افق روشن
www.ofros.com

قربانیان حوادث کاری و جان باختن کارگران

گفتگو با علیرضا نوائی

راديو پيام                                                                                                          شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۵ ژوئن ۲۰۱۹

صد و هشتمین اجلاس سالانه سازمان جهانی کار

مصاحبه با علیرضا نوائی