: گزارشی

ازتجمع كارگران چينی بهداشتی" ارس " وعدۀ مدیریت و نقش شوراهای اسلامی


یازدهم تیر ماه هشتاد و پنج


تبريز- خبرگزاری كار ايران :

كارگران كارخانه چينی بهداشتی" ارس" به دليل بی توجهی به خواسته هايشان از سوی كارفرما و مديران استانی در خصوص پرداخت حقوق معوقه در محل سازمان كار و آموزش فنی و حرفه ای آذربايجان شرقی تجمع كردند.

به گزارش خبرگزاری كار ايران، كارگران كارخانه چينی بهداشتی ارس كه بيش از 5 ماه است حقوق دريافت نكرده اند و درپی بی نتيجه ماندن تمامی تلاش ها براي جلب موافقت مديريت اين كارخانه برای پرداخت حقوق معوقه، با حضور آرام در سازمان كار و اموزش فنی و حرفه ای استان خواستار رسيدگی به مشكلات خود شدند.

بر پايه همين گزارش متعاقب حضور كارگران در محل سازمان كار و آموزش فنی و حرفه ای آذربايجان شرقی ،ماموران نيروی انتظامی برای حفظ امنيت در محل حضور يافتند.

كارگران از سوی مسئولان سازمان كار و آموزش فنی حرفه ای استان به محل تالار اجتماعات اين سازمان هدايت شدندتا موضوع اعتراض كارگران اين واحد توليدی در يك نشست مورد بررسی قرار گيرد.

در اين نشست كه" علی روحانی" رئيس سازمان كار و آموزش فنی و حرفه ای استان ، لطفی نژاد معاون روابط كار اين سازمان . نماينده كارفرما و اعضای شورای اسلامی كارخانه چينی بهداشتی" ارس" حضور داشتند، كارگران معترض خواستار پرداخت حقوق معوقه خود و انجام تعهدات كارفرما در قبال كارگران در سالهای قبل شدند.

همين گزارش حاكی است: به دنبال طرح مشكلات كارگران . پيشنهاداتی بنا به ضرورت تامين معيشت به موقع كارگران براي پرداخت مطالبات كارگران مطرح شد.

برهمين اساس پيشنهاد شدكه مطالبات معوقه كارگران به صورت پرداخت حقوق ماهيانه حداكثر ظرف شهريورماه طی سه قسط - هر قسط شامل حقوق معوقه 5/1 ماهه - انجام پذيرد. همچنين در صورتجلسه ای كه به همين منظور تنظيم شده بودمدير عامل كارخانه چينی بهداشتی" ارس" متعهد شده بود كه قبل از27 تيرماه 85 و پرداخت نخستين قسط بدهی حقوق كارگران مبلغی را به عنوان مساعده در اختيار كارگران قرار دهد اما متاسفانه علی رغم موافقت ضمنی در آخرين لحظات نماينده كارفرما از امضای اين توافق نامه سرباز زد .

همين گزارش حاكی است: به دنبال عدم توافق كارفرما با اين پيشنهادات . مقرر شد تا جلسه ديگری با حضور سهامداران شركت و مديرعامل آن در روز دوشنبه جاری با حضور كارگران و نماينده اشان . مسئولان سازمان كار و آموزش فنی و حرفه ای استان در محل كارخانه چينی بهداشتی ارس تشكيل تا موضوع مجددا مورد بررسی قرار گيرد.

"علی روحانی" رئيس سازمان كار و آموزش فنی و حرفه ای استان در گفت و گو با خبرنگار ايلنا، با ابراز تاسف از وضعيت پيش آمده برای اين واحد توليدی بويژه عدم پرداخت حقوق كارگران افزود: اين سازمان در چارچوب قانون خواستار اعمال حمايتهای لازم از كارگران است ولی كارگران اين كارخانه تاكنون دادخواستی را عليه كارفرمای اين واحد توليدی ارايه نداده اند.

وی گفت : با اين وجود وزارت كار و امور اجتماعی وظيفه اساسی خود می داند كه رسيدگی به مشكلات اين كارگران را در دستور كار خود قرار دهد .

"علی روحانی" با اشاره به پيشينه مشكلات اين واحد توليدی افزود: اسفندماه گذشته با هماهنگی های انجام شده، وزارت كار و امور اجتماعی در آستانه سال نو مبلغی را در اختيار كارفرمای كارخانه چينی بهداشتی ارس قرار داد تا به كارگران اين واحد توليدی پرداخت شود.

وی گفت: با توجه مشكلات عديده ای كه اين واحد توليدی در حال حاضر با آن روبروست در تلاش هستيم از طريق اعطای وام مشكل كمبود نقدينگی كارخانه چينی بهداشتی ارس را رفع نماييم.

"احمد لطفی نژاد" معاون روابط كار سازمان كار و آموزش فنی و حرفه ای استان آذربايجان شرقی نيز سو مديريت و عدم برنامه ريزی صحيح برای اداره امور مالی اين شركت را عمده دليل بروز مشكل در پرداخت مطالبات كارگران عنوان نمود.

گزارش خبرنگار خبرگزاری كار ايران حاكي است كه رئيس و اعضای شورای اسلامی كار كارخانه چينی بهداشتی ارس پس از اين اتمام اين نشست در محل خانه كارگر تبريز حاضر و با ديدار با كريم صادق زاده دبير اجرايی خانه كارگر تبريز و موسی رستمی رئيس كانون هماهنگی شوراهای اسلامی كار آذربايجان شرقی خواستار توجه نمايندگان جامعه كارگری براي رسيدگی به مشكلات اين واحد توليدی شدند.

"قربان عشقی" رئيس شورای اسلامی كار كارخانه چينی بهداشتی ارس در اين نشست با اشاره به سودآوری اين واحد توليدی گفت: توليدات كارخانه چينی بهداشتی ارس به لحاظ كيفيت بالا از نظر فروش در داخل و خارج از كشور مشكلی ندارد اما بنا به اظهار مديران كارخانه بدهی های مانده از سالهاي قبل و برخی مشكلات ديگر از جمله كمبود نقدينگی و عدم فروش اين كارخانه در وضعيت مناسبی قرار ندارد.

وی گفت:از زمان بروز مشكل در پرداخت حقوق كارگران هيچ كدام از وعده های داده شده به كارگران عملی نشده و كارگران اين واحد توليدی ديگر بيش از اين توان ندارند كه بدون حقوق به فعاليت خود ادامه دهند.

"قربان عشقی" با يادآوری اينكه كارگران اين واحد توليدی حدود 5 ماه است كه بدون دستمزد فعاليت دارند،افزود: با وجود مشكلات در پرداخت حقوق ، كارگران اين واحد توليدی فعاليت خود را در اين كارخانه متوقف نكرده و نگذاشته اند كه روند توليد محصول در اين كارخانه با مشكل مواجه شود.

وی ميزان مطالبات كارگران اين واحد توليدی را از بابت حقوق و مابه التفاوت دستمزد بالغ بر 3 ميليارد و 500 ميليون ريال ذكر كرد و افزود: از نمايندگان جامعه كارگری و خانه كارگر تشكيلات تبريز مصرانه می خواهيم با حمايت و پشتيبانی خود مانع از تضييع حقوق كارگران شوند.

بر پايه همين گزارش" كريم صاد ق زاده" دبير اجرايی خانه كارگر تبريز نيز در اين نشست ضمن دعوت كارگران به آرامش و تبعيت آنان بر پيگيری مطالبات خود از طرق قانونی گفت: خانه كارگر تشكيلات تبريز دفاع از حقوق كارگران را وظيفه خود می داندو در اين راستا از هيچ كوشش و حمايتی فروگذار نيست.

دبير كانون هماهنگی شوراهای اسلامی كار استان آذربايجان شرقی با دعوت كارگران بر حضور بر سركارخود در كارخانه و پرهيز از اقدامات خلاف قانون يادآور شد:از زمان بروز مشكلات در اين واحد توليدی هشدارهای لازم به مسئولان داده شده اما متاسفانه كاری صورت نپذيرفته است.