افق روشن
www.ofros.com

زوربای یونانی - اثر: تئودوراکیس

Mikis Theodorakis - Zorba (live, 2001)