افق روشن
www.ofros.com

بمناسبت اول ماه مه


افق چپ انقلابی                                                                                        پنجشنبه ١۹ اردیبهشت ۱۳۹٢

موضوع بحث:
- نگاهی به جنبش کارگری ایران و موانع پیش روی آن
- جنبش کارگری و مسئله تشکل یابی
در اتاق بحث و گفتگوی "افق چپ انقلابی" با حضور آستی پیروتی - سعید سهرابی - پویان

افق چپ انقلابی

٢٦ آپریل ٢٠١٣ برابر با ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٢

بخش اول
 

 

بخش دوم