افق روشن
www.ofros.com

بر ساقه ی تابیده ی کنف - قتل عام ٦٧


گردآوری و گزینش: ایرج مصداقی                                                                      یکشنبه ٩ مرداد ماه ١٣٩٠

بر ساقه ی تابیده ی کنف - سروده های زندان - گردآوری و گزینش: ایرج مصداقی به خاطره تابناک شهدان قتل عام ٦٧