افق روشن
www.ofros.com

در آستانه تعیین حداقل دستمزد سال ١٣٩٢


کارگر تی‌وی                                                                                                      دوشنبه ٢۳ بهمن ۱۳۹۱

در ایران همه ساله در روزهای پایانی هر سال، حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده توسط نهادی به نام " شورای عالی کار" تعیین می شود. شورای عالی کار مرکب است از: وزیر کار و امور اجتماعی و دو نفر دیگر از نمایندگان دولت سه نفر به نمایندگی از کارفرمایان و صاحبان صنایع و سرمایه سه نفر به نمایندگی از نهادهای دولتی؛ خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار که خود بخشی از دولت هستند....

 

ویژه برنامه‌ایی از کارگر تی‌وی