افق روشن
www.ofros.com

تظاهرات ۹ ژوئن در حمایت از کارگران در ایران


اتحاد بین المللی                                                                                                  شنبه ٢١ خرداد ١٣٩٠

بنابر فراخوان سندیکاهای فرانسوی روز پنج شنبه نهم ژوئن گردهمایی در میدان ناسیون شهر ژنو در مقابل سازمان ملل صورت گرفت. سازمان جهانی کار که صدمین اجلاس سالانه خود را از اول ژوئن آغاز کرده بود، مخاطب اصلی این سندیکاها بود چرا که هرسال میزبان هیئت فرمایشی رژیم جمهوری اسلامی است. مضمون فراخوان سندیکاها حمایت از جنبش کارگری در ایران، آزادی بی قید وشرط ایجاد تشکل های مستقل کارگری و سندیکایی، آزادی فعالین کارگری زندانی و اعتراض به نقض کنوانسیون های بین المللی کار از جانب رژیم جمهوری اسلامی بود. لازم به ذکر است که سندیکاهای یونیا و ث ژ آ اس سوئیسی و اف ژ ت ب بلژیکی از این آکسیون پشتیبانی کردند.
سندیکاهای سوئیسی طی فراخوانی از اعضای اتحادیه های سوئیس خواستند که از ساعت ٨ تا ١٠.٣٠ صبح در مقابل درب ورودی سازمان ملل به پخش تراکت بپردازند و نمایندگان اتحادیه های کارگری را که در اجلاس سالانه شرکت می کنند را از این آکسیون مطلع سازند. فعالین اتحاد بین المللی به این فراخوان پاسخ مثبت دادند و از ساعت 7.30 به همراه فعالین یونیا و ث ژ آ اس به پخش تراکت پرداختند و جمعا سه هزار تراکت بین نمایندگان شرکت کننده در اجلاس پخش شد. علاوه بر پخش فراخوان تظاهرات همراه با فعالین کارگری سوئیس، هزارنسخه ازبولتن اتحاد بین المللی که به دو زبان انگلیسی وفرانسه تهیه شده بود و حاوی اطلاعاتی دررابطه با وضعیت طبقه کارگر و پایمال شدن حقوق کارگری درایران بود نیز پخش گردید.
ساعت ١١ صبح آکسیون اعتراضی آغاز شد. تعداد زیادی از نمایندگان اتحادیه های کارگری حاضر در اجلاس سالانه سازمان جهانی کار ساعت ١١ صبح به محل آکسیون آمدند که می توان به نمایندگان تایلند، سورینام، مصر، ایتالیا، سنگال، آلمان و فرانسه اشاره کرد.
تظاهرات با سخنانی از طرف ژان میشل ژوبیر مسئول بخش بین المللی ث ژ ت آغاز شد. وی به افشای سیاست های سرکوبگرانه رژیم پرداخت و همبستگی کارگران فرانسوی را با کارگران ایران اعلام کرد. وی همچنین به قرائت بخش هایی از پیام محمود صالحی و کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری به مناسبت برگزاری آکسیون نهم ژوئن پرداخت.
سپس جمشید پیران پور از جانب سندیکاهای سوئیس به صحبت پرداخت و ضمن اظهار امیدواری جهت تداوم پیشبرد امر همبستگی با کارگران ایران، به عدم رعایت مقاوله نامه های بین المللی از جانب جمهوری اسلامی اشاره کرد. وی به فشارهایی که به زنان و اقلیت های مذهبی وارد آورده می شود نیز پرداخت و سیاست های سرکوبگرانه جمهوری اسلامی را افشا و محکوم نمود.
پس از آن آلن بارون از سندیکای سولیدر با اعلام همبستگی سندیکایش با کارگران ایران سخنان خود را آغاز کرد. وی با اشاره به شورش های توده ای که در کشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی شده است، اظهار امیدواری کرد که این اعتراضات به تمامی کشورهای منطقه سرایت کند و بر ضرورت سازماندهی همبستگی انترناسیونالیستی با زحمتکشان این کشورها تاکید کرد.
پس از وی پییر کوتاز که یکی از اعضای هیئت نمایندگی اتحادیه های کارگری فرانسه در اجلاس سالانه سازمان جهانی کار و همچنین عضو ث ژت است، با یاد و خاطره فرزاد کمانگر به صحبت پرداخت. وی گفت که سال گذشته درست قبل از اجلاس سالانه، رژیم جمهوری اسلامی به اعدام فرزاد کمانگر و چند فعال دیگر دست زد و ما در کمیسیون نورم ها با ارائه گزارشاتی در رابطه با اعدام این فعالین کارگری و نقض مقاوله نامه های بین المللی در ایران، توانستیم جمهوری اسلامی را در ابعاد وسیعی محکوم کنیم و به همین دلایل نیز گوشزدهایی به رژیم زده شد ولی با کمال تاسف بایستی اعلام کنم که همین الان که من از جلسه اجلاس می آیم رژیم ایران به عضویت شورای اداری سازمان جهانی کار به مدت یکسال تعیین گردیده است و این شرم آور است. وی تاکید کرد که ما حداکثر فشار را به سازمان جهانی کار خواهیم آورد تا از این اقدام خود صرفنظر کند.
سپس خانم کورین ویال از سندیکای معلمین اف اس یو به صحبت پرداخت. وی ضمن اشاره به خیزش های اخیر در خاورمیانه و شمال آفریقا، برضرورت ادامه همبستگی بین المللی میان کارگران و زحمتکشان پافشاری کرد و آمادگی سندیکای خود را در این زمینه اعلام نمود. وی به دستگیری های معلمین فعال در ایران اشاره کرد و آنرا بشدت محکوم نمود.
پس ازخانم کورین ویال، واسکو پدرینا از سندیکای یونیا در سوئیس و نماینده اتحاد سندیکاهای سوئیس درصدمین اجلاس سازمان جهانی کارسخنانی دررابطه با حمایت از کارگران ایران واعتراض به پایمال شدن حقوق کارگری درایران ایراد کرد.
بهروز عارفی به نمایندگی از همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران– پاریس به سخنرانی پرداخت وضمن تشکر از سندیکاهای فرانسوی و سوئیسی ابراز امیدواری نمود که این حرکت ها در حمایت از کارگران ایران ادامه یابد.
سپس بایلو سو از اتحادیه ترانسپورت سنگال (ث.ان.ف.اس) ودرعین حال هماهنگ کننده آی.تی.اف درسنگال به سخنانی پیرامون اهمیت همبستگی کارگری پرداخت و اقدامات سندیکایش را در رابطه با حمایت از کارگران ایران برشمرد.
بدنبال وی، لئوپولدو ایتارتاگلیا از سندیکای ث ژ آی ال ایتالیا که جزو هیئت کارگری ایتالیا در سازمان جهانی کار نیز بود، به سخنانی پیرامون عدم آزادی تشکلیابی کارگری در ایران پرداخت و حمایت سندیکای خود را از فعالین کارگری در ایران اعلام داشت.
علی مبارکی به نمایندگی از اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران طی سخنانی در ابتدا از تشکلات کارگری فرانسه بخاطر همبستگی با کارگران ایران و اینکه این امکان را بوجود آوردند تا همه در کنار هم صدای اعتراض خود را به گوش جهانیان برسانیم تشکر وقدر دانی نمود. وی از سندیکاهای سوئیس که به موقع وفعالانه به این حرکت پیوستند نیز تشکر نمود. علی مبارکی همچنین از کلیه احزاب و گروهای سیاسی ایرانی که در این حرکت اعتراضی شرکت نمودند تشکر وقدردانی نمود ویادآوری نمود که کارگران در ایران این روز همبستگی طبقاتی را فراموش نکرده و با شوق بیشتری برای رسیدن به حقوق خود تا سرنگونی جمهوری اسلامی به مبارزات خود ادامه خواهند داد.همچنین برای تداوم و همکاری بیشتر بین اتحادیه های کارگری، تشکلات کارگری و فعالین سیاسی واجتماعی در آینده ابراز امیدواری نمود.
سندیکای بیکاران ث ژت شهر لیون فرانسه نیز در این گردهمایی حضور به هم رساند و نماینده آن، ضمن تاکید بر اهمیت همبستگی بین المللی، حمایت همه جانبه خود را از کارگران ایران اعلام کرد و زندانی کردن فعالین کارگری ایرانی را محکوم نمود. وی همچنین گزارش آکسیون حمایتی از کارگران ایران را در شهر ژنو در روز اول ماه مه توسط سندیکای بیکاران ث ژت به اطلاع حاضرین رساند.
دو تن دیگر از سندیکای کارگری سنگال از جمله مامدو دیوف از اتحادیه اس.ژ.ز.اس.آ سنگال به سخنانی در رابطه با نقض آزادیهای کارگری در ایران پرداختند و حمایت تشکل خود را از کارگران ایران و کارگران زندانی اعلام نمودند و بر ضرورت احترام رژیم ایران به مقاوله نامه های بین المللی که خود زیر آن را امضا کرده است، پافشاری کردند.
تظاهرات با پخش موسیقی وسردادن شعارهایی درحمایت از کارگران و فعالین کارگری زندانی، پشتیبانی از حق ایجاد تشکل های مستقل کارگری، علیه نظام جمهوری اسلامی، علیه "نمایندگان" قلابی کارگری حاضر دراجلاس و پایمال شدن حقوق کارگران درایران ادامه پیدا کرد. پس از آن پیام های احزاب وسازمانهای سیاسی و گروه ها و نهادهای اجتماعی و کارگری توسط نمایندگانشان قرائت شد.
درپایان آلن بارون اعلام کرد سندیکای سولیدر پیام های همبستگی دررابطه با حمایت از تظاهرات ۹ ژوئن از طرف تشکلات کارگری از اسپانیا، ایتالیا، لهستان، آرژانتین، برزیل، مصر، سنگال و برخی کشورهای دیگر دریافت کرده است. در اینجا جا دارد به حمایت کارگران ایران خودرو از این اکسیون اعتراضی اشاره گردد.
این مراسم در فضایی دوستانه و با نظم مناسبی انجام و به پایان رسید. بسیاری از شرکت کنندگان آنرا بعنوان یک نمونه موفق از همکاری وهمبستگی انترناسیونالیستی کارگری ارزیابی کردند. فعالین اتحاد بین المللی از سوئیس، فرانسه، انگلیس و سوئد در این حرکت اعتراضی شرکت داشتند. مصاحبه های مطبوعاتی متنوعی با فعالین کارگری انجام شد که در صورت دسترسی به آنها در سایت اتحاد بین المللی درج خواهند گردید (به ضمیمه مراجعه نمایید).
اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران بار دیگر از فعالین و تشکلات کارگری در فرانسه و سوئیس و دیگر کشورهای جهان بخاطر اقدامات خود در همبستگی با جنبش کارگری ایران قدردانی میکند. ما امیدوار هستیم که کارزارهای همبستگی با طبقه کارگر ایران در کشورهای مختلف با هماهنگی و قدرت هر چه بیشتری به اشکال متنوع و موثر به پیش برده شوند و در عین حال ما نیز قادر گردیم امر همبستگی طبقاتی با کارگران دیگر کشورهای جهان علیه سرمایه داری و دولتهای آن را بیش از پیش الگوی خود قرار دهیم.

به امید پیروزی طبقه کارگر

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

۱۱ ژوئن ۲۰۱۱

جهت اطلاعات بیشتر به وب سایتهای زیر مراجعه نمایید و یا با ایمیلهای زیر تماس بگیرید:

www.etehadbinalmelali.com
www.workers-iran.org
info@workers-iran.org; alliance@workers-iran.org

به لینکهای زیر مراجعه نمایید:

بیانیه اتحاد بین المللی در تظاهرات ٩ ژوئن
گزارش تظاهرات موفق آمیز در ژنو در همبستگی با کارگران ایران
گزارشی از ژنو و حرکت اعتراضی بزرگ موفق ایرانیان مدافع حقوق کارگران
گفتگو با خانم مرجان افتخاری اززندانیان سیاسی سابق و فعالان مدافع حقو ق زنان وحقوق بشر
گفتگوبا علیرضا نظری ازفعالین اتحاد بین المللی وعلی رحمانی از انگلیس ازفعالین اتحاد بین المللی
گزارشی از اکسیون همبستگی با کارگران ایران در برابر مقر سازمان جهانی کار در ژنو در گفتگویی با علیرضا نوایی از فعالین کارگری در فرنسه
گفتگوی رادیوئی علی مبارکی ومجید تمجیدی دررابطه با تظاهرات ٩ژوئن
گفتگوی رادیوئی مهشید مجاوریان دررابطه با تظاهرات ٩ژوئن
تصاویری از تظاهرات ایستاده ٩ژوئن مقابل دفتر سازمان جهانی کاردرژنو
http://www.radiolabour.net/partovi-090611.html
http://www.radiolabour.net/2011/Solidarity-News-100611.mp3