افق روشن
www.ofros.com

فشارمضاعف به مناسبت روز جهانی کارگر در زندان تبریز


گزارشگر آرین                                                                                            دوشنبه ۴ اردیبهشت ١٣٩١

زندان مرکزی تبریز در شور و هیجان برگزاری روز جهانی کارگر است . موضوع روز کارگر و برگزاری مراسمهای اعتراضی گسترده تر از سالهای پیش در ایران و سطح جهانی به صورت گسترده نقل جمع های بزرگ و کوچک در میان زندانیان شده است ، این باعث ترس و وحشت زندانبانان گشته است بنابراین دشمن نیز ساکت نمانده برای جلو گیری از حرکت های احتمالی در زندان دست بکار شده است ، و تعدادی از زندانیان سیاسی را به بهانه های مختلف از جمله درز اخبار درون زندان به بیرون احضار کردند . برخی از احضار شده گان عبارتند از : جاوید هوتن کیان را به اطاق ٣٧ برده و بشدت مورد ضرب و شتم قرار دادند و کنترل روی او را افزایش دادند که اکنون حتی میان او وبقیه زندانیان سیاسی سلام و علیک از دور نیز قطع شده است . همچنین محمد جراحی را به اطاق ۴۵ خواسته و ضمن اینکه او را مورد اذیت و آزار قرار دادند، در مورد بر گزاری احتمالی روز جهانی کارگر تهدید کردند. احتمال احضار دیگر زندانیان نیز وجود دارد. خبر های تکمیلی در این رابطه ارایه خواهد شد. دیگر اخبار رسیده از زندان مرکزی تبریز عبارتند از:
تعداد ی از زندانیان که خود معتاد هستند و توسط زندانبانان مجبور به خوردن متادون غیر خوراکی می گردند قبول کردند در صورت وجود دادگاه غیر ایرانی ، یا نماینده ای از نهاد های بین المللی حاضرند از جمهوری اسلامی و ماموران آن شکایت کرده و شهادت بدهند که چگونه زندانیان را مجبور به خوردن متادون های غیر خوراکی که در کشور های خارجی از آنها برای کشتار مرغ و حیوانات بیمار استفاده می شود ، می نمایند.این افراد می گویند، ما می دانیم نوع و میزان این متادون که ما را مجبور به خوردن آن می کنند، در بدن چگونه عمل می کند و می دانیم ، نه تنها باعث ترک و نجات نمی شود، بلکه باعث مرگ تدریجی ما شده و در نهایت نشان نمی دهد که ما را عمدا" کشته اند بلکه همه ی علائم نشان می دهند که ما بر اثر اعتیاد خود مرده ایم نه بر اثر خوردن متادون کشتار حیوانات ، تازه پس از مرگ ما کسی برای آزمایشات پزشکی قانونی نخواهد آمد و اگر بیاید هم که نمی گذارند معلوم شود. این افراد می گویند فرق متادون دارویی برای نجات و شفا با متادون کشتار حیوانات بیمار مانند فرق بین الکل طبی با الکل صنعتی است.
تعداد بسیاری از زندانیان که در چرخه توزیع مواد مخدر در درون زندان به عنوان مصرف کننده حضور دارند بیان می کنند که از جوانانی که به تازگی در بیررون معتاد شدند یا بر اثر فشار های زندانبانان و مافیای همدستشان در داخل معتاد شدند ، تحت فشار و سازماندهی دم و دستگاه مافیایی مواد مخدر داخل و بیرون که در راس آن ماموران رده بالا قرار دارند در پخش مواد مخدر بخصوص کریستال و گسترش بیماری های واگیر دار مورد سو استفاده قرار دارند. این جوانان را به بهانه ترک اعتیاد به جلسات an که از بیرون زندان توسط ماموران آورده می شوند و مورد تایید جمهوری اسلامی هستند می آیند و تشکیل جلسه می دهند . در این جلسات مواد مخدر به جوانان داده شده ، آنها به داخل آورده وبا گستردگی بالایی توزیع می کنند . از این طریق ضمن پیشبرد سیاست معتاد سازی زندانیان سالم و کشتار معتادان سود های بسیار کلانی به جیب می زنند . البته هر از چندگاهی که آش شور می شود یک موردی را کشف و با بوق کرنا در بند ها اعلام می کنند مانند چند روز پیش که ٧۵ گرم گرفتند و در بند ها با سر و صدای کر کننده ای چند روز تبلیغ کردند چون اخبار توزیع مواد توسط خود ماموران و an با گستردگی دهان به دهان در داخل زندان پخش شده بود . اما افراد an را که آورنده بودند هیچ کاری نکردند و هنوز هم آنها می آیند و جلسه تشکیل می دهند و مواد توزیع می کنند.
زندانیان می گویند اگر در بیرون از زندان نهاد های حمایتی از زندانیان و نهاد ها و سازمانهای مردمی و تشکل ها از ما حمایت کنند ، ما می توانیم و حاضر هستیم افشاگری های بیشتری کرده ضمن بیشتر رسوا کردن ماموران و نهاد های حکومتی از آنها شکایت کنیم .

گزارش گر آرین از زندان مرکزی زندان تبریز

٢/٢/١٣٩١