افق روشن
www.ofros.com

در دفاع از فعالین كارگری و طبقه كارگر

تخریب فعالان کارگری و سیاسی شیوه ای ضد کارگری

علیرضا ثقفی - رضا رشیدی                                                                                شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ۲۳ آوریل ۲۰۱٦

در دفاع از فعالین كارگری و طبقه كارگر

تحرك شور انگیز و قابل توجهی به مناسبت اول ماه مه ، روز همبستگی جهانی طبقه كارگر،از سوی فعالین كارگری ، معلمان و تشكل های كارگری و معلمان بوجود آمده است. بیانیه رادیكال اسماعیل عبدی و جعفر عظیم زاده از زندان اوین و زیر شدیدترین فشار های سیاسی و امنیتی، در دفاع از طبقه كارگر و معیشت و منزلت میلیونها انسان ،كه هر روزه از فروش نیروی كار امرار معاش میكنند،فضای همبستگی و یكدلی بخش های مختلف جنبش كارگری را به هم نزدیكتر كرده است.
اعلام حمایت چهره های شناخته شده و جسور و رادیكال جنبش كارگری مانند محمد جراحی و بهنام ابراهیم زاده و مهدی فراخی شاندیز و بیانیه تعداد قابل توجهی از زندانیان سیاسی و غیر سیاسی از زندان رجایی شهر و اعلام حمایت تشكلهای كارگری و تشكل های معلمان از بسیاری از شهرهای ایران از این بیانیه، را فراهم كرده است.
بیانیه اسماعیل عبدی و عظیم زاده ابتکاری بموقع و مناسب و رادیکال و در فضای شورانگیزی که در آستانه اول مه شکل گرفته است موثر بود. این بیانیه بر بسیاری از خواست های فوری و مهم کارگران و معلمان، بازنشستگان و اکثریت مردم و بر لغو اتهامات امنیتی که فعالین کارگری و معلمان با توسل به آن محکوم شده اند تاکید کرده است.
در چنین فضای پر جنب و جوشی که روز به روز ابعاد وسیعتری از طرف بخشهای جنبش كارگری از شهر های مختلف به خود میگیرد و فضایی از اتحاد میان معلمان و کارگران را بیش از هر زمان شکل داده است ،ضرورت اتحاد عمل مشترك از طرف فعالین كارگری و تشكلهای كارگری و معلمان برای برگزاری اول ماه مه را بیش از پیش برجسته میكند .
در بطن چنین فضای متحد طبقاتی چند نقاب دار مدعی حمایت از طبقه كارگر،فرهنگ پچ پچ و حجره ای حقیر خود را به نمایش گذاشته و اتهامات واهی و بی اساسی را در رابطه با بیانیه عظیم زاده و اسماعیل عبدی و شخص جعفر عظیم زاده پرتاب كرده اند. این به ظاهر فعالین كارگری ناشناخته، با نوشتن خزعبلاتی تحت عنوان چرا از بیانیه عبدی، عظیم زاده دفاع نمی كنیم، منفعت فردی و "بقال منشانه" خود رابه نمایش گذاشته اند. گفتن سکتاریست و محفلیست به این آدم ها زیادی است. اینها رسما و آگاهانه و با نقشه میخواهند میان کارگران و معلمان تفرقه بیندازند و علیه این فضای پر جنب و جوش بایستند. من اینها را نمیشناسم و تاکنون با این اسامی چیزی در دفاع از کارگر و علیه سرکوبگریهای حکومت ندیده ام. آیا کسی اینها را میشناسد؟
خوشبختانه جنبش كارگری متحدانه با صدور اطلاعیه های همبستگی و تاكید بر نكات بیانیهعبدی و عظیم زاده نشان داد كه از سطح بسار بالایی از آگاهی و اتحاد طبقاتی برخوردار است و وقعی به این نوع اقدامات خبیثانه نخواهد گذاشت. با پیشروی هر جنبشی، همیشه سر و کله پارازیت ها و مبصرهایی هم پیدا میشود. فرهنگ نازل نوشته آنها برای نشان دادن هویت عقب مانده آنها کافی است.

زنده باد اول ماه مه روز همبستگی جهانی طبقه كارگر

رضا رشیدی فعال كارگری

****************

تخریب فعالان کارگری و سیاسی شیوه ای ضد کارگری

اخیرا دو تن از زندانیان سیاسی (آقایان عظیم زاده و عبدی) در اعتراض به پرونده سازی برای فعالان کارگری و اجتماعی و زدن اتهام ِ"اقدام علیه امنیت ملی" به این فعالان در دادگاه های در بسته و بدون وکیل و همچنین اعتراض به شرایط زندان اعلام اعتصاب غذا کرده اند و در پی آن مطلبی هم با عنوان چرا از این اعتصاب حمایت نمی کنیم در سایت ها منتشر شده است.
ما شاهد این نوع اعتراضات از جانب سایر زندانیان نظیر آقایان محمود بهشتی و امیر امیرقلی، سعید شیرزاد، حسین ملکی رونقی و ... نیز می باشیم. اعلام اعتصاب غذا معمولا آخرین شیوه بیان اعتراض یک زندانی سیاسی به بی عدالتی است. این امر که ممکن است در نوع بیان این خواسته ها یا زمان اعلام اعتصاب اشکالاتی وجود داشته و دارد که می توان به جای خود به آن انتقاد کرد، اما این مساله که عده ای ناشناس و یا شاید هم با نام های جعلی و مستعار در فضای مجازی علیه آنها مطلب بنویسند و راست و دروغ را سر هم کنند و به فعالان باسابقه کارگری اتهام بزنند شیوه محافل ضد کارگری است.
ما در گذشته انتشار مطالبی با نام های ناشناخته ای همانند مزدک بهرامیان، فرامرز بابامیری و... را هم شاهد بوده ایم که برای تخریب فعالان شناخته شده کارگری دروغ هایی را سر هم کرده اند و عده ای ناآگاه یا تازه کار را به شبهه و تردید انداخته اند.
گر چه این اعمال برای فعالان با سابقه و کهنه کار اجتماعی و کارگری نخ نما شده، اما این امکان وجود دارد که برخی را فریفته و آنان را نسبت به فعالان کارگری بدبین کند.
از این جهت باید با قطعیت اعلام کرد، در زمانی که این افراد به دلیل فعالیت های اجتماعی و سیاسی و دفاع از منافع صنفی همکاران خود در زندان هستند و به شرایط تحمیل شده به آنان اعتراض دارند، انتشار این گونه به اصطلاح نقدها و مطالب به طور قطع در راستای سیاست های محافل ضد کارگری برای ایجاد جو بدبینی است و آب به آسیاب دشمنان کارگران و زحمتکشان می ریزد و عده ای نیز متاسفانه ناآگاهانه و برخی نیز آگاهانه به این جو بدبینی دامن می زنند.

علیرضا ثقفی خراسانی

کانون مدافعان حقوق کارگر

افق روشن: برای مطالعه مطلب جمعی از معلمان و فعالان کارگری "چرا از بیانیه عظیم زاده-عبدی حمایت نمیکنیم؟" را کلیک کنید.