افق روشن
www.ofros.com

اعتراضات کارگران هفت‌تپه: پس‌زمینه‌ها و چشم‌انداز


رادیو زمانه                                                                                               پنجشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۹ - ۳ سپتامبر ۲۰٢٠

بیش از دو ماه از دور تازه اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه می‌گذرد. خواسته کارگران پایتخت اعتصاب و‌اعترض روشن است. خلع ید از بخش خصوصی؛ سیاستی که در سه دهه گذشته واحد‌های تولیدی بسیاری را زمین‌گیر و کارگران را بیکار کرده است. پیشبرد «تعدیل اقتصادی» در سه دهه گذشته تنها با سرکوب و تشکل‌زدایی در و از محیط‌های کارگری امکان‌پذیر شده است. هفت‌تپه اما به سان شمار دیگری از کارگران کارخانه‌ها در مقابل سرکوب شدید مقاومت کرده‌اند و پس از هر سرکوبی راه تازه‌ای برای سازمان یابی یافته‌اند. بهروز خباز و امیر جواهری لنگرودی تجربه و درس‌های نیشکر هفت‌تپه و تاثیر آن بر جنبش کارگری را بررسی می‌کنند.