افق روشن
www.ofros.com

گزارشات تظاهرات در حمایت از خیزش اعتراضی مردم

و در حمایت از بازداشت شدگان دی ماه

شورای حمایت - اتحاد بین المللی ... تورنتو                                                                 شنبه ١۴ بهمن ۱۳۹٦ - ۳ فوریه ۲۰۱٨


گزارش از تظاهرات ۲۷ ژانویه در تورنتو علیه جمهوری اسلامی و در حمایت از بازداشت شدگان خیزش دی ماه

در پاسخ به اعلام تظاهرات ازطرف شورای حمایت از مبارزات انقلابی مردم ایران-تورنتو، در تاریخ ۲۷ ژانویه سال ۲۰۱۸ تظاهراتی همراه با نمایش عکس از جانباختگان و باز داشت شدگان خیزش دی ماه در مرکز شهر تورنتو (تقاطع داندس و یانگ ) برگزار شد. این تظاهرات ازساعت دو بعد ازظهر آغاز و تا سه بعد از ظهر ادامه داشت. با وجود بارانی بودن هوا ده ها نفر در این حرکت اعتراضی شرکت کردند و خیابانهای اصلی تورنتو یکبار دیگر شاهد تظاهرات در حمایت از مبارزات مردم و برای آزادی زندانیان سیاسی بود.
شرکت کنندگان بارانی های قرمز رنگی که از قبل تهیه شده بود پوشیده بودند و با شعارهای کوبنده به زبان انگلیسی علیه جمهوری اسلامی جو و فضای قلب شهر تورنتو جلوه دیگری به خود گرفت به طوری که مردم با اشتیاق خاصی اطلاعیه ها را می گرفتند و ابراز علاقه نشان می دادند. شرکت کنندگان عکسهایی از جانباختگان و بازداشت شدگان خیزش دی ماه را باخود حمل میکردند که این خود عامل دیگری در جلب توجه عابرین بود.
شورا از تمامی انسانهای آزدیخواه و برابری طلب و جریانات چپ و مترقی که دراین تظاهرات شرکت کردند نهایت تشکر و قدردانی را دارد.
شورای حمایت از مبارزات انقلابی مردم ایران-تورنتو در ۱۴ ژانویه ۲۰۱۸ در راستای گسترش مبارزات سطح شهر علیه کلیت رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی و در حمایت از مبارزات سراسری توده ای در ایران تشکیل گردیده است و به زودی فعالیت ها و برنامه های آتی خود را به اطلاع عموم علاقمندان خواهد رسانید.

با شورا از طریق ایمیل زیر می توانید تماس حاصل نمایید.

شورای حمایت از مبارزات انقلابی مردم ایران- تورنتو

۲۸ ژانویه ۲۰۱۸ برابر با ۷ بهمن ۱۳۹۶

Shora.toronto@gmail.com


****************

گزارشی از تظاهراتهای ۶ و ۱۴ ژانویه در تورنتو

در روزهای شنبه ۶ و یکشنبه ۱۴ ژانویه ۲۰۱۸ تظاهراتهایی در حمایت از خیزش اعتراضی مردم در ایران علیه رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی از طرف نیروها و فعالین چپ و مترقی در سطح شهر تورنتو بطور مشترک برگزار شد. این تظاهراتها با وجود سرما و یخبندان شدید مورد استقبال جمعیت قابل توجه ای قرار گرفت. دو تظاهرات فوق حاصل نشستهای نیروهای چپ و مترقی در تورنتو بود که امکان پیشبرد فعالیتهای هماهنگ تر در سطح شهر علیه کلیت جمهوری اسلامی و نیز جریانات دست راستی را مورد بررسی قرار دهند. فعالین جریانات متعددی منجمله حزب کمونیست ایران، چریکهای فدایی خلق، حزب کمونیست م ل م، حزب کمونیست کارگری- حکمتیست، فایت بک و اتحاد بین المللی از فراخوان دهندگان این تظاهراتها بودند. شعارهای این تظاهرات شامل موارد ذیل می شدند: جمهورى اسلامى، اين رژيم آدمکش، سرنگون بايد گردد؛ جمهوری اسلامی نمی خوایم، نمی خوایم؛ حکومت اسلامی، حکومت سلطنت، نمی خوایم نمی خوایم؛ نه به ترامپ، نه به مداخله امپریالیستی؛ این آخرین کلامه هدف کل نظامه؛ اصلاح طلب، اصولگرا ديگه تمومه ماجرا؛ مرگ بر جمهوری اسلامی؛ معترضین بازداشتی آزاد باید گردند؛ زندانی سیاسی، کارگر زندانی، دانشجوی زندانی آزاد باید گردد؛ نان، کار، مسکن، آزادی؛ زنده باد آزادی؛ زنده باد برابری؛ زنده باد سوسیالیسم.
در روز شنبه ۶ ژانویه همزمان در میدان مل لستمن تظاهراتی نیز از سوی جریانات راست که به محافظه کاران کانادا و طرفداران ترامپ و سلطنت طلبان نزدیک هستند برگزار گردید. نیروهای چپ صف خود را با شعارهایی علیه ترامپ و مداخله قدرتهای امپریالیستی و ارتجاعی و علیه سلطنت از آنها بطور کامل جدا نمودند. همانطور که در بیانیه های پیشین تاکید کرده بودیم، در این مبارزه ی حساس کارگران و زحمتکشان و فرودستان در ایران علیه رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی، حیاتی است که جلوی هر گونه اعمال نفوذ سلطنت طلبان و طرفداران امپریالیسم آمریکا و دیگر رژیمهای ارتجاعی منطقه از جمله اسرائیل و عربستان سعودی گرفته شود.
فعالین اتحاد بین المللی در کانادا از جمله سخنرانان در این دو تظاهرات بودند. لینک سخنرانی رفیق امیر پیام در تظاهرات ۱۴ ژانویه ضمیمه می باشد. همچنین، با تشکر، عکسهایی از آلبوم رفیق ستار آویهنگ ضمیمه شده اند.
ما بار دیگر ضمن حمایت فعال از خیزش توده ای سراسری در کشور، بر اهمیت تلاش بیشتر در جهت جلب حمایت گسترده جهانی از مبارزات کارگران و زحمتکشان ایران و همچنین برای آزادی کلیه دستگیر شدگان و زندانیان سیاسی تاکید می کنیم.


اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران-كانادا

۱۶ ژانویه ۲۰۱۸

info@workers-iran.org;
www.workers-iran.org;
www.etehadbinalmelali.com;
https://twitter.com/IASWIinfo;