افق روشن
www.ofros.com

شرایط در زندانهای رژیم فاجعه بار است

بحث پالتاکی: سخنرانان سحر محمدی و عباس سماکار

شورای استکهلم                                                                                          چهارشنبه ٢٧ فروردین ۱۳۹۹ - ١۵ آوریل ۲۰٢٠

زندانیان را تنها نگذاریم و برای آزادیشان تلاش کنیم