افق روشن
www.ofros.com

ترانه "زندگی کن" با صدای شیرین مهربد


صدای نو - یوتیوب                                                                                                شنبه ٢٠ مهر ۱۳۹٢

گفتگوی صدای نو با شیرین مهربد، ترانه خوان و زندانی سیاسی سابق در مورد آخرین ترانه وی با نام '' زندگی کن'' در آستانه روز جهانی علیه اعدام    گفتگوی صدای نو با شیرین مهربد

به مناسبت روز جهانی مبارزه برای لغو مجازات اعدام،

"ترانه زندگی" کن با صدای شیرین مهربد، ترانه سرا ؛ ایرج جنتی عطائی