افق روشن
www.ofros.com

مجموعه ای از اطلاعیه ها و کمپین های شورای استکهلم


شورا ـ استکهلم                                                                                                                         جمعه ٧ اردیبهشت ۱۴۰٣ - ٢٦ آوریل ۲۰۲۴
*************
**************************


**************************


علیه کشتار مردم بی دفاع غزه بپا خیزیم!

اکنون بیش از سه هفته، از بمباران شبانه روزی مردم غزه توسط ارتش صهیونیستی اسرائیل میگذرد. نوار غزه تحت محاصره کامل جنایت کاران حاکم در اسرائیل قرار دارد. آب، برق، سوخت، مواد غذایی، دارو و ... بر روی فلسطینی های ساکن غزه بسته شده است. بمباران های مداوم شهرها و روستاهای غزه را به مخروبه تبدیل کرده است. تاکنون بیش از هشت هزار فلسطینی کشته شده اند که سه هزار نفر آنان کودکان هستند. یک بیمارستان بنام دارلشفاء با خاک یکسان شده و پانصد نفر از بیماران و افرادی که در اطراف بیمارستان پناه گرفته بودند کشته شده اند. این یک قتل عام و نسل کشی آشکار است.

اسرائیل میراث خوار استعمار کهن انگلیس همان کلنی های استعماری را با همان اشکال کهن حکومت استعمارگر انگلیس در مناطق اشغالی فلسطین برقرار نموده. نظام آپارتاید اسرائیل نیروی کار فلسطینی ها را همچون بردگان بی حقوق به کار میگیرد. پیش از جنگ اخیر، اسرائیل در سالهای ۲۰۰٨، ۲۰۱۲، ۲۰۱۴ و ۲۰۲۱ به غزه حمله کرده و هزاران فلسطینی از جمله بسیاری از کودکان را به قتل رسانده و صدها هزار ساختمان های مسکونی را تخریب کرده است. در این جنگ ها مثل جنگ اخیر از بمب های فسفری علیه مردم غزه استفاده شده است.

پس از مرگ عرفات جنگ داخلی میان حماس و الفتح منجر به مرگ صدها فلسطینی شد. در این جنگ داخلی اسرائیل برای درهم شکستن جبهه آزادیبخش فلسطین و الفتح از حماس به اشکال مختلف حمایت کرد. همانطور که آمریکا، ترکیه و عربستان در خیزش آزادیخواهانه مردم سوریه علیه حزب حاکم بعث و بشار اسد، از نیروهای ارتجاعی و سلفی حمایت کردند. همانطور که امپریالیسم آمریکا و متحدین غربی اش از خمینی و نهضت روحانیت در خیزش انقلابی سال ۵٧ حمایت کردند. همانطور که امپریالیسم آمریکا در خیزش بهار عربی از قدرت گیری اخوان مسلمین و مُرسی در مصر حمایت کرد. حماس یک سازمان ارتجاعی اسلامی است که در غزه، که تحت سیطره آن قرار دارد، همانند همپالگی شان در جمهوری اسلامی ایران با اعمال قوانین شریعت مردم غزه را سرکوب کرده و یک فضای خفقان را در جامعه حکم فرما ساخته است. بسیاری از مخالفین و دگراندیشان تحت همین قوانین بطور سیستماتیک شکنجه و به زندان انداخته شده اند و یا به قتل رسیده اند. حماس در سرکوب جنبش اعتراضی جوانان در غزه بر روی اعتراض کنندگان آتش گشود.

جنایات پی در پی دول نژاد پرست اسرائیل منجر به مانور سیاسی گروهای ارتجاعی منطقه نظیر حماس، جهاد اسلامی و حزب الله و ... و پشتیبانان آنان نظیر دولت ارتجاعی جمهوری اسلامی شده است . سالیان سال است که کارگران و زحمتکشان فلسطین در چنبره این دو نیروی ارتجاعی - سرمایه داری فشرده میشوند.

از ملزومات گام برداشتن ستمدیگانٍ فلسطین در جهت تحقق حق سرنوشت، رشد و هژمونی نیروی های چپ و کمونیست، مترقی و آزادی خواه در جنبش مقاومت مردم فلسطین و همراهی سازمان های کارگری و نیروهای مترقی و انقلابی در سراسر جهان است!
ما خواهان توقف فوری جنگ هستیم! و از اعتراضات مردم آزادیخواه و مترقی جهان بر علیه جنگ ارتجاعی و کشتار مردم فلسطین حمایت می کنیم!

به امید خیزش دوباره جنبش آزادیبخش فلسطین!

زنده باد آزادی! زنده باد سوسیالیسم!

شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران - استکهلم


*************

فراخوان

به دادگاهی دستجمعی معترضین به قتل عام زاهدان اعتراض کنیم!

یکسال پیش در روز ٢ اکتبر ٢٠٢٢، بدنبال قتل عام مردم زاهدان توسط جنایتکاران جمهوری اسلامی، یک اجتماع اعتراضی خودجوش در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در استکهلم برگزار شد. در این اعتراض پلیس ١٠ نفر از معترضین را بازداشت و برای ‌آنها پرونده تشکیل داد. قرار است در روزهای جمعه ٦ اکتبر و دوشنبه ٩ اکتبر، این ده نفر دستجمعی دادگاهی شوند.
شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران در استکهلم، محاکمه مخالفین و مبارزین سیاسی علیه جمهوری اسلامی را قویا محکوم میکند و در این دو روز مقابل دادگاه سوئد اجتماع اعتراضی برگزار می کند. اگر کسی قرار است محاکمه شود؛ جنایتکارانی هستند که جمعه خونین زاهدان را خلق کردند و دست به قتل عام مردم بیدفاع زدند. باید در مقابل دادگاه دستجمعی معترضین به قتل عام در زاهدان، که ادامه سیاست بند و بست دولتها با رژیم قاتلین مردم ایران است، قویا اعتراض کنیم.
دولت های سرمایه داری به کرات نشان داده اند که حامی مردم ستمدیده نیستند و این ستمدیدگان و استثمار شده گان جهان هستند که حامی واقعی یکدیگر می توانند باشند.
شورا از مردم آزادیخواه، جریانات سیاسی و رسانه ها برای شرکت در اجتماعات روزهای جمعه ٦ اکتبر و دوشنبه ٩ اکتبر از ساعت ١١ الی ١٣ دعوت میکند.

٦ ، ٩ اکتبر ساعت ١١ صبح در:

Stockholms Tingsrätt. Scheelegatan 7

T- Bana staton: Rådhuset

جمهوری سرمایه داری اسلامی ایران نابود باید گردد

زنده باد آزادی ـ زنده باد سوسیالیسم

شورای حمایت از مبارزات آزادیخوهانه مردم ایران - استکهلم

٢ اکتبر ٢٠٢٣

*************
_________________________________

برای مشاهده و مطالعه مجموعه ای از فعالیتهای شورای استکهلم تا چهارشنبه ۲٩ شهریور ۱۴۰۲ اینجا کلیک کنید.