افق روشن
www.ofros.com

ستاره‌ای بود در دل شب مقاومت می‌کرد

سالگرد مرگ شاهرخ زمانی

جهانی، رحمانی، خباز                                                                                       یکشنبه ٧ شهریور ۱۳۹۵ - ۲٨ اوت ۲۰۱٦

کاری از: حسین جهانی، بهرام رحمانی، بهروز خباز