افق روشن
www.ofros.com

چهارمین مجمع عمومی اتحادیه آزاد کارگران ایران برگزار شد


اتحادیه آزاد کارگران                                                                                      سه شنبه ٢٨ تیرماه ١٣٩٠

چهارمین مجمع عمومی اتحادیه آزاد کارگران ایران از ساعت ۱۷ عصر روز جمعه ۲۴ تیر ماه آغاز بکار کرد و در ساعت ۱۸ روز شنبه ۲۵ تیر ماه به کار خود پایان داد. در این مجمع که با شرکت نماینده های اعضا و تعدای از اعضا منفرد و دوستداران اتحادیه از مراکز کارگری استانهای تهران، کردستان، البرز، اصفهان و استان مرکزی برگزار شد مسئله طرح قطع یارانه ها، انجماد دستمزدها و ایجاد تغییر در قانون کار به تفصیل مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. در این مجمع که با هدف بررسی طرح قطع یارانه ها، انجماد دستمزدها و ایجاد تغییر در قانون کار و راه های ایستادگی کارگران در مقابل آنها برگزار شد به اتفاق آرا تصمیمات زیر اتخاذ شد:
۱- از آنجا که پیش نویس تغییرات قانون کار فقط در اختیار کانونهای استانی شوراهای اسلامی کار گرفته است و کارگران ایران از مفاد آن هیچگونه اطلاعی ندارند اتحادیه یک بیانیه در مورد قانون کار منتشر خواهد کرد و با ضمیمه کردن پیش نویس ارائه شده از سوی وزارت کار به آن، اقدام به پخش گسترده این بیانیه در مراکز کارگری خواهد نمود و با تمام توان خواهد کوشید با افشاگری در مورد پیش نویس تغییرات انجام شده در قانون کار، حساسیت لازم را در این مورد در میان کارگران در یک بعد سراسری ایجاد نماید.
۲- مجمع عمومی، هیات مدیره اتحادیه را ملزم به برداشتن قدمهای بعدی در این مورد و دست بردن به کارهای عملی در سطح کارخانه ها و مراکز کارگری در یک بعد سراسری نمود و در این رابطه رئوس اقدامات عملی را برای اجرا به هیات مدیره ابلاغ کرد.
۳- مجمع بر همبستگی بیشتر اتحادیه با سایر تشکلها و نهادهای کارگری، بویژه سندیکای کارگران شرکت واحد تاکید کرد و از مبارزات این سندیکا و نقش آن در جنبش کارگری ایران تجلیل به عمل آورد.
۴- مجمع بر ضرورت تلاش بیشتر برای حل و فصل معضلات مالی اتحادیه تاکید و در این مورد به بحث و تبادل نظر پرداخت و قراری را مصوب کرد که بر اساس آن اعضا اتحادیه در قالب شهرهای مختلف علاوه بر حق عضویت و کمکهای مالی تاکنونی برای امور جاری اتحادیه، ملزم به پرداخت مبلغی معین و ثابت بصورت ماهیانه به صندوق اتحادیه شدند تا بدین ترتیب توان مالی اتحادیه بصورت تثبیت شده تری افزایش پیدا کند. در این رابطه شرکت کنندگان از نقاط مختلف کشور در مجمع در قالب شهرهای خود میزان این مبلغ را به مجمع اعلام کردند.
۵- مجمع بر ضرورت فعال کردن کمیسیون"ُعلیه بیکاری" که در اساسنامه اتحادیه قید شده است تاکید و راه های عملی فعال کردن این کمیسیون را بررسی نمود و امکانات لازم را در اختیار این کمیسیون قرار داد.
۶- مجمع برای توانمندتر شدن اتحادیه در برخی نقاط اقدام به انتخاب مسئولین اتحادیه در دو شهر مریوان و سقز گرفت و آقایان فرهادعرب زاده در شهر مریوان و طاها آزادی در شهر سقز را به عنوان مسئولین اتحادیه در این شهرها انتخاب کرد.
۷- مجمع ضرورت افزایش تعداد اعضای هیات مدیره اتحادیه را مورد بررسی قرار داد و تصمیم به ورود ۲ نفر عضو علی البدل هیات مدیره به ترکیب اصلی و افزودن شش نفر به کل اعضای هیات مدیره گرفت. بدین ترتیب آقایان فرهاد عرب زاده و طاها آزادی به عنوان اعضای علی البدل به اعضای اصلی هیات مدیره پذیرفته شدند و آقایان و خانمها: پروین محمدی، اسعد ساعد پناه، خلیل کریمی، ناهید خداجو، لیلا شعبانی و مظفر صالح نیا از طریق انتخابات به اعضا هیات مدیره اتحادیه افزوده شدند.
چهارمین مجمع عمومی اتحادیه آزاد کارگران ایران با شور و نشاط شرکت کنندگان و کف زدنهای آنان در ساعت ۱۸ روز شنبه ۲۵ تیر ماه به پایان رسید و بلافاصله اعضای هیات مدیره اتحادیه اقدام به برگزاری جلسه و انتخاب مجدد مسئولین اتحادیه کردند. در این جلسه جعفر عظیم زاده، پروین محمدی، ناهید خداجو،شریف ساعد پناه و لیلا شعبانی به ترتیب به عنوان رئیس هیات مدیره، نایب رئیس هیات مدیره، مسئول کمیسیون مالی، مسئول کمیسیون علیه بیکاری و مسئول کمیسیون آموزش انتخاب شدند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - ٢۷ تیر ماه ١٣٩٠

www.etehadyh.com
k.ekhraji@gmail.com