افق روشن
www.ofros.com

برده های مدرن، برده های مزدی


انونیمیشن                                                                                                          یکشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۵ - ۲۲ مه ۲۰۱٦

این انیمیشن یک دقیقه ای اولین محصولی است که موفق به ساخت آن شدیم. قطعا کارهای بهتری را به مرور و با افزایش تجربه گروه، ایجاد خواهیم کرد. باعث خوشحالی است اگر همین اولین نمونه کار را از طریق سایت شما رفقای عزیز در اختیار دیگران قرار دهیم. فایل تهیه شده را در سایت یوتیوب بارگزاری کرده ایم: