افق روشن
www.ofros.com

گزارش تظاهرات در مقابل کنسولگری آفریقای جنوبی در تورنتو


اتحاد بین المللی - شورای پشتیبانی                                                                       سه شنبه ٧ شهریور ١٣٩١

گزارش تظاهرات در مقابل کنسولگری آفریقای جنوبی در تورنتو

در محکومیت کشتار معدنچیان اعتصابی در آفریقای جنوبی

از ساعت یک تا سه بعدازظهر شنبه ۲۵ اگوست ۲۰۱۲، تظاهراتی با شرکت حدود ۱۲۰ نفر در مقابل کنسولگری آفریقای جنوبی در تورنتو و سپس راهپیمایی به سمت یکی از تقاطعهای اصلی در منطقه نورث یورک، در همبستگی با کارگران در آفریقای جنوبی و محکومیت کشتار کارگران معدن پلاتین لونمین در ماریکانا، برگزار گردید. بیش از ده سخنران به نمایندگی از سازمانهای حمایت کننده، در مقابل کنسولگری افریقای جنوبی به این کشتار بی رحمانه اعتراض کردند و پلیس، دولت آفریقای جنوبی، شرکتهای صاحب معدن و کلیت سیستم استثمارگر، ضدکارگر و ضد انسانی سرمایه داری را به شدت محکوم نمودند. شعارهای تظاهرات از جمله شامل موارد ذیل بود:
قدرت به کارگران، قدرت به مردم؛ عدالت برای معدنچیان؛ نه به پلاتین خونین، آری به آزادی کارگران؛ لونمین شرمت باد؛ تشکل، سلاح کارگران؛ اعتصاب، سلاح کارگران، همبستگی، سلاح کارگران؛ سرنگون باد سرمایه داری، زنده باد سوسیالیسم. سخنرانان از جمله تشکلات زیر را نمایندگی میکردند: کمیته همبستگی بین المللی اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا-انتاریو، فدراسیون کارگری انتاریو، شبکه همبستگی آفریقایی، کارگران برای فلسطین، اتحاد کارگری کانادایی-آسیایی، اتحاد سومالیایی-کانادایی، شبکه همبستگی آمریکای لاتین و کارائیب، عدالت برای کارگران مهاجر، سازمان اقدام سوسیالیستی، اسپارتاکیستها، حزب اتحاد کمونیسم کارگری، گروه تحقیقات و ابتکارات برای آزادی آفریقا، شبکه همبستگی علیه بی عدالتی در معادن، شورای پشتیبانی از مبارزات مردم در ایران-تورنتو، کانادا و اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران - کانادا. فیلم کوتاهی از این تظاهرات و راهپیمایی را در زیر مشاهده نمایید.
فعالین اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران - کانادا و شورای پشتیبانی از مبازات مردم در ایران-تورنتو از مبتکرین و سازماندهندگان این تظاهرات بودند و با همیاری دیگر فعالین کارگری در تورنتو و شبکه های همبستگی کارگری آمریکای لاتین و آفریقا تلاشی انترناسیونالیستی را در اعتراض به سرکوب و کشتار کارگران در آفریقای جنوبی به نمایش گذاشتند و متعهد شدند که این همبستگی بین المللی به طرق مختلف ادامه یابد. بدین منظور، جلسه ای از طرف سازماندهندگان این تظاهرات در روز جمعه ۷ سپتامبر ۲۰۱۲ ساعت ۷ بعدازظهر در دانشگاه تورنتو، شماره ۲۵۲ خیابان بلور غربی، طبقه ۷، نزدیک ایستگاه متروی سنت جورج، برگزار خواهد شد.

در همبستگی با معدنچیان و طبقه کارگر آفریقای جنوبی!

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران - کانادا

شورای پشتیبانی از مبارزات مردم در ایران-تورنتو- کانادا

۲۷ اگوست ۲۰۱۲

برای دیدن فیلم کوتاهی از تظاهرات و راهپیمایی: اینجا کلیک کنید.
لینک به عکسهایی از تظاهرات ایستاده: اینجا کلیک کنید.