افق روشن
www.ofros.com

فیلم یادمان رفیق تراب حق شناس در استکهلم


بهرام رحمانی                                                                                                   یکشنبه ١٦ خرداد ۱۳۹۵ - ۵ ژوئن ۲۰۱٦

مراسم یادبود رفیق تراب حق شناس، فعال سیاسی و مبارز خستگی ناپذیر راه آزادی. هشتم آوریل ۲۰۱٦ دراستکهلم برگزار شد. تراب حق شناس در پنجم بهمن ۱۳۹۴ برابر با ۲۵ ژانویه ۲۰۱٦ در سن ٧۲ سالگی در پاریس درگذشت. آثار سیاسی و ادبی بسیاری از وی باقی است که از جمله در فضای مجازی در دسترس است.