افق روشن
www.ofros.com

فراخوان جنبش تصرف وال استریت به اعتصاب عمومی در اول ماه مه


ترجمۀ کمیتۀ هماهنگی                                                                                 یکشنبه ٢٨ اسفند ماه ١٣٩٠

دیروز ٦٠ هزار نفر در میدان مدیسون (Madison) راه پیمایی کردند تا در سالگرد الغای حقوق کارکنان دولتی در قراردادهای جمعی توسط فرماندار اسکات واکر به این بی حقوقی اعتراض کنند. سال پیش، یورشِ واکر به حقوق کارگران آتش اعتراض های توده ای را شعله ور ساخت، به طوری که صدها هزار نفر به خیابان ها آمدند و ساختمان مرکزی ویسکانسین را به تصرف خود درآوردند. این حرکت توده ای جنبش تصرف وال استریت را نوید می داد و الهام بخش انسان های بی شماری شد تا به نابرابری اقتصادی، بی عدالتی سیاسی و ستم تحمیلیِ یک درصدی ها به ٩٩% مردم از طریق سیاستمداران و بانکداران اعتراض کنند.
این جنبش فقط یک نمونه از مقاومت فعالانۀ ٩٩% مردمِ سراسر جهان در برابر هجوم 1% است. در این سال، همچنین شاهد بزرگ ترین اعتصاب تاریخ در هندوستان، راه پیمایی صدها هزار نفر از مردم بحرین برای دموکراسی، اعتصابات عمومی در مونترالِ کانادا و اسپانیا – که در جریان آن دانشجویان اسپانیایی در اعتراض به تحمیل ریاضت و کاهش بودجۀ رفاهی توسط بانک های اروپایی مکان های عمومی را تصرف کردند - خیزش توده ای در خیابان های مسکو و نظایر آن ها بودیم. در آمریکا نیز جنبش درحال رشد است. رسانه های جمعی ادعا می کنند که جنبش تصرف رو به زوال است، اما آن ها صرفاً می کوشند وجود این جنبش را انکار کنند. حتی در ساکت ترین ماه های این سال نیز آمریکا شاهد حرکت های انقلابیِ بیشتری نسبت به دهه های اخیر بوده است.
در زمستان امسال، ما نیروی خود را دوباره صرف برقراری پیوند با مردم محلات کردیم، خانه ها از دست بانک های فاسد و شغل ها را از دست شرکت های طماع نجات دادیم و زیرساخت های افقی خود را ساختیم و گسترش دادیم. اکنون، در بهار جهانیِ امسال، می خواهیم دوباره خیابان ها را به تصرف خود درآوریم. جنبش تصرف وال استریت، به مناسبت اول ماه مه، همگان را به اعتصاب عمومی فرا می خواند. ما تمام کسانی را که از آرمان عدالت اقتصادی و دموکراسی راستین حمایت می کنند فرا می خوانیم که در این روز کار، تحصیل در مدرسه و دانشگاه، کار در خانه، خرید و مراجعه به بانک ها را تعطیل کنند و، مهم تر از همه، خیابان ها را به تصرف خود درآورند!
ما درحال آماده کردن خود برای این اعتصاب عمومی هستیم. ده ها شهر مشغول برنامه ریزی برای این کار هستند. فعالان کارگری، گروه های طرفدار حقوق مهاجران، هنرمندان، تصرف کنندگان، رهبران مذهبی و گروه های دیگر همه به بحث دربارۀ چگونگی آماده شدن برای این اعتصاب پیوسته اند. اکنون تمام آنچه که ما نیاز داریم شما هستید. از همین حالا به این مسئله فکر کنید که چگونه می توانید در این حرکت شرکت کنید!
اول ماه مه، که روز جهانیِ کارگر نیز نامیده می شود، سالگرد گرامی داشت کارگرانی است که در سال ١٨٨٦ در هی مارکتِ شیکاگو قتل عام شدند، آنگاه که پلیس شیکاگو بر روی کارگرانی که برای ٨ ساعت کارِ روزانه اعتصاب کرده بودند، آتش گشود. در بسیاری از کشورها روز اول ماه مه تعطیل است. اما در آمریکا، به رغم پیروزیِ بعدیِ کارزار ٨ ساعت کارِ روزانه، تعطیل این روز هنوز به رسمیت شناخته نشده است. با این همه، اول ماه مه هم اکنون روز مهمی در ایالات متحدۀ آمریکاست. در سال ٢٠٠٦، گروه های طرفدار حقوق مهاجران به صورت بی سابقه ای با شعار ملیِ «روز بدون مهاجر» به خیابان ها آمدند - اعتصابی عمومی که هدف اش نشان دادن قدرت اقتصادیِ مهاجران در امریکا بود. دست کم یک میلیون نفر فقط در شیکاگو و لُس آنجلس راه پیمایی کردند. صدها هزار نفر دیگر در شهرهای دیگرِ آمریکا به خیابان ها آمدند.
اکنون، در پاسخ به دعوت جنبش در لُس آنجلس، شیکاگو و آکلند و دیگر مجامع عمومی و گروه های وابسته، جنبش تصرف در حال آمادگی برای بسیج یک اعتصاب عمومی در اول ماه مه است، در همبستگی با مبارزات جاری و دفاع از حقوق کارگران، مهاجران و دیگر بخش های جامعه که در مقابل ستم ایستاده اند. ده ها جنبش تصرف در شهرهای سراسر آمریکا، کانادا و استرالیا تا کنون از این فراخوان حمایت کرده اند. در اینجا فقط به گوشه ای از کارهایی که قرار است در اول ماه مه در نیویورک انجام شود اشاره می کنیم : • ٨ صبح تا ۴ بعد از ظهر: سخنرانی و نمایش در پارک براینت
• اقدامات اخلال گرانه در مرکز شهر در تمام روز! ممانعت از کارکردن یک درصدی ها. بیایید این روز را به روز «بدون یک درصدی ها» نیز تبدیل کنیم!
• دیدارهای دوستانۀ خانوادگی، غذای رایگان، بازارِ واقعاً آزاد، آموزش مهارت هایمان به یکدیگر، برگزاری کارگاه های فنی و آموزشی، کنفرانس، کارهای هنری، تفریح و شادی و نظایر آن ها
• ۴ بعد از ظهر : راه پیمایی به سوی یونیون اسکویر (میدان اتحاد) برای همبستگی با کارگران
• ۵ و نیم بعداز ظهر :راه پیمایی همبستگی از یونیون اسکویر تا وال استریت
• ٧ شب : راه پیمایی به سوی پارک براینت برای انجام اقدامات شامگاهی
و این فقط آغاز کار است. به گفتۀ یکی از اتحادیه های کارگریِ مهم اسپانیا (CNT) که اخیرآً در اعتراض به رفرم های کارگریِ دولت کارگران را به اعتصاب عمومی در روز ٢٩ مارس خوانده است : برای این کنفدراسیون، اعتصاب ٢٩ مارس باید آغاز فرایند رشد یابنده و پایدار بسیج کارگران باشد، بسیجی که کل طبقۀ کارگرو بخش هایی از مردم را که بیش از همه از بحران سرمایه داری آسیب دیده و تحت تأثیرقرار گرفته اند، دربرگیرد. این بسیج باید یورش پیوسته به حقوق ما را متوقف سازد و درهمان حال بهبود و و دستیابی به حقوق اجتماعی جدید را با هدف دگرگونی اجتماعی ژرف بنیان گذارد.
هیچ کدام از این ها میسر نخواهد شد مگر با پشتیبانی توده ایِ سازماندهان هر روزه ای که داوطلبانه وقت می گذارند تا جنبش را علیه حرص و آز وال استریت و فساد سیاسی رشد دهند. در اینجا شش راه آمادگی برای اعتصاب عمومی در اول ماه مه را پیشنهاد می کنیم :
١- با جنبش تصرف در محلۀ خودتان همکاری کنید: صدها گروه وابسته به جنبش تصرف وجود دارند که نشست های منظم برگزار می کنند. در بسیاری از محلات یکی از این گروه ها وجود دارد (و اگر هم وجود نداشته باشد، درست کردنِ آن ساده است!) درِ مجامع عمومی بر روی تمام افراد گشوده است و هر کس می تواند در فرایند تصمیم گیری در آن ها شرکت کند. پس، نزدیک ترین گروه جنبش تصرف به خود را بیابید و در مجمع عمومیِ آن شرکت کنید! اگر این گروه هنوز از اعتصاب عمومی در اول ماه مه حمایت نکرده است، شما پیشنهاد آن را بدهید و برنامه ریزی برای راه پیمایی را آغاز کنید، اعلامیه پخش کنید و گروه های اقدام مستقیم تشکیل دهید.
٢- خبر اعتصاب عمومی را در شبکه های اجتماعی پخش کنید: با ایمیل های زیر در تویتر تماس بگیرید: M1GS@OWSMayday ، M1GS@OccupyWallSt و M1GS@OccupyGenStrike .همچنین اخبار را در فیس بوک به آدرس زیر دنبال کنید: facebook.com/OccupyGeneralStrike .
٣- گروه خویشاوند جنبش درست کنید: می توانید خود راساً اقدام کنید. تمام آنچه نیاز دارید چند دوست است. گروه های خویشاوند گروه هایی از افرادند که یکدیگر را می شناسند و به طور مستقل برای یک اقدام خاص دور هم جمع می شوند. چند نفر را پیدا کنید که مایل اند به برنامه هایی که شما در ذهن دارید کمک کنند – خواه این برنامه پخش اعلامیه باشد یا بستنِ یک بانک وال استریت در شهرتان. خلاقیت به کار برید و دست به کار شوید!
٤- به شبکۀ کنفرانسِ میان جنبشیِ اعتصاب عمومی بپیوندید: شبکۀ میان جنبشی (InterOccupy) شبکۀ میزبان تماس های شما برای سازماندهی فعالیت های مربوط به اعتصاب عمومی در اول ماه مه است. برنامۀ این شبکه را پیدا کنید و به مکالمات آن بپیوندید!
۵- با کارگران صحبت کنید: طبق قوانین فدرال، اکثر اتحادیه های کارگری به دلایل سیاسی از سازماندهی اعتصاب منع شده اند. با این همه، اتحادیه ها و گروه های کارگری هنوز جزء قوی ترین متحدان ما هستند. در جریان اعتصاب عمومیِ سال پیش در آکلند، بسیاری از اتحادیه ها کارگران را تشویق کردند که کار را تعطیل کنند یا در تظاهراتِ پس از کار شرکت کنند. مدتی نه چندان طولانی پس از این که جنبش تصرف آکلند در همبستگی با کارگرانِ اعتصابیِ بارانداز بنادر را به تعطیل کشید، کارفرمایان به قرارداد دسته جمعیِ جدیدی با اتحادیه تن دادند. با اتحادیه های محلی و سازمان های کارگری تماس بگیرید، آن ها را در جریان برنامه های اعتصاب عمومیِ اول ماه مه بگذارید، از برنامه های آن ها اطلاع پیدا کنید و ببینید چگونه می توانید به آن ها کمک کنید، و آن ها را تشویق کنید که اعضایشان را در جریان اعتصاب عمومیِ اول ماه بگذارند و در سازماندهی مستقیم این اعتصاب شرکت کنند.
٦- محل کار، محیط دانشگاه یا محل زیست خود را سازمان دهید: اگر کارگر عضو اتحادیه هستید، اتحادیۀ خود را تشویق کنید که از این اعتصاب عمومی حمایت کند. صرف نظر از این که محل کارتان اتحادیه دارد یا نه، همکارانتان را تشویق کنید که روز اول ماه مه را مرخصی استعلاجی بگیرند. اگر نمی توانید حقوق این روز را به صورت مرخصی از کارفرما بگیرید، اشکالی ندارد - مراسم ها، راه پیمایی ها و اکسیون های مستقیم زیادی در روز اول ماه مه برگزار خواهد شد و شما می توانید به هم محلی های خود بگویید در آن ها شرکت کنند. اگر دانشجو یا دانش آموز دبیرستان یا کالج هستید، در اول ماه مه هم کلاسی های خود را به خروج از کلاس درس فراخوانید. اگر کارگر یا دانشجو یا دانش آموز نیستید، دوستان خود را سازمان دهید!

جنبش تصرف وال استریت -١١ مارس ٢٠١٢

ترجمۀ کمیتۀ هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری

از سایت occupywallst.org