افق روشن
www.ofros.com

مدیرکلی که حرف وزیر را نمی خواند

همبستگی سندیکای کارگران شرکت واحد با کارگران معدن چادر ملو

سندیکای کارگران واحد                                                                                        یکشنبه ٢٠ بهمن ۱۳۹٢

مدیرکلی که حرف وزیر را نمی خواند

بی اعتنایی مدیر کل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به رسیدگی مسئولان وزارت کار

بیش از دو ماه پیش پس از نامه های اعتراضی و مراجعات و تجمعات گسترده کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی در وزارت کار در خصوص تخلف و تقلب در انتخابات شورای اسلامی کار و دفاع از حق داشتن تشکیلات مستقل و نماینده واقعی کارگر وزیر کار در جمع کارگران معترض حاضر و به مدیر کل تشکلات کارگری و کارفرمایی وزارت کار دستور رسیدگی داد. هر چند با کارشکنی مدیر کل استان تهران رسیدگی به شکایات به کندی صورت گرفت. نهایتا در تاریخ ۹٢/۱۱/٠۱ تخلف و تقلب در انتخابات سامانه یک شرکت واحد کاملا محرز شد و مشخص گردید کارگران سامانه یک در برابر انتخابات تحمیلی و فرمایشی مقاومت کرده و انتخابات مزبور حد نصاب قانونی را نداشته است. با توجه باینکه انتخابات سامانه یک حد نصاب قانونی را نداشته با قاطعیت میتوان گفت که انتخابات دیگر مناطق و سامانه ها هم در صورت رسیدگی همین سرنوشت را خواهد داشت.متاسفانه تا هم اکنون اداره کار استان تهران با بی اعتنایی به رسیدگی مسئولان وزارت کار در برابر خواسته عمومی کارگران شرکت واحد مبنی بر حق داشتن تشکیلات و نماینده واقعی کارگر مقاومت می کند.

سندیکای کارگران شرکت واحد

اتوبوسرانی تهران و حومه

بهمن ماه نود و دو

***********************

همبستگی سندیکای کارگران شرکت واحد با کارگران معدن چادر ملو

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران که خود برای حق طلبی کارگری و حق آزادی های سندیکایی بهای سنگینی همچون زندان، اخراج، تعقیب و تنبیه اعضاء خود را پرداخت کرده، ضمن همبستگی بادادخواهی این کارگران، دستگیری کارگران معدن چادرملو را شدیدا" محکوم کرده و خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط دبیر و اعضای انجمن صنفی و دیگر بازداشت شدگان، بازگشت بکار و پرداخت حقوق معوقه این کارگران شریف می باشد.

کارگران حق طلب معدن چادرملو را فورا" آزاد کنید
درست در آستانه سالگرد انقلابی که قرار بود عدالت و آزادی و کرامت انسانی را برای مردم ایران به ارمغان آورد، متاسفانه کارگرانی که از محروم ترین و زحمتکش ترین کارگران ایران هستند را به جرم دادخواهی دستگیر و زندانی می کنند.
کارگران ایران، طی سی و پنج سال گذشته بیشترین سهم از فلاکتها و بدبختی ها ی ناشی از ندانم کاری مسئولان را به دوش کشیده اند، در زمانی که خط فقر حدود دو و نیم میلیون تومان و حداقل دستمزد کارگران کمتر از پانصد هزار تومان در شرایط تورم چهل درصدی می باشد ودر حالی که رئیس جمهور منشور حقوق شهروندی را در دستور کار قرار داده و وزیر کار از اجرای واقعی اصل سه جانبه گرایی سخن می گوید، آقایان در مقابل دادخواهی و اعتراض کارگران روش زندان درمانی و امنیتی را در پیش گرفته اند.
مسئولین بدانند، روش های امنیتی، پلیسی و بگیر و ببند در برابر اعتراضات و دادخواهی کارگران هیچ سودی ندارد. مسئولان موظفند شرایط زندگی شایسته برای کارگران را بوجود آورده و حق آزادی تشکیلات سندیکایی کارگری را به رسمیت بشناسند.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران که خود برای حق طلبی کارگری و حق آزادی های سندیکایی بهای سنگینی همچون زندان، اخراج، تعقیب و تنبیه اعضاء خود را پرداخت کرده،ضمن همبستگی بادادخواهی این کارگران، دستگیری کارگران معدن چادرملو را شدیدا" محکوم کرده و خواستار آزادی فوری وبی قید و شرط دبیر واعضای انجمن صنفی و دیگر بازداشت شدگان، بازگشت بکار و پرداخت حقوق معوقه این کارگران شریف می باشد.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از سازمان جهانی کارو سندیکا های کارگری می خواهد برای آزادی این کارگران از هرگونه تلاش و کوششی فروگذاری نکنند.

سندیکای کارگران شرکت واحد

اتوبوسرانی تهران و حومه

بهمن یکهزار و سیصد و نود و دو
syndicavahed@gmail.com www.syndicavahed.net.in