افق روشن
www.ofros.com

تظاهرات در حمایت از رضا شهابی و در سالگرد جنبش دانشجوئی ١٨ تیر در پاریس


تلویزیون برابری                                                                                           پنجشنبه ١۹ تیر ۱۳۹۳

در شرایطی به بزرگداشت پانزدهمین سالگرد جنبش باشکوه دانشجویان در تابستان ١٣٧٨ می پردازیم که اعتصاب غذای رضا شهابی، فعال کارگری، خزانه دار سندیکای شرکت واحد، در اعتراض به شرایط دشوار زندان و عدم دسترسی به امکانات پزشکی وارد پنجمین هفته خود شده است. زندانهای ایران لبریز از فعالان سیاسی و اجتماعی است. روزی نیست که خبر احضار، بازداشت و زندانی شدن این فعالان شجاع را که در دشوار ترین شرایط ممکن، در مبارزه ای نابرابر به دفاع از آزادیهای سیاسی، و عدالت اجتماعی برخاسته اند نشنویم. در همین حال موج صدورو اجرای احکام اعدام در دولت "تدبیر و امید" روحانی، بیش از هر زمان دیگری، ایران را به سرزمین اعدام تبدیل کرده است. هم اکنون چهار زندانی کرد: حامد احمدی، کمال ملایی، جمشید دهقانی و جهانگیر دهقانی که برای اجرای حکم اعدامشان از روز شنبه به زندان قزل‌حصار منتقل شده‌اند، در اعتراض به این احکام غیر انسانی در اعتصاب غذا بسر میبرند.  

تلویزیون برابری