افق روشن
www.ofros.com

!این همه چریدی دنبه ات کو؟


سایت اتحاد بین المللی                                                                                         سه شنبه ٧ تیرماه ١٣٩٠

همزمان با تعیین حداقل دستمزدسال ٩٠ کارگران،وزیرکارودیگراعضای شورای عالی کاربا دمیدن دربوق وکرنا ادعا کردند اگرحداقل حقوق کارگران افزایش پیدا نکرده درعوض تورم مهار خواهدشد واز افزایش قیمت ها جلوگیری به عمل خواهد آمد.هم چنین ووعده دادند بجای افزایش حداقل حقوق با ارائه بسته های حمایتی به کارگران وبا بالا بردن تامین های اجتماعی و....قدرت خرید کارگران را ارتقا خواهند داد.دراین جوسازی ازنمایندگان کارفرمایان گرفته تا نمایندگان دولت ونمایندگان دروغین کارگران شرکت کننده درشورای عالی کاردست به دست هم دادند وهریک برای فریب کارگران بطریقی چرب زبانی کردندو نویدهایی دراین باره دادند.
با سپری شدن سه ماهه اول سال وفرا رسیدن فصل تابستان ،علیرغم افزایش ناچیزحداقل حقوق کارگران درسال ٩٠، نه تنها تورم کنترل وافزایش قیمت ها مهار نشد برعکس قیمت ها سیرصعودی طی کرد و نرخ تورم افزایش پیدا نمود.
طی این دوره هم وعده ووعیدهای بسیاری دررابطه با حمایت از کارگران وبالا بردن قدرت خریدشان داده شد.تعیین دوباره حداقل دستمزد درصورت افزایش نرخ تورم درخلال سال را ازآستین درآورده شد. ارائه بسته های حمایتی نا روشن مطرح شد .ازتوزیع کارت اعتباری یک ونیم میلیون تومانی بین کارگران سخن ها رانده شد. درباره بالا بردن تامین اجتماعی تبلیغات توخالی راه انداخته شد و.......
اما علیرغم این گنده گویی های بی پایه،هما نطورکه انتظارش می رفت کارگران دراین دوره صرفا شاهدکاهش قدرت خریدشان و خالی ترشدن سفره های خالیشان از پیش بودند.
هم اکنون هم وزیرکاروهم پالکی هایش از رو نرفته و تبلیغاتشان برای فریب کارگران کماکان ادامه دارد.ازجمله امروزدهقان کیا یکی از اعضای هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی ضد کارگری استان تهران درگفتگویی بامهراختصاص بسته های مکمل دستمزدی را راهکار جبران افزایش سطح دستمزدها دانسته ودراین باره می گوید:
در حالی که تورم ماه جاری حدود ١٦.٧ درصد تخمین زده می شود، دستمزد کارگران در ابتدای سال جاری فقط ٦ درصد افزایش یافته است که در مورد کارمندان به تازگی 10 درصد اعلام شد.
وادامه می دهد: افزایش نرخ تورم و کاهش قدرت خرید کارگران باعث ایجاد مسائل و مشکلات معیشتی برای آنها و خانواده هایشان خواهد شد در حالی که دولت موظف است تا در زمینه حفظ قدرت خرید خانوار کارگری اقدامات موثری را انجام دهد.
نامبرده ارائه بسته های حمایتی دستمزد را یکی از راهکارهای مورد نیاز جبرانی در زمان کم بودن سطح افزایش دستمزدها دانست و گفت: این موضوع که باید از روش های مختلف دیگری کمبود دستمزدهای کارگران تامین و پوشش داده شود وظیفه دولت و دستگاه های تصمیم گیر است.(۶ تیرمهر)
یا شیخ الاسلامی با سکوت اختیار کردن دررابطه با وعده ها وشعارهای قبلیش دررابطه با مهارتورم،جلوگیری از افزایش قیمت ها،بالابردن حمایت ها ی اجتماعی ، ارائه بسته های حمایتی و.....دررابطه با توزیع کارت های اعتباری(عیلرغم اهداف واقعیشان از توزیع این کارت )*می گوید:
این طرح گستردگی خود را دارد و تهیه و تحویل فقط كارت، حتی بدون اعتبار برای ٨ تا ١٠ میلیون كارگر به زمان زیادی نیاز دارد اما این كار در حال انجام است و در طول زمان با برنامه‌ریزی‌های انجام شده تكمیل می‌شود.
این طرح به مناسبت روز كارگر شروع شد و با تقسیم كار و هماهنگی‌های بین بخشی از جمله هماهنگی نظام بانكی برای تأمین اعتبارات لازم و اقدامات وزارت بازرگانی در حال پیگیری است.
وی در خصوص اینكه برخی اجرای این طرح را تبلیغاتی خواندند، اظهار داشت: برای ارج نهادن به تلاش‌های جامعه كارگری، در روز كارگر طرحی كلید خورد كه برای رفاه كارگران عزیز مؤثر خواهد بود و طبیعی است این طرح هم مانند تمام پروژه هایی است كه روزی افتتاح می‌شود و برای طی شدن روند اجرایی آن زمان نیاز است تا به بهره‌برداری برسد، لذا هیچ مشكلی نیست و انشاءالله با هماهنگی‌های لازم كه در حال انجام است كارت‌های اعتباری كارگران در اختیار آن عزیزان قرار خواهد گرفت.(فارس6تیر)
براساس آنچه که دربالا آمدکارگران وخانواده هایشان حق دارنداز وزیرکارودیگراعضای شورای عالی کارکه عیلرغم تمامی نیرنگ ها وتبلیغاتشان با تعیین حداقل حقوق ٣٣٠٣٠٠تومانی فشارهای روزافزونی را درعرصه های مختلف زندگی به آنها واردکرده ومی کنند، طبق ضرب المثل معروف ایرانی،بپرسند: این همه چریدی دنبه ات کو؟!

سایت اتحاد بین المللی