افق روشن
www.ofros.com

گزارش تصويرى و نوشتارى از تظاهرات

لندن در اعتراض به دستگیری فعالین کارگری در کرج


اتحاد بین المللی - بریتانیا                                                                                      یکشنبه ۴ تیر ١٣٩١

عصر روز پنحشنبه ٢١ ژوئن ٢٠١٢ تظاهراتی در مقابل ساختمان عفو بین الملل در لندن در اعتراض به دستگیری اخیر اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری برگزار شد. این تظاهرات همزمان بود با چهارمین روز دادگاه بررسی کشتار دستجمعی زندانیان سیاسی توسط رژیم اسلامی در دهه شصت که در همان محل برگزار می شد . تظاهرات در ساعت پنج و نیم عصر هنگامی که شرکت کنندگان، سالن دادگاه را ترک می کردند آغاز شد . در ابتدا ایوب رحمانی از سوی اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران با اشاره به علت برگزاری تظاهرات و شرح هجوم نیروهای امنیتی رژیم اسلامی به مجمع عمومی کمیته هماهنگی و ضرب و شتم و دستگیری اعضای این کمیته، از همه کسانی که در حال ترک سالن دادگاه بودند، دعوت کرد که برای اعلام همبستگی با کارگران دستگیر شده، به تظاهرات به پیوندند. شرکت کنندگان در دادگاه که اکثیر قریب به اتفاق آنان زندانیان سیاسی دهه شصت و یا از بازماندگان قربانیان جنایت دهه شصت بودند، به تظاهرات پیوستند. ایوب رحمانی در ادامه سخنان خود یاد آوری کرد که سرکوب فعالین کارگری توسط همان رژیمی انجام می شود که جنایت بزرگ دهه شصت را در پرونده خود دارد. او گفت هجوم اخیر رژیم اسلامی به مجمع عمومی کمیته هماهنگی و بطور کلی به تشکل های مستقل کارگری بیش از آنکه نشانه قدرت این رژیم باشد حاکی از ترس و وحشت آن از تشکل یابی کارگران است.
سخنران بعدی، بهرام رحمانی بود که برای شرکت در دادگاه بررسی جنایات رژیم اسلامی به لندن آمده بود . او ضمن حمایت از برگزاری تظاهرات و محکوم کردن سرکوب فعالین کارگری توسط جمهوری اسلامی، به لزوم حمایت بین المللی و گسترده از فعالین کارگری در ایران تاکید کرد و گفت وهمه ما باید در این راه کوشش کنیم .
تظاهرات با سخنرانی علی اشرافی ادامه یافت. او که از سوی شورای همبستگی با مبارزات مردم ایران- بریتانیا سخنرانی می کرد با اشاره به تدوام جنایت و سرکوب توسط رژیم جمهوری اسلامی و یاد آوری کشتار دستجمی زندانیان سیاسی در دهه شصت، گفت که تاریخ این رژیم با خون و جنایت نوشته شده است. او با تاکید بر وحشت رژیم از اگاهی و تشکل یابی ، گفت: سرکوب و دستگیری فعالین کارگری در کرج و نیز سرکوب دیگر تشکل های مستقل مانند کانون نویسندگان ایران نشانگر وحشت رژیم از اگاهی و تشکل است.
آخرین سخنران تظاهرات، سعید آرمان از حزب کمونیست کارگری حکمتیست بود. او در سخنان خود با اشاره به ماهیت سرکوب گر رژیم جمهوری اسلامی و محکوم کردن دستگیری فعالین کارگری در کرج، بر لزوم حمایت از مبارزات کارگران در ایران تاکید کرد.
تظاهرات کنندگان سپس با سر دادن شعار هایی علیه جمهوری اسلامی و اعتراض به دستگیری فعالین کارگری ، خواهان آزادی بدون قید شرط کارگران زندانی و همه زندانیان سیاسی شدند. این تظاهرات با فراخوان مشترک اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران - بریتانیا- و شورای همبستگی با مبارزات مردم ایران- بریتانیا ، و نیز با فراخوان و شرکت حزب اتحاد کمونیسم کارگری و حزب کمونیست کارگری حکمتیست، بر گزار شده بود

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران- بریتانیا

٢٢ ژوئن ٢٠١٢

--------------------------------------------------------------------------------

تصاویری از تظاهرات ٢١ ژوئن ٢٠١٢ در مقابل ساختمان عفو بین الملل در لندن در اعتراض به دستگیری اخیر اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری و فعالین کارگری