افق روشن
www.ofros.com

فراخوان پنج سندیکای فرانسه به

تجمع در ژنو برای همبستگی با کارگران و معلمان ایران


چهار سندیکای فرانسه                                                                                                                     شنبه ۱۴ خرداد ۱۴۰۱ - ۴ ژوئن ۲۰۲۲


فراخوان چهار سندیکای فرانسه و حمایت دو سندیکای سوئیسی برای همبستگی با سندیکالیست ها و معلمان در ایران

میدان ملل، ژنو، جمعه ۱۰ ژوئن ۲۰۲۲

به مناسبت کنفرانس سالانه سازمان جهانی کار، ما تشکلات سندیکایی امضا کننده این فراخوان، همه را به شرکت در یک تظاهرات ایستاده در روز جمعه ۱۰ ژوئن ۲۰۲۲ در مقابل مقر سازمان ملل متحد در ژنو فرا می خوانیم.
از این طریق این سازمان ها اعتراض خود را نسبت به اقدامات سرکوبگرایانه اخیر مقامات جمهوری اسلامی ایران به گوش همگان می رساند.
در روزهای اخیر موج عملیات سرکوب گسترده ای علیه کارگران، معلمان و سایر مزدبگیران به راه افتاده است. یک سلسله دستگیری ها، احظارها و بازداشت ها به اتهامات کاملاُ واهی و ساختگی به وقوع پیوسته اند.
جمهوری اسلامی ایران از تصویب بسیاری از متون اساسی سازمان جهانی کار، از جمله متون مربوط به آزادی تشکیل اتحادیه های کارگری، حمایت از حقوق سندیکایی و مذاکرات جمعی (کنوانسیون های ٨٧ و ٩٨) خودداری کرده است.
به هر حال، این دولت رسماً عضو این سازمان است و این که برخلاف استانداردها و تصمیمات این نهاد عمل می کند به هیچ وجه قابل توجیه نیست. از سوی دیگر ایران دو میثاق بین المللی حافظ عمدتاً حق تشکیل اتحادیه‌های کارگری، پیوستن به اتحادیه ها و ملاقات با اتحادیه‌های کارگری کشورهای دیگر را امضا کرده است:
- میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) ماده ۲۲؛
- میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (PIDESC/ICESCR) ، ماده ۸.
با وجود این، دولت ایران ده ها نفر را که در چارچوب این دو متن امضا شده توسط دولت ایران، عمل می کنند، سرکوب می کند برای حمایت از سندیکالیست های و معلمان دستگیر شده و در جهت آزادی فوری آن ها ما تظاهرات ایستاده ای ترتیب می دهیم.

جمعه ۱۰ ژوئن ۲۰۲۲ از ساعت ۱۲ صبح در مقابل کاخ ملل در ژنو

کنفدراسیون عمومی کار (CGT) - فرانسه
اتحادیه اتحادیه های کارگری (FSU) - فرانسه
اتحادیه کارگری همبستگی (Solidaires)- فرانسه
اتحادیه ملی اتحادیه های کارگری خودمختار (UNSA)- فرانسه
با حمایت
سندیکای ژنو (CGAS) - سوئیس
سندیکای خدمات عمومی ژنو (SSP) - سوئیس

**********

فراخوان پنج سندیکای فرانسه به تجمع در ژنو برای همبستگی با کارگران و معلمان ایران

کنفرانس بین‌المللی کار در ژنو برگزار می‌شود. پنج سندیکای امضاکننده به تجمعی مقابل دفتر سازمان ملل متحد در ژنو برای روز ۹ ژوئن ۲۰۲۲ فرامی‌خوانند تا علیه موج جدید سرکوبی که مسئولان جمهوری اسلامی ایران راه انداخته‌اند، اعتراض شود.
زحمتکشان، معلمان و دیگر دستمزدبگیران اخیراً آماج سرکوب قرار گرفته‌اند. دستگیری‌ها و توقیف‌ها با اتهامات بی‌اساس از پی هم می‌آیند.
جمهوری اسلامی ایران عضو سازمان بین‌المللی کار است و چندین مقاوله‌نامه این نهاد جهانی را امضاء کرده بی‌آن که به تعهدات خود عمل کند.
ماده ۲۲ پیمان بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) و ماده ۸ پیمان بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (PIDESC) حق تشکیل سندیکا، عضویت در آن‌ها و دیدار سندیکالیست‌های کشورهای مختلف را به رسمیت می‌شناسند. ایران هر دو پیمان را امضاء کرده است.
ما برای پشتیبانی از سندیکالیست‌ها و معلمان بازداشت‌شده در ایران و درخواست آزادی بی‌درنگ آنان تجمعی سازماندهی می‌کنیم.

پنج‌شنبه ۹ ژوئن ۲۰۲۲ از ساعت ۱۱ روبه‌روی کاخ ملل در ژنو

کنفدراسیون فرانسوی دمکراتیک کار (CFDT)

کنفدراسیون عمومی کار (CGT)

فدراسیون سندیکایی متحد (FSU)

اتحاد سندیکایی همبستگی

اتحاد ملی سندیکاهای خودگردان (UNSA)

**********

نامۀ سندیکاها به وزیر امور خارجه فرانسه

خانم وزیر امور خارجه
پاریس، ۲۳ مه ۲۰۲۲

ما تشکلات سندیکایی می‌خواهیم توجه شما را به دستگیری اخیر ده‌ها فعال سندیکایی در ایران جلب کنیم. یگانه «جرم» دستگیرشدگان تلاش برای ایجاد ساختارهای سندیکایی مستقل از دولت در ایران است.
رضا شهابی از سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه نیز جزو دستگیرشدگان است. جمع چندسندیکایی ما او را چندین بار به فرانسه دعوت کرده است.
در میان کسانی که نامشان تا ۲۳ مه به اطلاع ما رسیده است، زنان و مردان زیر به چشم می‌خورند: آنیشا اسداللهی، ریحانه انصاری‌نژاد، کیوان مهتدی، رسول بداقی، جعفر ابراهیمی، اسکندر لطفی، محمد حبیبی، محسن عمرانی، شعبان محمدی، مسعود نیک‌خواه، محمود ملاکی، رضا امانی‌فر، اصغر حاجب و هادی صادق‌زاده.
برخی از دستگیرشدگان را به دادگاه احضار کرده‌اند. چندین معلم زن و مرد در میان آنان به چشم می‌خورند.
ما بر این باوریم که کشورمان باید خواستار آزادی سندیکالیست‌های محبوس شود.
ما از شما می‌خواهیم که هر آن چه در توان دارید به کار بندید تا به مسئولان ایران فشار آورده شود، به طوری که آنان نُرم‌های بین‌المللی از جمله حقوق کار و حقوق انسانی را رعایت کنند. خانم و آقایان احترامات فائقه ما را

کنفدراسیون عمومی کار (CGT)

فدراسیون سندیکایی متحد (FSU)

اتحاد سندیکایی همبستگی

اتحاد ملی سندیکاهای خودگردان (UNSA)

**********

نامه به خامنه ای

به آقای رهبر جمهوری اسلامی ایران
سیدعلی خامنه‌ای
تهران - جمهوری اسلامی ایران
پاریس، ۲۳ مه ۲۰۲۲
آقای رهبر

ما بار دیگر با شما درباره‌ی دستگیری‌ها در ایران مکاتبه می‌کنیم.
اطلاع یافتیم که ده‌ها نفر و از جمله چندین معلم زن و مرد اخیراً به بهانه‌های واهی دستگیر شدند. نام برخی از دستگیرشدگان: آنیشا اسداللهی، ریحانه انصاری‌نژاد، کیوان مهتدی، رسول بداقی، جعفر ابراهیمی، اسکندر لطفی، محمد حبیبی، محسن عمرانی، شعبان محمدی، مسعود نیک‌خواه، محمود ملاکی، رضا امانی‌فر، اصغر حاجب و هادی صادق‌زاده.
رضا شهابی از سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه نیز جزو دستگیرشدگان است. جمع چندسندیکایی ما او را چندین بار به فرانسه دعوت کرده است.
ماده ۲۲ پیمان بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) و ماده ۸ پیمان بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (PIDESC) حق تشکیل سندیکا، عضویت در آن‌ها و دیدار
سندیکالیست‌های کشورهای مختلف را به رسمیت می‌شناسند. ایران هر دو پیمان را امضاء کرده است.
ایران همچنین عضو سازمان بین‌المللی کار (ILO) است اما به مقاوله‌نامه‌های آن که همین حقوق را دربرمی‌گیرد، احترام نمی‌گذارد.
ما بی‌درنگ خواهان آزادی فوری همه افرادی هستیم که در رابطه با فعالیت‌های سندیکایی دستگیر شده‌اند.
عالی‌جناب، احترامات فائقه ما را بپذیرید.

کنفدراسیون عمومی کار (CGT)
فدراسیون سندیکایی متحد (FSU)
اتحاد سندیکایی همبستگی
اتحاد ملی سندیکاهای خودگردان (UNSA)

رونوشت به:
آقای ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور اسلامی
آقای غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه
آقای سفیر جمهوری اسلامی ایران در پاریس