افق روشن
www.ofros.com

مهاجرانی چون من و متعلق به کجایم؟

موزیک اعتراضی با زیرنویس فارسی

گفتمان سیاسی اجتماعی                                                                                            شنبه ٢٧ تیر ۱۳۹۴ - ۱٨ ژوئیه ۲۰۱۵

سرمایه آرادانه حرکت می کند، اما در روزنامه‌ها می‌نویسند که "مردم فکر می کنند ما اینجا هستیم که کارهايشان را از آنان بگیریم”! این ادعای درستی نیست! ما اینجا نیستیم که شغل‌هایشان را بگیریم! ما تنها کارهایی را انجام می دهیم که آنان نمی خواهند انجام بدهند! چقدر طول خواهد کشید که آنها به اهمیتِ کارِ ما در این مملکت پی ببرند؟!

کارگر مهاجر

****************

مهاجرانی چون من

در بامدادان می بینید ما را، آن هنگام که از سایه ها بیرون می آییم
من و کارگرانی که بسیار شبیه من اند
در نهان خانه ها ، آشپزخانه ها و رختشور خانه ها کار می‌کنیم
در جاهایی که هرگز نمی بینید
وکارهایی که اگر دیگران مجبور نباشند هرگز تن به آن نمی دهند
تنها می خواهید در سایه ها فرو رویم
در مکانهایی که برای مهاجرانی چون من ساخته اید.
برای امرار معاش خانواده مان
و بدهی هزینه ی مهاجرتمان
تن به هر کاری می دهیم
چاره ای نیست
ولی خوب‌ می‌دانیم و پنهان نیست
که بی هیچ مدرک ‌ و قانونی‌
چه بلایی بر سرمان می آورید
در مکان‌هایی که برای مهاجرانی چون من ساخته اید.
با تمسخر مرا غیر قانونی‌ می خوانید
بی آنکه کسی را آزار داده باشم
با نفرت تمام می‌گویید که باید اینجا را ترک گویم
در نبود من این همه کار بر دوش که خواهد بود؟
برای پیشرفت این کشور تن به هر کاری می دهیم،
اما شما ارزش کار ما را نمیدانید
و تنها می خواهید پنهان شویم در سایه ها
در مکانهایی که برای مهاجرانی چون من ساخته اید....

****************

ویدئو کلیپ "متعلق به کجایم؟"، تلاشی برای معرفی‌ِ ترانه‌ای از سری موزیک‌های اعتراضی است. موزیک‌ اعتراضی در ارتباط با جنبش های اجتماعی آفریده می شود و در وادی تغییر، بر رفتار و اندیشه ی کنشگران آن دوره، تأثیر بسزا و هدفمند دارد. جنبش های اجتماعی مانند جنبش های زنان، جنبش های کارگری، جنبش های تحقق حقوق بشر، جنبش های ضد جنگ، جنبش های طرفدار حقوق حیوانات یا حفظ محیط زیست؛ به دلیل ماهیت اجتماعی شدن اعتراض، به عرصه ی فرهنگ و موسیقی نیز راه می یابند. این موزیک‌ها نسبت به شرایط مکانی و زمانی، می توانند به سبک های کلاسیک، محلی یا نوعی دیگر از انواع مختلف موزیک جلوه گر شوند.
ویدئو کلیپ "متعلق به کجایم؟"، با زیرنویس فارسی، یکی از موزیک های اعتراضی محسوب می شود که آهنگساز، نوازنده و خواننده ی آن "جو جنکس" است.

متعلق به کجایم؟

ترانه سرا و آهنگساز: جو جنکس

از کجا آمده‌ام ؟
به کجا رهسپارم من؟
سرپناهم، هیچ
در آرزوی زندگی بهتر
شهر به شهر، بر همه جا پا می گذاريم
با تلاش، در شکار فرصتی بهتر
چه کسانی ‌را در مسیر، جا گذارده ايم؟
متعلق به کجایم من؟
از کجا آمده‌ام من؟
به کجا رهسپارم من؟

با سپاس از همه ی یارانی که در تهیۀ این آثار از جمله، انتخاب موزیک، ترجمه و ویرایش و طراحی همکاری کردند

گفتمان سیاسی اجتماعی

http://goftemanse.blogspot.com