افق روشن
www.ofros.com

گزارش اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا از تظاهرات ۲۲ ژوئن ۲۰۱۲


ترجمه از اتحاد بین المللی                                                                                       یکشنبه ١١ تیر ١٣٩١


اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا خواستار آزادی فوری فعالین کارگری زندانی در ایران

گزارش اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا از تظاهرات ۲۲ ژوئن ۲۰۱۲

۲۹ ژوئن ۲۰۱۲
نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران در ۱۵ جون ۲۰۱۲، با خشونتی وحشیانه در حمله به ۶۰ نفر از فعالین کارگری که در شهر کرج در مجمع سالیانه "کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری" شرکت کرده بودند، تمامی آنان را دستگیر نمودند.
در عکس العمل به این حمله بغایت وحشیانه، اعضای اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران (و شورای پشتیبانی از مبارازت مردم در ایران-مترجم) تظاهراتی را در مقابل سفارت ایران در شهر اتاوا سازمان دادند و خواهان آزادی فوری این زندانیان سیاسی، و حق ایجاد اتحادیه ها و تشکلات کارگری مستقل، حق آزادی بیان، آزادی تجمع و ابراز وجود در ایران شدند.
فرید پرتوی، نماینده اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا-شعبه ۴۷۷۲، و فعال اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران، از جمله سازماندهندگان این تظاهرات و همچنین مجری برنامه بود. پل مویست، رئیس کشوری اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا در این مراسم سخنرانی کرد. مویست گفت: "ما، امروز، از دولت کانادا می خواهیم که آزادی این کارگران و بازگرداندن حقوق اتحادیه های کارگری برای کارگران در ایران را درخواست کند. ما هرگز نمی توانیم فعالین آزاد اتحادیه ای باشیم حتی اگر حقوق یک کارگر در هر جایی از دنیا پایمال گردد. ما امروز محکم و تزلزل ناپذیر در کنار کارگران ایران ایستاده ایم."
بنا بر گزارش سازمان دیده بان حقوق بشر، دولت ایران درگیر کارزاری گسترده به منظور تضعیف جامعه مدنی در ایران، از طریق هدف قرار دادن روزنامه نگاران، وکلا، فعالین و دانشجویان، میباشد. تعداد اعدامها در ایران از سال ۲۰۱۰ به شدت افزایش یافته است، و مقامات دسترسی به اطلاعات را نیز شدیدا محدود کرده اند. در مارس ۲۰۱۱، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در واکنش به وخیم تر شدن اوضاع حقوق بشر در ایران، یک گزارشگر ویژه برای ایران منصوب نمود، اما مقامات رسمی تا کنون به او اجازه دسترسی به کشور را نداده اند.
کارگران قادر به اعمال حق خود برای سازماندهی اتحادیه ها و تشکلهای کارگری که مستقل از دولت و کارفرمایان باشند، بدون آنکه با سرکوب خشونت آمیز مواجه گردند، نیستند. مقامات ایران ده ها، شاید صدها، نفر از فعالین کارگری را در سال های اخیر بازداشت کرده اند، و بسیاری از آنها اذیت و آزار، شکنجه و حبس های طولانی را تجربه کرده اند.
شرایط کار در ایران بسیار سخت است. نرخ بیکاری بالای ۲۴ درصد است. میلیونها نفر از مردم زیر خط فقر زندگی می کنند. در گزارش کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری (آی تی یو سی) آمده است که بیش از ۷۰ درصد کارگران ایرانی در قراردادهای موقت بدون امنیت شغلی به کار مشغول هستند. تحت این شرایط اقتصادی و اجتماعی نیاز به نمایندگی اتحادیه های واقعی کارگری ضرورتی حیاتی است.
لینک به اصل گزارش به زبان انگلیسی در سایت سراسری اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا: اینجا کلیک کنید.

ترجمه و بازتکثیر از اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

info@workers-iran.org
http://www.etehadbinalmelali.com
http://www.workers-iran.org