱۳۹۳ ماموران لباس شخصی‌ اداره اطلاعات شهر سنندج با یورش به منزل شخصی‌ فردین میرکی فعال کارگری و از اعضای کمیته هماهنگی‌ برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری ضمن تفتیش و تخریب اموال منزل فردین را بازداشت و به مکان نا معلومی منتقل کردند که تا به این لحظه هیچ خبری از وضعیت فردین میرکی در دست نیست ، همچنین روز چهار شنبه ۵ آذر ماه ماموران لباس شخصی‌ اداره اطلاعات سنندج با یورش به منزل منیژه صادقی فعال کارگری و مدافع حقوق زنان و کودکان ضمن تفتیش و ایجاد فضای رعب و وحشت منیژه را بازداشت و به مکان نا معلومی منتقل کردند.
کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد ضمن محکومیت بازداشت فردین میرکی و منیژه صادقی خواستار آزادی بدون قید و شرط تمامی‌ کارگران زندانی و زندانیان سیاسی است.

هفتم آذر ۱۳۹۳

************************

اطلاعیه شماره ۲۲

تبریک به مناسبت آزادی یدالله صمدی و سید خالد حسینی‌

کارگران، تشکل‌های کارگری، انسان‌های شریف و آزاده
همانگونه که در اطلاعیه شماره ۲۱ کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد اشاره کرده بودیم در روز دهم آبان ماه (اول نوامبر) روز جهانی‌ حمایت از کوبانی یدالله صمدی فعال کارگری به همراه چند تن دیگر در شهر سنندج بازداشت و به زندان سنندج منتقل شدند.
امروز پنج شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۳ ساعت ۱۶ یدالله صمدی به همراه سید خالد حسینی با قید وثیقه آزاد شدند، وثیقه تعیین شده برای یدالله صمدی عضو هیئت اجرایی کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد و دبیر انجمن صنفی کارگران خبازی‌های سنندج و حومه مبلغ ۲۰ میلیون تومان بود که امروز با گذاشتن سند آزاد گردید.
ما اعضای کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد ضمن تبریک به خانواده یدالله صمدی و سید خالد حسینی و همینطور کارگران خباز سنندج و حومه خواستار آزادی بدون قید و شرط تمامی‌ کارگران زندانی و زندانیان سیاسی هستیم.

بیست و دوم آبان ۱۳۹۳

************************

اطلاعیه شماره ۲۱

کارگران، تشکل‌های کارگری

همانگونه که مطلع هستید نیرو‌های گره تروریستی داعش حملات سنگینی‌ را بر علیه مردم ستمدیده و مظلوم عراق و سوریه آغاز کردند و تا کنون چندین هزار انسان بی‌ گناه را در شهر‌های مختلفی‌ از این ۲ کشور قتل عام کرده اند ، چندین هزار نفر آواره شدند و یا هم اکنون در بدترین شرایط در اردوگاه آوارگان در کشور‌های همسایه به سختی و در فقر مطلق مشغول گذران زندگی‌ هستند.
نیرو‌های گروه تروریستی داعش از ۲ ماه پیش حملات شدیدی را به شهر کوبانی آغاز کردند تا این شهر را هم به اشغال درآورند اما با مقاومت شدید نیرو‌های مردمی مواجه شدند و پیر و جوان ، زن و مرد به دفاع از این شهر پرداختند و تا به این لحظه مانع از سقوط کوبانی شدند ، این دلیری و مقاومت مردم کوبانی انعکاس زیادی در سطح جهانی‌ داشت و در همین راستا میلیون‌ها انسان در سراسر جهان به خیابان‌ها آمدند تا اعلام حمایت و پشتیبانی‌ خود را با مردم مقاوم کوبانی نشان دهند.
اما در ادامه این حمایت‌ها روز اول نوامبر برابر با ۱۰ آبان ماه از سوی بسیاری از انسان‌های آزاده و سازمان‌های حقوق بشری در سراسر جهان روز جهانی‌ حمایت از کوبانی اعلام شد و میلیون‌ها انسان در سراسر جهان در این روز به خیابان‌ها آمدند تا به حمایت از مقاومت قهرمانانه مردم کوبانی بپردازند ، در شهر سنندج هم بسیاری از مردم به خیابان‌ها آمدند تا در یک تجمع آرام حمایت و پشتیبانی‌ خود را از کوبانی نشان دهند که با حمله وسیع نیرو‌های امنیتی مواجه شدند و چندین نفر هم بازداشت و روانه زندان شدند. یدالله صمدی عضو هیئت اجرایی کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد و دبیر انجمن صنفی کارگران خبازی‌های سنندج و حومه و همچنین سید خالد حسینی‌ فعال کارگری عضو کمیته هماهنگی‌ برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری هم در میان دستگیر شدگان هستند.
ما اعضای کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد ضمن محکوم کردن تعرض نیرو‌های امنیتی به صفوف مردم معترض سنندج که برای حمایت و پشتیبانی‌ از مردم کوبانی و محکومیت جنایات گروه تروریستی داعش به خیابان آمده بودند خواستار آزادی بدون قید و شرط تمامی‌ دستگیر شدگان هستیم.

هفدهم آبان ۱۳۹۳

************************

اطلاعیه شماره ۲۰

محمد مولانایی با اتمام دوران محکومیت از زندان مهاباد آزاد شد

کارگران، تشکل‌های کارگری
امروز شنبه ۱۰ آبان ساعت ۹ صبح کارگر مبارز محمد مولانایی که به اتهام عضویت در کمیته هماهنگی‌ برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود بعد از سپری کردن حکم ناعادلانه‌ای که از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب مهاباد به او تحمیل شده بود از زندان آزاد شد. ما اعضای کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد ضمن تبریک به خانواده مولانایی و تمام کارگران ایران خواستار آزادی تمامی‌ کارگران زندانی از جمله واحد سیده و یوسف آب خرابات هستیم.

دهم آبان ۱۳۹۳

************************

اطلاعیه شماره ١۹

سازمان زندانها یا وزارت اطلاعات

در گذشته هر زمان یک متهم را به سازمان زندانها تحویل می دادند به آن معنا بود که دیگر متهم از سلول انفرادی وزارت اطلاعات خلاص و دیگر بازجویی او تمام شده و برای سپری کردن احکام صادره از سوی قوه قضائیه به سازمان زندانها تحویل داده می شود. یعنی به استناد به قانون قضایی دیگر مسئولان اداره اطلاعات شهرستان‌ها نمی توانند در مورد زندانیان و یا نوع نگهداری و... دخالت کنند. اما برای کارگران زندانی وزارت اطلاعات در مورد آنان در زندان هم امر و نهی می کنند و حتی به یکی از زندانیان بنام یوسف آب خرابات اعلام کردند" در صورتکیه با ما همکاری نکیند از دکتر و درمان خبری نیست".
یوسف آب خرابات کارگر زندانی که در تاریخ ۱۵/۱۰/۹۱ همراه دو نفر دیگر از کارگران بنام‌های محمد مولانایی و واحد سیده در شهر مهاباد توسط اداره اطلاعات آن شهر دستگیر شدند. یوسف آب خرابات مدت ۵۱ روز زیر شدیدترین بازجویی در اداره اطلاعات مهاباد بود. بعد از ۵۱ روز با قرار وثیقه ۲۵ میلیون تومانی از زندان آزاد شدد. تاریخ ۶/۱۲/۹۱ در شعبه اول دادگاه انقلاب به جرم عضویت در کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری همراه محمد مولانایی و واحد سیده محاکمه و به ۲ سال حبس عزیری محکوم شد. وکیل این کارگران به احکام صادره اعتراض نمود و پرونده جهت تجدید نظر به دادگستری استان آذربایجان غربی ارسال شد. دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی حکم صادره شعبه اول دادگاه انقلاب مهاباد را عیناً تائید نمود و آن را جهت اجرا به شعبه اجرای احکام دادگستری مهاباد ارسال کرد.
یوسف آبخرابات در تاریخ ۱۳/۱۱/۹۲ برای سپری کردن احکام ناعادلانه خود را به زندان مهاباد معرفی نمود.
یوسف آبخرابات کارگر جایگاه سوخت چند منظوره واقع در جاده مهاباد ارومیه است که به علت کارهای سخت و زیان آور دچار آسیب دیدگی در شبکه چشم شده بود به همین دلیل تحت عمل جراحی قرار گرفت. این کارگر زندانی به دلیل اینکه داروهایی که جهت ساکت کردن درد شدید در داخل زندان به او می دهند مشکلات ایشان از ناحیه چشم چند برابر شده و به همین دلیل درخواست کرده بود تا جهت معالجه چشم به بیمارستان اعزام شود.
اما بعد از چند ماه در این روزها چند نفر لباس شخصی به زندان مراجعه و از یوسف می خواهند تا با انان همکاری کند و بعد او را به بیمارستان اعزام خواهند کرد. کارگران ، تشکل‌های کارگری و مردم آزاده:
سازمان زندانها مسئول جان کلیه زندانیان است و موظف می باشد تا زندانیان بیمار را جهت مداوا به بیمارستان اعزام کند. ما ضمن محکوم کردن هر گونه فشار به زندانیان سیاسی و کارگری از کلیه وجدان‌ها ی بیدار می خواهیم به هر طریق ممکن اعتراض خودشان را به گوش جامعه جهانی برسانند. ما اعضای کمیته دفاع از کارگران دستگیرشده مهاباد خواستار ‌مرخصی درمانی فوری برای یوسف هستیم و هر گونه تعلل از سوی مسئولان امنیتی و تحت فشار قرار دادن این کارگر زندانی و دیگر کارگران زندانی را تعرض آشکار به حقوق انسانی‌ این عزیزان می‌دانیم.

کمیته دفاع از کارگران دستگیر شده مهاباد

شماره تماس با سخنگوی کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد، کوروش بخشنده:

٠٩٣٧٩٩٦٠٧۴٧

komitedefaa@gmail.com
http://komitedemahabad.blogfa.com/

۲۶ شهریور١٣٩٣

************************

اطلاعیه شماره ١٨

کارگران، مردم آزاده و تشکل های کارگری؛
محمد مولانایی کارگر بازنشسته شهرداری مهاباد، به اتهام عضویت در کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری و شرکت در مجامع عمومی این تشکل، به یک سال زندان تعزیری در شعبه اول دادگاه انقلاب مهاباد محکوم شد و در حال سپری کردن احکام ناعادلانه مسئولان قضایی است.
محمد مولانایی این کارگر ٧٧ ساله که از نظر جسمی در وضعیت بسیار وخیمی بسر می برد، مدتی است به دلیل عدم رسیدگی پزشکی در زندان مریضی ایشان تجدید شده و از دردهای شدید آتروز، کمردرد، فشار خون و نارحتی روده رنج می برد و حتی در چند روز گذشته دچار خون ریزی ادراری شده و چند بار به مسئولان زندان مراجعه کرده است تا ایشان را نزد دکتر ببرند. اما مسئولان زندان هر بار با بهانه های غیر منطقی از فرستادن این کارگر زندانی سرپیچی می کنند. خانواده این کارگر زندانی تا امروز ده ها بار نزد دادستان مهاباد رفته و وضعیت وخیم جسمی آقای مولانایی را برای مسئولان قضایی تشریح کردند. اما با توجه به اینکه کلیه مسئولان زندان و قضایی مهاباد از وضعیت جسمی محمد مولانایی اطلاع دارند، هیچ گونه اقدامی نمی کنند.
ما اعضای کمیته دفاع از کارگران دستگیر شده مهاباد، ضمن محکوم کردن بی توجهی مسئولان قضایی به وضعیت بیماری محمد مولانایی، اعلام می‌کنیم که هر گونه مشکل جسمی که برای محمد مولانایی پیش آید، مسئولیت آن برعهده مسئولان زندان و دستگاه قضایی است.
ما خواستار مداوای فوری و آزادی بدون قید و شرط محمد مولانای و خواستار آزادی کلیه کارگران زندانی و زندانیان سیاسی هستیم.

١٦ تیر ١٣٩٣

************************

اطلاعیه شماره ١٧

جان رضا شهابی در خطر است

کارگران، مردم آزاده و تشکل های کارگری؛
رضا شهابی یکی از کارگران معترضی است که به جرم دفاع از حقوق کارگران و پایمال شدن حقوق آنان به مبارزه برخواسته است. این کارگر مبارز به اتهام دفاع از کارگران و عضویت در تشکل کارگری (سندیکای شرکت واحد تهران و حومه) در تاریخ ۲۲/خرداد/٨۹ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و مدت زیادی در سلول های انفرادی تحت شدید ترین بازجوی بود.
رضا شهابی بعد از سپری کردن ایام بلاتکلیفی در یک دادگاه، به ٦ سال زندان محکوم شد و از آن تاریخ در حال سپری کردن احکام ناعادلانه خود است.
اما با توجه به اینکه رضا شهابی در مقابل این احکام مرعوب نشد و مرتباً در داخل زندان با پیام و یا اطلاعیه دخیل در جنبش کارگری ایران بوده و هست، مسئولان امنیتی کشور و زندانبانان هر روز برای این کارگر مبارز مشکلاتی ایجاد می کنند.
رضا شهابی در طول زندانی شدن خود چند بار به اعتراض به وضعیت موجود در داخل زندان و وضعیت جسمی شخص خود اقدام به اعتصاب غذا نموده است.
همچنان که همه اطلاع دارند، نیروهای امنیتی در بهار امسال به بند ٣۵٠ زندان اوین حمله کردند و تعداد زیادی از زندانیان را مورد ضرب و شتم قرار دادند و برای تعداد دیگری از زندانیان پرونده سازی کردند، از جمله بهنام ابراهیم زاده که تا امروز چند بار ایشان را جهت محاکمه به دادگاه احضار کرده اند. در این راستا رضا شهابی را نیز از زندان اوین به زندان گوهر دشت تبعید کرده اند.
رضا شهابی در مقابل این ظلم در تاریخ ٩٣/٣/١١ اقدام به اعتصاب غذا کرده و تا امروز همچنان اعتصاب این کارگر مبارز ادامه دارد.
ما اعضای کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد ضمن محکوم کردن تبعید رضا شهابی و حمله ماموران امنیتی به منزل کارگر مبارز بهنام ابراهیم زاده، از تمام انسانهای انقلابی و تشکل های کارگری می خواهیم که به هر وسیله اعتراض خود را نسبت به این بی عدالتی مسئولان امنیتی در ایران ابراز دارند.
ما اعضای کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد رسماً اعلام خواهیم کرد که هر گونه عواقب ناخوشایند در مورد رضا شهابی به عهده مسئولان قضایی می باشد و همچنان اعلام خواهیم کرد که خودمان را برای هر گونه اعتراض آماده کرده و همراه خانواده این کارگر مبارز هستیم.

شماره تماس با سخنگوی کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد، کوروش بخشنده:

٠٩٣٧٩٩٦٠٧۴٧

١۵ تیر ١٣٩٣

************************

حمله به مراسم کارگران در اول ماه مه ممنوع

در اول ماه مه روز جهانی کارگر، کارگران ایران هم چون کارگران جهان در این روز می خواستند روز جهانی خود را گرامی بدارند.
اما طبق روال هر سال مراسم های کارگران ایران مورد حمله لباس شخصی ها و نیروی انتظامی قرار گرفت و ده ها کارگر به اتهام پخش شیرینی و شاد باش گفتن به هم طبقه های خود در این روز، مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و یا تعداد زیادی از کارگران را بازداشت و روانه زندان کردند.
بعد از پایان ١١ اردیبهشت کلیه کارگران دستگیر شده از زندان آزاد شدند. ولی چند نفر از کارگران دستگیر شده از جمله جعفر عظیم زاده و جمیل محمدی همچنان در بازداشتگاه نگهداری می شوند، طبق اطلاعات به دست آمده برای این عزیزان قرار وثیقه صادر کردند و هنوز در زندان بسر می برند.
همچنان که کارگران ایران اطلاع دارند، چند نفر دیگر از جمله کورش بخشنده سخنگوی "کمیته دفاع از کارگران دستگیر شده مهاباد" با قرار وثیقه آزاد شده که در طول چند روز گذشته چند بار ایشان را به دادگاه احضار و هنوز پرونده او مفتوح می باشد.
کمیته دفاع از کارگران دستگیرشده مهاباد ضمن محکوم کردن حمله به مراسم های کارگران ایران در اول ماه مه روز جهانی کارگر، خواستار آزادی بی قید و شرط تمام کارگران زندانی بخصوص کورش بخشنده و مقدومه کردن پرونده های تنظیم شده و خود درآورده اداره اطلاعات علیه این فعالان می باشد.

شماره تماس با سخنگوی کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد، کوروش بخشنده:

٠٩٣٧٩٩٦٠٧۴٧

komitedefaa@gmail.com
komitedefaa.blogspot.com

************************

اطلاعیه شماره ١٦

در مورد آزادی پدارم نصرالهی

پدرام نصراللهی، فعال کارگری و عضو کمیته هماهنگی پس از تحمل ١٩ ماه حبس، سرانجام روز شنبه ٣٠ام فروردین ماه از زندان مرکزی شهر سنندج آزاد شد. آزادی پدرام نصراللهی، این کارگر پیشرو و نام آشنای جنبش طبقه کارگر، با استقبال گرم و پر شور مردم سنندج مواجه شد.مردم با کف زدن‌های ممتد و حلقه‌های گل از مبارزات، جسارت و مقاومت‌های خستگی ناپذیر این فعال خوشنام جنبش کارگران و ستمدیگان قدردانی کردند.
پدرام نصراللهی به جرم دفاع از کارگران، بارها دستگیر و زندانی شده است اما هیچ وقت تسلیم بی عدالتی نشده و هر بار با قامتی افراشته، استوارتر به مبارزات جنبش طبقه کارگر خدمت کرده است. زندان و ضربات عاطفی و روحی نتوانسته عزم و اراده راسخ پدرام را سست و خدشه‌دار کند.
ما اعضای "کمیته دفاع از کارگران دستگیرشده مهاباد" به "پدرام نصراللهی" ها و همه کسانی‌که در راه رهایی طبقه کارگر مبارزه کرده و می کنند، افتخار می کنیم و آزادی پدرام را صمیمانه به خانواده او و جنبش طبقه کارگر، تبریک می‌گوییم.
ما تاکید می‌کنیم که جنگیدن برای آزادی ، برابری و عدالت اجتماعی در مناسبات سرمایه داری با زندان و شکنجه روبروست. وقتی که سرمایه حکمرانی می‌کند و برای استقرار و ادامه حاکمیتش ناگزیر قانون وضع می‌کند، طبیعی است که تلاش می‌کند تا صدای هر گونه اعتراضی را در نطفه خفه کند. سرمایه‌داران برای ادامه حیات خود پذیرای هیچ گونه حرکت اعتراضی نیستند. حتی زندانیان سیاسی که در چنگال این حاکمان سرمایه گرفتار آمده‌اند، خواب را از چشم سرمایه‌داران و محافظان تا دندان مسلحشان گرفته‌اند. هر گونه حرکت و صدای اعتراضی کارگران و مردم آزادیخواه، به صورت متشکل و یکپارچه، حاکمان سرمایه را به وحشت می‌اندازد. ضرب و شتم زندانیان سیاسی در زندان اوین بیانگر این واقعیت است.
مقاومت زندانیان سیاسی در گوهر دشت و اوین ستودنی است و باید مورد بیشترین حمایت‌ها و پشتیبانی‌ها قرار گیرد. مقاومت زندنیان سیاسی در مقابل حاکمان سرمایه، یکبار دیگر این واقعیت را اثبات کرد که هر گونه حرکت و پیشروی به نفع جنبش ستمدیگان، مستلزم ایجاد تشکل و مبارزات متحد و یکپارچه است.

دوشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۳

شماره تماس با سخنگوی کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد، کوروش بخشنده

٠٩٣٧٩٩٦٠٧۴٧

komitedefaa@gmail.com
komitedefaa.blogspot.com

************************

اطلاعیه شماره ١۵

پیش به سوی اول ماه مه گسترده

کارگران زحمتکشان اول ماه مه در راه است؛
اول ماه مه روز جهانی کارگر، روز هبستگی طبقه کارگر علیه نظم سرمایه داری است. در این روز کارگران در یک صف به خیابانها خواهند آمد، تا علیه نظام سرمایه داری اعلام جنگ کنند. کارگران در این روز خواست و مطالبات خود را از طریق قطعنامه های مصوب شده به نظام سرمایه داری و حامیان آنان اعلام می کنند.
در سال ١٨٨۶ میلادی کارگران امریکا در شهر شیکاگو مورد حمله نیروهای دولتی قرار گرفتند. تعداد زیادی از کارگران کشته و زخمی شدند و رهبران اتحادیه های کارگری را دستگیر و محاکمه کردند. ٣ سال بعد، روز جهانی کارگر در انترناسیونال دوم، یعنی روز اول ماه مه، از جانب این سازمان بین المللی کارگران، به روز جهانی کارگر تبدیل شد و در سال ۱۸۹۰ به صورت گسترده ای در اغلب کشورهای دنیا، کارگران این مراسم را برگزار کردند. از آن پس کارگران در اکثر کشورهای جهان، در روز اول ماه مه یکپارچه به خیابان‌ها می‌آیند و خواست و مطالبات خود را فریاد می‌زنند. اما در ایران برگزاری این مراسم جرم است و کسانی که اقدام به برگزاری مراسم روز کارگر کنند با زندان و یا تبعید مواجه هستند. اما کارگران ایران هم چون کارگران جهان هیچ وقت مرعوب حاکمان نشده و به اشکال مختلف این روز را گرامی داشته و می دارند.

کارگران، تشکل های کارگری؛
امروز در شرایطی به پیشواز اول ماه مه روز جهانی کارگر می رویم که نظام سرمایه داری ایران با استثمار بیشتر کارگران می خواهد سیاست نئولیبرالی خود را بر بستر سرکوب بیشتر جنبش طبقه کارگر و نرمش در مقابل دولت‌های سرمایه‌داری، دنبال کند.
بخشنامه‌های شورای عالی کار به وضوح نشان می‌دهد که با مصوب کردن دستمزد های به مراتب زیر خط فقر، سیاستی جز استثمار بیشتر نیروی کار برای برون رفت از منجلاب و بحران اقتصادی که خود بانی آن هستند، را تعقیب نمی‌کند آنها به سرمایه‌داران داخلی و خارجی چراغ سبز نشان می دهند و با این مصوبات آنان را دعوت می‌کنند که سرمایه‌گذاری کنند و با سرکوب خشن نشان داده‌اند که حافظان خوبی برای سرمایه هستند.
ما کارگران ایران در مقابل این بی حقوقی سکوت نخواهیم کرد و با هر شکل ممکن اعتراض خودمان را به اذهان عمومی می رسانیم.

کارگران؛
در اول ماه مه روز جهانی کارگر، باید همراه با خانواده های خود در صف های فشرده به خیابان بیاییم و مطالبات خود را مطرح و برای تحمیل آن‌ها به سرمایه‌داران تلاش و مبارزه کنیم. به طور قطع خواست افزایش دستمزد و آزادی زندانیان سیاسی و کارگران زندانی سرلوحه خواست و مطالبات صنفی و سیاسی کارگران است.
کارگران؛ قدرت ما در تشکل ماست و با اتکا به قدرت تشکل‌‌هایمان می‌توان هر خواست و مطالباتی ولو صنفی یا سیاسی را به سرمایه‌داران تحمیل کرد.

اول ماه مه را به همه کارگران و اقشار ستمدیده جامعه تبریک می‌گوییم.

محمد مولانایی، واحد سیده و یوسف آب خرابات ٩٣/١/٢٦ زندان مرکزی مهاباد

شماره تماس با سخنگوی کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد، کوروش بخشنده

٠٩٣٧٩٩٦٠٧۴٧

komitedefaa@gmail.com
komitedefaa.blogspot.com

************************

اطلاعیه شماره ١٤

در حمایت از شاهرخ زمانی

آزادی بی قید و شرط کلیه زندانیان سیاسی و کارگران زندانی، خواست ما کارگران است.
کارگران، مردم آزاده و تشکل های کارگری:

شاهرخ زمانی یک کارگر است. او مدت‌هاست که در زندانهای مختلف در ایران بسر می برد. شاهرخ زمانی کارگر آگاه و معترضی است که در مقابل سیستم سرمایه داری به مبارزه برخواسته و خواستار دنیای عاری از ستم و استثمار است. اما نظام سرمایه داری برای ادامه حاکمیت خود،این کارگر پیشرو و رزمنده را اسیر و زندانی کرده است.
شاهرخ زمانی در مدت زمانی که در زندان به سر می‌برد، بارها از طرف مسئولان قضایی به زندان های متعدد تبعید شده و این در حالی است که در محکومیت ایشان تبعید در زندان وجود ندارد. با این وصف، مسئولان قضایی مکررا" او را تبعید کرده و نهایتا شاهرخ زمانی در اعتراض به این بی عدالتی، اقدام به اعتصاب غذا نموده است.
ما اعضای کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد، ضمن محکوم کردن قوه قضائیه در مورد سرنوشت یک انسان و سکوت این قوه در مقابل خواست برحق شاهرخ زمانی و نیز اعتراضات گسترده بین‌المللی، بر این باور هستیم که هر گونه اتفاق نا گوار بر عهده قاضی پرونده است و آن قاضی باید در یک دادگاه علنی به جرم قتل عمد دادگاهی و محاکمه شود. خواست یک زندانی که در مقابل آن آماده است تا جان خود را از دست بدهد، بر گرداندن او به زندان اول است. این خواست خیلی مهم نیست تا قوه ای که خود را مستقل و داعیه دادخواهی مظلومان را دارد در مقابل جان یک انسان بی‌تفاوت باشد و در مقابل خواست یک کارگر زندانی مقاومت کنند.
قاضی پرونده شاهرخ زمانی، نیک می‌داند که در اثر استثمار کارگرانی همچون شاهرخ به ثروت و سرمایه بادآورده دست یافته و خودکار و کاغذی که با آن حکم زندان و تبعید شاهرخ را امضا کرده است، از استثمار و حاصل رنج شاهرخ‌ها بدست آورده است. قاضی دادگاه با تکیه بر صندلی راحتی که از عرق و رنج کارگر بدست آورده است علیه خود کارگران بی‌محابا حکم صادر می‌کند.
قوه قضائیه چرا باید در مقابل خواست شاهرخ زمانی اینچنین سکوت کند؟ راستی این چه رازی است که قاضی دادگاه و حامیان سرمایه از اعتراض یک کارگر آن‌چنان وحشت دارند که صدور حکم ١١ سال زندان کفایت نمی‌کند و او را مرتبا از این زندان به آن زندان تبعید می‌کنند؟!
سرمایه‌داران و محافظانشان به خوبی درک کرده‌اند که قدرت نیروی متشکل توده کارگر، در این کشمکش طبقاتی، طبقه سرمایه‌دار و سیستمش را در هم می‌پیچد. تلاش برای ایجاد تشکل کارگری و فعالیت‌های شاهرخ زمانی دقیقن به این دلیل است که سرمایه‌داران را وادار کرده است که او را اسیر و حکم ١١ سال زندان برایش صادر کنند.
سرمایه‌داران متشکل و سازمان یافته علیه کارگران می‌جنگند و توده کارگر نیز نیاز به تشکل و مبارزات منسجم و سازمان یافته دارد. کارگران باید بدون توهم در مقابل این همه بی عدالتی ایستاده و این دنیای نابرابر را تغییر دهند تا انسانها شاهد ذوب شدن جان انسانها نباشند. ما خواستار آزادی بدون قید و شراط شاهرخ زمانی و کلیه کارگران زندانی هستیم.

یكشنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۳

************************

اطلاعیه شماره ١٣

در محکومیت احکام صادره توسط شعبه اول دادگاه انقلاب مهاباد

کارگران، مردم آزاده و تشکل های کارگری؛
جنبش کارگری ایران در چند سال گذشته برای احقاق حقوق کارگران با فرازو نشیب های فراوانی روبرو بوده و سرمایه‌دران همراه با حامیانشان برای سرکوب این جنبش با هر وسیله ای که برایشان مهیا بوده، از جمله تهدید، احضار، اخراج از کار، محاکمه و زندان در صدد آن بودند که جنبش کارگری را مرعوب کنند.
اما فعالان رادیکال این جنبش نه تنها مرعوب نشدند بلکه مرتبا" در حال تعرض بوده و هستند. روزی را در سال گذشته نمی یابید که کارگران را به جرم دفاع از مطالباتشان به پای میز محاکمه نکشانده باشند.
در آخرین محاکمه با خبر شدیم که رفقای ما و اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری بنام های هادی تنوند و جمال مینا شیری هر کدام به ۴٢ ماه حبس تعزیری ،قاسم مصطفی پور، ابراهیم مصطفی پور و محمد کریمی هر کدام به ٢۴ ماه حبس تعزیری در شعبه اول دادگاه انقلاب مهاباد به اتهام عضویت در کمیته هماهنگی و شرکت در مجمع عمومی آن کمیته در شهر کرج محکوم شدند.
کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد ضمن محکوم کردن این احکام ناعادلانه از تمام کارگران و تشکل های کارگری می خواهیم که در مقابل این احکام ناعادلانه سکوت نکنند و به هر طریق ممکن صدای اعتراض خود را به اذهان عمومی برسانند.
ما خواستار آزادی بی قید و شرط کلیه زندانیان سیاسی و کارگران زندانی هستیم و خودمان را درکنار این عزیزان خواهیم دید.

شماره تماس با سخنگوی کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد، کوروش بخشنده

٠٩٣٧٩٩٦٠٧۴٧

komitedefaa@gmail.com

komitedefaa.blogspot.com

************************

اطلاعیه شماره ١٢

انتقال محمد مولانایی از بیمارستان به زندان

ساعت ١٠ صبح روز یکشنبه ١٧ فروردین ماه ٩٣، محمد مولانایی کارگر زندانی که جهت معالجه پزشکی به مرخصی آمده بود به زندان برگشت. این در حالی است که این کارگر زندانی هنوز تحت درمان بود و در بیمارستان مهاباد بستری بود. بعد از ترخیص از بیمارستان، بلافاصله به زندان برگردانده شد..
کمیته دفاع از کارگران زندانی مهاباد ضمن محکوم کردن این تصمیم که توسط دادستان مهابا د اتخاذ شده از کلیه وجدان های بیدار و کارگران تقاضامند است تا نسبت به این تصمیم دادستانی مهاباد، اعتراض خود را به هر شکلی که برایشان میسر است اعلام کنند.
محمد مولانایی کارگر بازنشسته شهرداری مهاباد است که ٧٦ سال سن دارد و به اتهام دفاع از حقوق کارگران و عضویت در کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری توسط دادگاه مهاباد به یک سال حبس تعزیری محکوم شده و با وجود بیماری های متعدد که دچار او شده و پزشکان چند بار اعلام کردند که توان ادامه حبس را ندارد.اما تا این لحظه قوه قضائیه هنوز به درخواست پزشکان و خانواده محمد مولانایی جواب نداده و اماده نیست تا این کارگر مریض و مسن را آزاد کنند.

١٧ فروردین ١٣٩٣

************************

اطلاعیه شماره ١١

محمد مولانایی در بیمارستان مهاباد بستری شد

روز چهارشنبه ٦ فروردین سال ١٣٩٣، محمد مولانایی کارگری زندانی که برای مدت ۵ روز به مرخصی آمده بود، در بیمارستان امام خمینی مهاباد با تجویز دکترها برای معالجه آرتروز ، فشار خون بالا و عفونت ریه ها بستری شد.
محمد مولانایی ٧٦ سال سن دارد و به جرم فعالیت‌های کارگری، دستگیر و زندانی شده است.
کمیته دفاع از کارگران دستگیر شده بار دیگر، بازداشت این کارگر ٧٦ ساله که به جرم دفاع از طبقه کارگر به زندان محکوم شده است، را محکوم مێکند و همچنین اعلام می‌کنیم که مسئولیت امنیت جانی این کارگر زندانی بر عهده قوه قضائیه است.

٦ فروردین ١٣٩٣

************************

اطلاعیه شماره ١٠

اطلاعیه پیرامون تعیین دستمزد کارگران در آستانه سال نو

دستمزدهای به مراتب زیر خط فقر، عیدی شورای عالی کار به کارگران
ماه آخر هر سال، شورای عالی کار که مرکب است از نمایندگان دولت به عنوان کارفرمای بزرگ، نمایندگان کارفرمایان بخش خصوصی و نماینده تشکل‌های دولتی در محیط کار، برای توده کارگر حداقل دستمزد تعیین می‌کنند. امسال نیز به روال سال‌های قبل دستمزد چند برابر زیر خط فقر را به کارگران تحمیل کردند.
کارگر نیروی کارش را در بازار به سرمایه‌دار به فروش می‌ر‌ساند تا در مقابل برای امرار معاش خود و خانواده‌اش مزد دریافت کند. او با دستمزدی که از این طریق به دست می‌آورد، هزینه‌ی خوراک، پوشاک، مسکن، تحصیل فرزندان و... را می‌پردازد تا بتواند برای ادامه‌ی حیات و فروش دوباره نیروی کار به صاحب سرمایه، تجدید قوا کند. به دلیل وجود نابرابری و تضاد طبقاتی در مناسبات اجتماعی کنونی، تعیین دستمزد نیز واقعی نیست و کارگران فقط بخشی از حاصل دسترنج خود را دریافت می‌کنند و بخش دیگر از آن را سرمایه‌داران تصاحب می‌کنند. اما آنچه که امروز به یک معضل اساسی برای طبقه کارگر در ایران تبدیل شده و کارگران زیادی با این مشکل مواجه‌اند، پرداخت نشدن همان دستمزدها و مزایای ناچیز و زیر خط فقر است.
در سال‌های اخیر عدم پرداخت حقوق‌ کارگران توسط سرمایه‌داران، روز به‌ روز گسترش یافته و به امری رایج و متداول تبدیل شده است. این روند باعث شده که بخش‌های مختلفی از طبقه کارگر، همواره با این معضل دست به گریبان باشند و از راه‌های مختلف برای گرفتن مطالبات خود، دست به مبارزه بزنند. کارگرانی که با مشکل حقوق‌های معوقه مواجه‌اند از راه های مختلف ، از جمله تجمع ، تحصن ، راهپیمایی و اعتصاب و اشکال دیگر اعتراض و مبارزه ، به شرایط اسف‌باری که صاحبان سرمایه برای آنان رقم زده‌اند، اعتراض می‌کنند.
سرمایه‌داران همواره در برابر اعتراض‌های کارگری برای گرفتن مطالبات معوقه، به بهانه‌هایی از جمله رکود و ورشکستگی، کمبود منابع و امثال آن، از پاسخ‌گویی به کارگران طفره می روند و آنها را به راه‌روهای وزارت‌خانه‌ها و دیگر نهادهای دولتی ارجاع می‌دهند. امسال نیز با برجسته کردن این موضوع که گویا افزایش دستمزد کارگران باعث ازدیاد تورم خواهد شد، بار دیگر فقر و فلاکت بیشتری را می‌خواهد بر جامعه تحمیل کنند. تشکل‌های دولتی در محیط کار که ظاهرا به نفع طبقه کارگر چانه می‌زنند. روندی که در موارد متعدد ، بی حاصل بودن خود را به اثبات رسانده و نتیجه‌ای جز کشمکش ها و چانه زنی های بیهوده با بورکراسی پیچیده‌ی اداری ، فایده دیگری برای کارگران در بر نداشته است.
اما واقعیت این است که هیچ دلیل و بهانه‌ای برای کارگران پذیرفتنی نیست و آنها با مشاهدات روزانه خود متوجه این مسئله شده‌اند که از حاصل زحمت آنهاست که سرمایه‌داران فربه و فربه‌تر می شوند و بسیاری از معادلات اقتصادی سرمایه و سود و زیان ناشی از آن، هیچ ربطی به آن ها ندارد. کارگرانی که ماه‌های متوالی حقوق خود را دریافت نمی‌کنند ، حق دارند از سرمایه‌داران بپرسند که آیا آن ها می‌توانند حتی یک روز چنین شرایطی را تحمل کنند؟
واقعیت این است که با وجود بحران اقتصادی موجود، طیف وسیعی از کارگران اخراج شده و به ارتش بیکاران ملحق شده‌اند، تعداد کودکان کار به شدت افزایش یافته، رواج فقر و تن فروشی کماکان بیداد می‌کند و طیف وسیعی از کارگران و فعالین کارگری را به بهانه‌های واهی دستگیر و زندان کرده‌اند.
ما ضمن تبریک سال نو، اعلام می‌کنیم که کارگران برای رسیدن به مطالبات و پرداخت حقوق خود، به اتحاد و همبستگی بیشتری نیاز دارند. کارگران مراکز تولیدی باید تلاش کنند تا با ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری و حمایت از هم دیگر، تمامی حقوق‌های معوقه خود را طلب کنند و نسبت به دستمزد ناچیز تعیین شده از طرف شورای عالی کار اعتراض کنند.

٣ فروردین ١٣٩٣

************************

اطلاعیه شماره ٩

(محمد مولانایی ٥ روز مرخصی گرفت- گفتگو با مریم صفریانی، زینب ایزدوست و شادی رسولی)

روز سه‌شنبه ٢٧ اسفند ١٣٩٢، محمد مولانایی از فعالین کارگری دستگیر شده، به مرخصی آمد. محمد مولانایی ساعت ٣ بعد از ظهر به مدت ٥ روز مرخصی گرفت تا جهت معالجه به بیمارستان مراجعه کند.
لازم به ذکر است که محمد مولانایی ٦٧ سال سن دارد که تمام عمرش به کارگری مشغول بود، او قبل از دستگیری‌اش در شهرداری شهر مهاباد مشغول به کار بود که به دلیل کهولت سن با سابقه ١١ سال پرداخت حق بیمه بازنشسته شد.

٢١ اسفند ١٣٩٢

__________________________________________

گفتگو با مریم صفریانی همسر فعال کارگری دربند محمد مولانایی

گفتگو ی وبلاک کمیته دفاع از فعالین کارگری دستگیر شده مهاباد با مریم صفریانی همسر فعال کارگری دربند محمد مولانایی در ارتباط با وضعیت این فعال کارگری که توجه خوانندگان را بدان جلب می نمایم. خانم صفریانی ابتدا می خواهم در ارتباط با زندگی شخصی آقای محمد مولانایی توضیحاتی را بفرمایید؟
محمد مولانایی حدود 76 سال سن دارد که تمامی عمرش را در شغل کارگری بسر برده و در این اواخر که در شهرداری مهاباد مشغول بکار بود بدلیل بالا بودن سن که دیگر توانایی کار را نداشت با سابقه ١١ سال پرداخت حق بیمه بازنشسته شد. و هم اکنون مستمری بگیر سازمان تامین اجتماعی هستیم. اما نه مثل تمام بازنشسته ها بلکه چون محمد ١١ سال سابقه حق پرداخت بیمه داشت، نصف حقوق حداقل دستمزدرا دریافت می کنیم.یعنی ماهیانه مبلغی حدود 304 هزار تومان دریافت می کنیم . این مبلغ حتی نمی تواند هزینه نان روزانه ما که 5 نفر هستیم تامین کند و ما از نظر مالی در سخت ترین شرایط هستیم.

خانم صفریانی همسر شما اکنون به چه اتهامی در زندان بسر می برند؟
من سالهاست که با محمد زندگی می کنم و شوهر من یکی ازانسان های خوبی است که از محرومان جامعه دفاع می کند و برای این ایده خود در گذشته سالها در زندان بوده و در حال حاضرعضو کمیته هماهنگی می باشد. محمد در مجمع عمومی کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری در کرج همراه با دیگر اعضای این تشکل دستگیر شد و پس از بازگشت به مهاباد همراه دو تن دیگر از فعالین کارگری به اسامی یوسف آب خرابات و واحد سیده از سوی ماموران اداره اطلاعات شهرستان مهاباد بازداشت شدند و حدود دو ماه در بازداشتگاه این نهاد امنیتی بسر برد و بعد از این مدت؛ فعالیتهای کارگری و عضویت در کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری را به عنوان اتهام به وی تفهیم کرده و وی را به یکسال حبس تعزیری محکوم کردند. لازم به ذکر است که در کنار این اتهامات، محمد را به اتهام تماس تلفنی با دخترش که به طور قانونی در کشور عراق بسر می برد و شوهر ایشان در عراق مشغول کار است و یکی از اعضای کمیته هماهنگی می باشد، بنام ناصر کمانگر مورد محاکمه قرار گرفته و یکی از اتهامات محمد تماس تلفنی با دخترش می باشد هر چند مدت یک بار با ایشان مثل هر پدر دیگری تماس گرفته و جویای حال داماد و دخترش بوده.

خانم صفریانی، یعنی شما می فرماید که یکی از اتهامات آقای مولانایی تماس تلفنی با دخترش است؟
بلی یکی از اتهامات شوهرم تماس تلفنی با دختر خودش است که دختر ما با پاسپورت همراه شوهرش به عراق جهت کار رفتند و هر چند ماه یک بار هم به ایران می آیند.اما مسئولان قضائی می خواهند حتی جلو صله رحم انسان ها را هم بگیرند. آخر در کجای دنیا و حتی در کدام کشور عقب افتاده جهان، شخص را به دلیل اینکه دختر خود را دوست داشته باشد به عنوان مجرم به دادگاه می برند و ایشان را به اتهام تماس تلفنی با دخترش محاکمه می کنند. این در حالی است که محمد 76 سال سن دارد و حتی توان رفتن به بالای تخت زندان را ندارد. محمد حتی توان نظافت شخصی خود را ندارد و نمی تواند لباس های خود را شستوشو دهد. اگر واقعا" محمد مجرم است پس چرا آقا زاده ها که همه آنان در خارج از کشور زندگی و یا تحصیل می کنند، پدران آنان را به جرم تماس با فرزندانشان بازداشت نمی کنند؟ پس ما نتیجه خواهیم گرفت که این تنها ضدیت با کارگر است که داماد من برای سیر کردن شکم خود و خانواده در یک کشور دیگر مشغول به کار کارگری است.من مطئن هستم که اگر داماد من در ایران کار پیدا می کرد هیچ وقت به عراق نمی رفت.

مریم صفریانی آیا از وضعیت جسمانی همسرتان در زندان خبر دارید؟
بله؛ طبق آخرین تماسی که از زندان داشته محمد در وضعیت جسمانی بسیار نابسامانی قرار دارد بطوریکه روده وی عفونت کرده و چندین بار از مقامات زندان خواسته شده تا محمد را پیش پزشک متخصص ببرند که تاکنون مقامات زندان به این درخواست هیچ گونه جوابی نداده اند. همچنین باید اضافه کنم که محمد قبلا و بدلیل بیماری های قلبی، کلیه ها و آرتروز تحت نظر پزشک معالج بوده و چندین بار پرونده پزشکی وی را به مقامات قضایی در مهاباد تحویل داده ایم اما متاسفانه اقدامی جهت ارجاع وی به پزشک متخصص انجام نشده است. این در حالی است که خودم هم به دلیل سکته قلبی وضعیت سلامتیم آنچنان نیست که بتوانم پیگیر کارهای همسرم در زندان باشم.

خانم صفریانی در حالی که محمد مولانایی در زندان هستند شما هزینه زندگیتان را از چه منبعی تامین می کنید؟
تنها منبعی که با آن زندگی می گذرانیم همان مبلغ و بخور و بمیری 304 هزار تومانی هستش که به عنوان مستمری به محمد پرداخت می کنند که از این مبلغ ناچیز باید هزینه های روزانه زندگی، هزینه دوا و درمان خودم و البته باید هر ماه 150 هزارتومان را به حساب محمد در زندان و اریز کنم که این مبلغ تنها هزینه یکی دو هفته محمد را تامین می کند و از پرداخت هزینه داروهای وی ناتوان می باشم.

خانم صفریانی از زمانی که آقای مولانایی در زندان هستند آیا هیچ گونه کمکی از سوی دولت به شما شده است؟
در جواب این سئوال باید بگویم که نه تنها هیچ کمکی به ما نکرده اند، بلکه همان گونه که قبلا اشاره کردم حتی در ارتباط با معالجه و مرخصی به همسرم هیچ همکاری با ما نداشته اند و ما چند بار به دادستانی مراجعه کردیم. اما به ما هیچ گونه جوابی ندادند و حال وضعیت جسمی محمد خوب نیست و ما شبانه روز نگران وضعیت جسمانی محمد هستیم. اگر محمد از نظر جسمانی وضعیت خوبی داشت ما هیچ وقت نگران نمی شدیم و ما تجربه گذشته را داریم.

مریم صفریانی عزیز ضمن آرزوی موفقیت برای شما و به امید آزادی تمامی فعالین کارگری و زندانیان سیاسی دربند؛ اگر در پایان سخنی دارید بفرمایید؟
ممنون از شما من هم خواهان آزادی تمامی کارگران و فعالین کارگری دربند از جمله محمد مولانایی هستم و از تمامی کارگران و فعالین کارگری و تشکلات مدافع حقوق کارگر می خواهم تا نسبت به این احکام نا عادلانه که علیه کارگران و فعالین کارگری صادر شده، سکوت نکنند و اعتراض خود را به هر شکل ممکن ابراز دارند.اعتراض ما می تواند جلو هر گونه بازداشت کارگران را در آینده بگیرد.

__________________________________________

گفتگوی وبلاک کمیته دفاع از فعالین دستگیر شده مهابادبا شادی رسولی همسر یوسف آب خرابات فعال کارگری و یکی از اعضای کمیته دفاع.
خانم رسولی ابتدا می خواهم در ارتباط با زندگی شخصی یوسف توضیحاتی را بفرمایید؟

یوسف 35 سال سن دارد و دارای یک فرزند خرد سال به نام هانا هستیم. یوسف قبلا بمدت 2 سال در شرکت RD مشغول بکار بود که به دلیل زیان آور بودن این شغل و اخلال در شبکه چشمش با نظر پزشکها از این شرکت بیرون آمد بعد از 6 ماه بیکاری یوسف به استخدام شرکت کشت و صنعت مهاباد درآمد و بعد از مدتی کار در این کارگاه و به دلیل عدم پرداخت 4 ماه از دستمزدهای کارگران؛ کارگران برای مطالبه کردن حقوقهای معوقه خود دست به اعتصاب زدند و یوسف یکی از این کارگران بود. بعد از مدتی صاحب کار یوسف را به دلیل برپایی اعتصاب از این کارگاه اخراج و بار دیگر بیکار شد. پس از مدتی بیکاری و تقلا برای یافتن کار در شغل بسیار سخت و زیان آور دیگری که کار در یک پمپ بنزین بود مشغول بکار شد و تا این اواخر هم یوسف از این راه مخارج زندگیمان را تامین می کرد.یعنی یوسف وقتی برای سپری کردن احکام ناعادلانه به زندان رفت. کارگر پمپ بنزین بود که در ابتدای جاده مهاباد ارومیه واقع شده است.

خانم رسولی همسر شما اکنون به چه اتهامی در زندان بسر می برند؟
همسر من هم اکنون به اتهام فعالیتهای کارگری و دفاع از حقوق کارگران و عضویت در کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری محکوم به 2 سال زندان تعزیری در شهرستان مهاباد شده است که این حکم کاملا غیر انسانی است و یوسف کاری جز دفاع از ابتدایی ترین حقوق خود و هم طبقه ای هایش انجام نداده است. من به عنوان همسر یوسف که سالهای با او زندگی می کنم، اعلام می کنم که یوسف هیچ گونه جرمی که مخل نظم عمومی باشد مرتکب نشده و اگر دفاع از حقوق و کرامت انسانی کارگران در کشور ما جرم است. پس یوسف هم مرتکب جرم شده و ما باید به حال خود تاسف بخورم که در کشوری زندگی می کنیم که دفاع از کارگر جرم است.

شادی رسولی آیا از وضعیت جسمانی همسرتان در زندان خبر دارید؟
بر پایه آخرین تماسی که از زندان داشته جز درد چشمهایش که باید همواره قطره ای آرام بخش با خود داشته باشد تقریبا وضعیت جسمانی وی خوب است و از نظر جسمی مشکلی ندارد و از نظر روحی هم صد درصد خوب است و همیشه در تلفن ما را دلداری می دهد.

خانم رسولی در حالی که یوسف آب خرابات در زندان هستند شما هزینه زندگیتان از چه منبعی تامین می شود؟
از زمانی که یوسف را به زندان منتقل کرده اند منبعی جز 150 هزار تومان که خودم در یک زبان سرا ماهیانه دریافت می کنم ندارم و عملا با زندانی شدن یوسف زندگیمان سخت و سخت تر گشته است چون باید هم هزینه مسکن که خیلی هم بالاست و هزینه خوراک و پوشاک خود و فرزندم و باید ماهیانه نیز مبلغی را به حساب یوسف در زندان واریز کنم. در چنین وضعیتیکه جامعه با تورم و گرانی لجام گسیخته دست و پنجه نرم می کند تامین این مخارج از عهده من برنمی-آید.حتی وقتی که یوسف هم کار می کرد ما نمی توانستیم هزینه زندگی خودمان را تامین کنیم. حال که یوسف هم در زندان است و خود یوسف هم در زندان هزینه دارد. زنده ماندن برای من و فرزند خودسالم خیلی مشکل است. این در حالی است که نه من و نه فرزند خود سالم هیچ گونه جرمی مرتکب نشدیم که به این شکل قوه قضائیه ما را از زنده ماندن منع می کند. اگر یوسف به جرم دفاع از حق و حقوق کارگران به زندان محکوم شده. سئوال از مسئولین امنیتی این است که من و فرزند خودسالم چه جرمی مرتکب شدیم که امروز باید مجازات شویم؟!

خانم رسولی منزلی که در ان هستید مربوط به خود شما است یا ماهیانه کرایه پرداخت می کند؟ شما با یک دختر خودسال چطور در این خانه زندگی می کنید؟
ما از خود خانه ندارم بلکه اینجا را اجاره کردم و برای اینکه تنها نباشم برادرم نزد ما زندگی می کند و شبها بعد از اینکه کارش تمام شد پیش ما می خوابد تا ما تنها نباشیم. دخترم مرتب پدرش را صدا می زند و یک روز که به زندان رفته بودیم. دخترم از من سئوال کرد " مادر مگر شما به من نگوفتید که زندان جای آدم های بد است؟ پس چرا پدرم در زندان است؟ پدر من که آدم خوبی است و آدم بدی نیست؟"در واقع من جوابی برای فرزندم پیدا نکردم که ایشان را قانع کنم.

خانم رسولی از زمانی که آقای آب خرابات در زندان هستند آیا هیچ گونه کمکی از سوی دولت به شما شده است؟
خیر هیچ کمکی از سوی دولت نه به من بلکه تا جایی که خبر دارم به هیچ کدام از خانواده کارگران و فعالین کارگری بازداشتی در مهاباد نشده است. در واقع ما از دولت کمک نمی خواهیم ما از دولت می خوایم که بدون اینکه شوهران ما مرتکب جرم شده باشند به زندان محکومشان کردند. ما خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط آنان و جبران خسارات وارده هستیم.

شادی رسولی عزیز ضمن آرزوی موفقیت برای شما و به امید آزادی تمامی فعالین کارگری و زندانیان سیاسی دربند؛ اگر در پایان سخنی دارید بفرمایید؟
من هم از شما سپاس گذارم و در پایان باید اشاره کنم که همسر من تنها و تنها به جرم دفاع از ابتدایی ترین حقوق انسانها در این جامعه سرمایه داری به زندان محکوم شده است به همین خاطر ضمن ارج نهادن به فعالیت تمامی انسانهای شریف و آزادی خواه که در راه محو تمامی نابرابری های جامعه مبارزه می کنند، می خواهم به هر طریقی که می توانند ما خانواده این فعالین کارگری را تنها نگذارند و از ما و عزیزان ما که امروز در زندان هستند حمایت کنند. به آرزوی روزی که استثمار انسان از انسان برچیده شود.

__________________________________________

گفتگوی وبلاک کمیته دفاع از فعالین دستگیر شده مهاباد با زینب ایزد دوست همسر فعال کارگری دربند واحد سیده عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری.
خانم ایزد دوست ابتدا می خواهم در ارتباط با زندگی شخصی واحد سیده توضیحاتی را بفرمایید؟

واحد سیده حدود 40 سال سن دارد و دارای دو فرزند به نامهای دیان و دانا که بترتیب 10 و 7 سال سن دارند هستیم. واحد قبل از اینکه به زندان برود به شغل پر مخاطره مسافرکشی بین شهری مشغول بود و زندگی سختی را می گذراندیم و حالا که واحد در زندان بسر می برد هیچ درآمدی برای امرار معاش خود و فرزندانم نداریم تا زندگی را ادامه دهیم.

خانم ایزد دوست همسر شما اکنون به چه اتهامی در زندان بسر می برند؟
همسر من از سوی اداره اطلاعات شهرستان مهاباد بازداشت شد و بمدت دو ماه در بازداشتگاه بود پس از آزادی با قرار وثیقه، وی را در دادگاه انقلاب شهرستان مهاباد به دلیل فعالیتهای کارگری و عضویت در کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری به دو سال حبس تعزیری محکوم کردند و هم اینک در حال گذراندن این حکم ظالمانه می باشد. واحد قبلا در مجامع کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری در سنندج و کرج هم باز داشت شده بود و دستگیری واحد در این مجمع عمومی های کمیته هماهنگی برای واحد به پرونده برای ایشان تبدیل شد.

زینب ایزد دوست آیا از وضعیت جسمانی همسرتان در زندان خبر دارید؟
وضعیت جسمانی وی تقریبا خوب است ولی واحد به دلیل مشکل غلضط خونی که داشت دچار بیماری قلبی است و محیط زندان تحت هیچ شرایطی مناسب نگه داشتن این بیماران نمی باشد. اما واحد از نظر روحی سرشار از مقاومت است و هر بار که با ما تماس می گیرد از نظر روحی من و فرزندانم را دلداری می دهد.

خانم ایزد دوست در حالی که همسرتان در زندان هستند شما هزینه زندگیتان را از چه منبعی تامین می کنید؟
واحد تنها منبع درآمدی ما بود که با کار بر روی اتومبیلش هزینه زندگیمان را تامین می کرد حال که وی در زندان بسر می برد منبع درآمدی جز مقدار مبلغی که به عنوان یارانه تحویل می گیریم و یا دوستان و آشنایان واحد کمکی به ما بکنند، ما دیگر منبع درآمد دیگری نداریم تازه باید هر ماه مبلغ 150 هزار تومان را به حساب واحد در زندان واریز کنم که واقعا بدون کمک دوستان و آشنایان واحد تهیه این مبلغ برام میسر نیست. ما از نظر خود حساب کردیم که یارانه 3 نفر از خانوداه واحد را به حساب خود ایشان واریز کنیم تا هزینه های جاری داخل زندان را پرداخت کند. پس تنها یارانه یک نفر یعنی 48 هزار تومان برای زندگی ما 3 نفر در طول یک ماه می ماند. حتی این مبلغ نمی تواند هزینه نان خشک ما را تامین کند.

خانم ایزد دوست از زمانی که آقای سیده در زندان هستند آیا هیچ گونه کمکی از سوی دولت به شما شده است؟
خیر هیچ کمکی نشده است و ما هیچ گونه انتظاری از دولت نداریم که به ما کمک کند. تنها کمکی که دولت می تواند بکند آزادی واحد از زندان است. من سالهاست با واحد سیده ازدواج کردم و دارای دو فرزند از ایشان می باشم. اگر واحد سیده مرتکب جرم علیه مردم می شد. مطمئن باشید من یک ساعت با ایشان زندگی نمی کردم. اما واحد برای من و فرزندانم و حتی خانواده من یک انسان با شرف و قابل ستایش است. واحد انسانی است که اماده می باشد تا جان خود را در راه طبقه کارگر فدا کند. به همین دلیل است که کل خانواده ما احترامی خاص برای او دارند.

زینب ایزد دوست ضمن آرزوی موفقیت برای شما و به امید آزادی تمامی فعالین کارگری و زندانیان سیاسی دربند؛ اگر در پایان سخنی دارید بفرمایید؟
سخن خاصی نیست فقط اینکه از تمامی کارگران و فعالین کارگری می خواهم با اعلام پشتیبانی از کمیته دفاع از کارگران دربند مهاباد نسبت به تمامی احکام صادره علیه همه کارگران اعتراض کرده و اتحاد و همبستگی خودشان را نشان دهند.اگر ما یکی شویم هیچ قدرتی توانی مقابله با ما را ندارد. من از تمام کساینکه تا این لحظه از واحد و خانواده کارگران زندانی حمایت کردند، تشکر می کنم و به این عزیزان اطمنان می دهم که پیروزی از آن ماست.

************************

اطلاعیه شماره ٨

مخالفت با مرخصی کارگران زندانی در مهاباد

روز چهارشنبه ٢١ اسفند ١٣٩٢، همسران کارگران زندانی، واحد سیده، یوسف آبخرابات و محمد مولانایی جهت گرفتن مرخصی به دادستانی شهرستان مهاباد مراجعه کردند.
بعد از اینکه چند ساعت انتظار سرانجام با معاون دادستان مهاباد ملاقات کردند و خوستار آن شدند تا به همسران آنان مرخصی دهند. اما معاون دادستان مخالفت کرد و اعلام نمود که همسران شما سیاسی هستند و مرخصی به آنان نمی دهیم.
لازم به ذکر است که محمد مولانایی یکی از کارگران زندانی، وضعیت جسمی وخیمی دارد. پزشکان داخل زندان تجویز کرده بودند تا او را بستری کنند. اما مسئولان زندان از فرستادن او به بیمارستان خودداری می کنند.
قابل ذکر است که محمد مولانایی به دلیل کهولت سن که ٧٦ سال دارد به مریضی های گوناگون مبتلا است و حتی توان بالا رفتن از تخت های زندان را ندارد.

کمیته دفاع از کارگران دستگیر شده مهاباد

شماره تماس با سخنگوی کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد، کوروش بخشنده ٠٩٣٧٩٩٦٠٧٤٧

٢١ اسفند ١٣٩٢

komitedefaa@gmail.com

************************

اطلاعیه شماره ٧

تبریک به مناسبت آزادی افشین ندیمی

بعد از تشکیل "کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد"، تعداد زیادی از کارگران و انسانهای عدالت‌خواه که خود را با جنبش طبقه کارگر تداعی می کنند، درخواست عضویت در این کمیته داده بودند.
این موضوع در اولین نشست هیئت اجرایی، در دستور کار قرار گرفت و مصوب شد که هر کسی که مایل به همکاری با این کمیته است، می‌تواند با ارسال مشخصات خود تقاضای عضویت کند و همراه با دیگر اعضای این کمیته در حمایت و دفاع از کارگران و فعالین کارگری دربند فعالیت کند.
ما اعضای کمیته دفاع از کارگران دستگیر شده مهاباد، از همه کسانی که برای تقویت جنبش طبقه کارگر و برای دفاع از خواست و مطالبات بر حق کارگران به ویژه برای آزادی کارگران دربند، تلاش و مبارزه می‌کنند، صمیمانه تشکر و قدردانی می‌کنیم.

دوشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۲

************************

اطلاعیه شماره ٦

تبریک به مناسبت آزادی افشین ندیمی

بر اساس گزارش منتشره افشین ندیمی از فعالین کارگری و عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، بعد از تحمل ٤ ماه بازداشت در اداره‌ی اطلاعات شهرستان کامیاران و زندان مرکزی سنندج با تودیع وثیقه ١٣٠ میلیون تومان آزاد شد و مورد استقبال جمع کثیری از کارگران و فعالین کارگری قرار گرفت.
واقعیت این است که تلاش کارگران و فعالین کارگری صرفا برای احقاق حق طبقه کارگر است. باید از مقام های امنیتی و قضایی و کسانی که اداره جامعه را بر مبنای " عدالت " نامگذاری کرده اند، پرسید که آیا انعکاس شرایط نا مطلوب کار کارگران مهاجر جرم است؟ آیا کارگرانی که در کشور خود نمی‌توانند کار گیر بیاورند و به ناچار در آن سوی مرزها دنبال کار می‌گردند، چه خطایی مرتکب شده‌اند؟! در شرایطی که سرمایه داران با در اختیار داشتن همه ابزارهای قانونی و فرا قانونی حقوق کارگران را پایمال کرده، دستمزدشان را پرداخت نمی کنند و با استفاده از قرار داد سفید امضا، هر زمانی که اراده کنند، شرافت انسانی کارگر را لگد مال کرده و اخراجش می کنند، آیا کارگران اخراج شده و بی‌کار حق دارند برای امرار معاش خود به صورت قانونی از مرز خارج شده و جوایای کار شوند؟
ما اعضای کمیته دفاع از کارگران دستگیر شده مهاباد، ضمن تبریک به مناسبت آزادی افشین ندیمی، بار دیگر دستگیری و زندان کارگران و فعالین کارگری را محکوم و خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط کلیه کارگران زندانی هستیم.
بدون شک همبستگی طبقاتی و مبارزات منسجم کارگران می‌تواند هر گونه خواست و مطالبات برحق توده کارگر را به کرسی بنشاند. از این رو از تمامی کارگران و انسان‌های شرافتمند انتظار می‌رود که نسبت به دستگیری و زندان کارگران اعتراض کرده و برای آزادی کارگران دربند از هر کمکی دریغ نکنند.

کمیته دفاع از کارگران دستگیر شده مهاباد

شماره تماس با سخنگوی کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد، کوروش بخشنده ٠٩٣٧٩٩٦٠٧٤٧

************************

اطلاعیه شماره ۵

(محمد مولانایی، واحد سیده، یوسف آبخرابات)

روز چهارشنبه ٣٠ بهمن ماه ١٣٩٢ محمد مولانایی از فعالین کارگری که در چند روز گذشته برای سپری کردن مدت محکومیت خود در زندان بسر می برد، به بیمارستان امام خمینی شهرستان مهاباد منتقل شد.
محمد مولانایی که از بیماری واریس رنج می‌برد، جهت عکسبرداری از پای او به بیمارستان منتقل و سپس به زندان برگردانده شد. قابل ذکر است که محمد مولانایی ٧۶ سال سن دارد و از نظر جسمی وضعیت مناسبی ندارد.
کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد، ضمن محکوم کردن بازداشت و زندانی کردن کلیه کارگران و فعالان سیاسی، خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط کلیه دستگیرشدگان می باشد.

شماره تماس با سخنگوی کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد، کوروش بخشنده

٠٩٣٧٩٩٦٠٧۴٧

************************

اطلاعیه شماره ۴ کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد

آزادی وفا قادری را تبریک می‌گوییم

روز یکشنبه ٢٧ بهمن ١٣٩٢ وفا قادری فعال نام آشنای جنبش طبقه کارگر و از اعضا کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری پس از تحمل سه و ماه و نیم حبس از زندان آزاد شد و مورد استقبال گرم تعداد کثیری از کارگران و فعالین کارگری در شهر سنندج قرار گرفت.
وفا قادری کارگر کارخانه شین بافت شهر سنندج است که به جرم عضویت در کمیته هماهنگی و دفاع از ابتدائی‌ترین خواست و مطالبات کارگران دستگیر و زندانی شده بود. بدون شک ایجاد این گونه فشارها صرفا به این دلیل است که میان کارگران و دیگر اقشار تحت ستم و استثمار جامعه هراس و وحشت ایجاد نمایند و آنان را از پیگیری خواست ها و مطالبات برحقشان باز دارند. صاحبان صنایع و سرمایه و محافظان آن‌ها با تمام توانشان تلاش می‌کنند که ما کارگران تشکل درست نکنیم، آن‌ها به تشکل ها و تجمعات ما حمله می کنند، دستگیرمان می کنند تحویل دادگاه می دهند، احکام زندان و شلاق برایمان صادر می کنند .
کارگران و توده های رنج کشیده و محروم جامعه و فعالان این عرصه ها بارها گفته اند و با عزم راسخشان نشان داده اند که : سرمایه داران و عوامل آنان با این گونه طرفند ها و بگیرو ببند ها ، با صدور احکام سنگین زندان برای کارگران و فعالین کارگری قادر نخواهند بود که جنبش حق طلبانۀ طبقه ای را که برای حق و عدالت می جنگد خاموش کنند و به طاق نسیان و فراموشی بسپارند .
مبارزات جنبش طبقه کارگر با این قبیل اعمال خاموش نمی‌شود. مبارزات این طبقه با موجودیت و بقاء این نظام گره خورده است و بدون شک تا زمانی که آن ساختار و آن نظام باقی است این مبارزه و این فعالیت ها نیز باقی می‌ماند و ادامه خواهد یافت.
کارگران و فعالین دربند و محاکمه شده، جز دفاع از دوستان هم طبقه ای خود هیچ جرمی مرتکب نشده‌اند. آنها به دلیل تلاش برای ایجاد تشکل های مستقل کارگری که بتواند در هر شرایطی نماینده و مدافع آنها باشد، بازداشت شده اند.
ما آزادی وفا قادری را صمیمانه تبریک می‌گوییم و خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط همه کارگران و فعالین کارگری دربند هستیم.

http://komitedefaa.blogspot.se

************************

اطلاعیه شماره ٢ خانواده فعالین کارگری دستگیرشده مهاباد

به دنبال درج اطلاعیه شماره یک خانواده کارگران دستگیرشده( واحد سیده، محمد مولانایی و یوسف آب خرابات) به تاریخ ۹٢/۱٠/٢۱ و درخواست این خانواده ها جهت تشکیل کمیته دفاع از دستگیرشدگان کارگری شهر مهاباد، جمع کثیری از زنان و مردان کارگر در تاریخ ٩٢/١١/١١ اقدام به تشکیل مجمع عمومی کردند.
مجمع عمومی در ساعت ۱٠ صبح مورخ ٩٢/١١/١١ در شهر مهاباد با حضور جمع کثیری از شرکت کنندگان که به اطلاعیه شماره یک خانوداه دستگیر شدگان مهاباد جواب مثبت داده بودند، برگزار شد.
ابتدا شرکت کنندگان رئیس مجمع عمومی را با رای علنی انتخاب کردند و بعد از آن هر کدام از دستگیرشدگان و خانواده های آنان توضیحاتی در مورد کمیته دفاع و ضرورت تشکیل این کمیته را به استحضار شرکت کنندگان در مجمع عمومی ارائه دادند.
مجمع عمومی با سخنان شرکت کنندگان در مورد تشکیل کمیته و ضرورت آن به کار خود ادامه داد و چند پیشنهاد برای نام گزاری کمیته به اطلاع حضار رسید که در نتیجه کمیته ای بنام "کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد" ( محمد مولانایی، واحد سیده و یوسف آب خرابات) از طرف مجمع عمومی به تصویب رسید. مجمع عمومی بعد از اینکه نام و مشخصات کمیته را به تصویب رساند وارد مرحلیه دیگر از دستور جلسه شد که انتخابات اعضای هیئت اجرایی ، بازرس و سخنگو بود.
نتیجه انتخابات به شرح زیر است.

اعضای هیئت اجرایی:
۱ - عثمان اسماعیلی ٢ - زینب ایزد دوست ۳ - کورش بخشنده ۴ - شادی رسولی ۵ - رحیم خضر سور ٦ - مریم صفریانی ٧ - یدالله صمدی ٨ - نظام صادقی ۹ - محمود صالحی .
اعضای علی البدل هیئت اجرایی ۱ - ریبوار شمعی ٢ - اسعد مولود زاده
بازرس: ژیان صبحانی

در ادامه جلسه کورش بخشنده به عنوان سخنگوی کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد انتخاب شد.
از تاریخ ٩٢/١١/١١ کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد( محمد مولانایی، یوسف آب خراباد و واحد سیده) تشکیل و رسما" کار و فعالیت خود را در راستای اهداف مصوب شده در مجمع عمومی شروع و اعلام موجودید می کند.

komitedefaa.blogspot.com

************************

تشکیل کمیته دفاع از کارگران دستگیرشده مهاباد

بعد ازابلاغ احکام صادره از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان مهاباد:
ما خانواده سه نفر از محکومان طی اطلاعیه شماره یک از کلیه آزادیخواهان وفعالین کارگری درخواست داریم تا نسبت به تشکیل کمیته دفاع از حقوق دستگیرشدگان کارگری شهرستان مهاباد اقدام نمایند.

متن اطلاعیه به شرح زیر است.
اطلاعیه شماره یک سه نفر از خانواده دستگیر شدگان شهرستان مهاباد خطاب به کارگران و مردم شریف و آزاده ایران و جهان.

کارگران! مردم شریف و آزاده!
بدین وسیله ما خانواده های فعالین کارگری دستگیر شده در مهاباد به اطلاع شما می رسانیم که در ١٨/٦/ ١٣٩٢ احکام صادره از طرف شعبه یک دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان مهاباد در باره همسران ما که در دیماه ١٣٩١در شهرستان مهاباد دستگیر شده بودند، به شرح زیر به وکیلشان ابلاغ شد:
١ - محمد مولانایی، یک سال زندان تعزیری .
٢ - واحد سیده ٢ سال زندان تعزیری.
٣ - یوسف آب خرابات، دو سال زندان تعزیری
چنان که در متن تک تک دادنامه های صادره برای آنان آمده است احکام فوق به استناد ماده ۶١٠ قانون مجازات اسلامی صادر شده که متن آن چنین است. " هر گاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارج کشور مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب آن را فراهم نمایند در صورتی که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دوسال تا پنچ سال حبس محکوم خواهند شد و ماده ۴٦ که متن آن چنین است.
در جرائیم قابل تعزیر هر گاه فعل واحد دارای عناوین متعدده جرم باشد مجازات جرمی داده می شود که مجازات آن اشد است."
مستندات دادگاه برای صدور احکام فوق دو دسته اند: اول" گزارش و تحقیقات جامع و کامل اداره اطلاعات شهرستان مهاباد" ، دوم " اقرار و اعتراف صریح" متهمان. به نظر ما هیچ یک از دو مستند ات فوق دادگاه را مجاز به صدور احکام بالا نمیکند دلایل زیر:
با توجه به نکات بالا، از نظر ما احکام صادره فوق بر اساس عرف جنبش بین المللی کارگران و چه حتی بر اساس قوانین داخلی حاکم هیچ گونه توجیه قضائی و حقوقی ندارد و به کلی بی پایه و اساس است. از همین رو، ما این احکام را ناعادلانه می دانیم، آن ها را محکوم می کنیم و حق هر گونه اعتراض را برای خود قائل هستیم. بر اساس این حق و با توجه به درخواست ها و مراجعات مکرر اقشار مختلف مردم مبنی بر اعلام آمادگی برای اعتراض به احکام صادره، ما ضمن به رسمیت شناختن حق هر گونه اعتراض مستقل برای تمام گروه های اجتماعی و صنفی و سیاسی پیشنهاد می کنیم که کمیته ای به نام "کمیته دفاع از حقوق کارگران دستگیر شده مهاباد" متشکل از کارگران، معلمان، دانشجویان، زنان، حقوقدانان، نویسندگان، دانشگاهیان و گروه های اجتماعی دیگر برای سازماندهی اعتراض به احکام ناعادلانه و غیر قابل توجیه فوق تشکیل شود.

١ - همسر محمد مولانایی - مریم صفریانی

٢ - همسر واحد سیده - زینب ایزد دوست

٣ - همسر یوسف آب خرابات - شادی رسولی

کمیته دفاع از کارگران دستگیرشده مهاباد

٩٢/١٠/٢١

http://komitedefaa.blogspot.se