افق روشن
www.ofros.com

گزارش از تقلیل فاحش تولید، تعطیلی و اخراج کارگران


اتحادیه آزاد کارگران                                                                                           پنجشنبه ١١ آبان ١٣٩١

گزارش از تقلیل فاحش تولید، تعطیلی و اخراج کارگران در شرکتهای:

قالبهای صنعتی ایران خودرو، شرکت ماموت و شرکت جم ساز سازنده چراغهای اتوموبیل در ایران

موج گسترده تعطیلی کارخانه ها، اخراج سازی ها و افزایش فشار بر کارگرانی که هنوز اخراج نشده اند، بیداد میکند و از این رهگذر زندگی میلیونها خانواده کارگری در معرض نابودی بی چون و چرا قرار گرفته است. این وضعیت طی یکسال گذشته در حالی بر طبقه کارگر ایران تحمیل شده است که علاوه بر دستور گذاشتن ایجاد تغییرات ضد کارگری تر در قانون کار موجود، طی روزهای گذشته زمزمه مبنا قرار گرفتن ٣۵ سال کار برای بازنشستگی، تقلیل حقوق ماهیانه بیمه بیکاری به ۵۵ درصد حقوق + ٣٧ هزار تومان برای افراد تحت تکفل (بنا بر برخی گزارشها در برخی جاها اجرایی نیز شده است) و افزایش سن بازنشستگی به ٦۵ سال برسر زبانها افتاده است. سازمان تامین اجتماعی در نتیجه چپاول و غارت صندوق این نهاد متعلق به کارگران ورشکسته شده است. غارت و چپاول از این صندوق و ورشکستگی آنرا قرار است با افزایش سن بازنشستگی و سایر تمهیدات از قبیل کاهش حقوق بیمه بیکاری و با مبنا قرار دادن ٣۵ سال کار برای بازنشستگی بر دوش میلیونها کارگری بیاندازند که همین امروز سفره هایشان خالی است و هر روزه هزاران نفر از آنان با تعطیلی کارخانه ها در معرض بیکاری و فرو پاشی زندگی شان قرار دارند. بدون تردید سرمایه داری ایران قادر به اجرای هیچیک از این قوانین ضد کارگری نخواهد شد و طبقه کارگر ایران در قبال چنین وضعیتی با اعتراضات سراسری و میلیونی اش از هستی و بقا خود به دفاع بر خواهد خواست.
گزارش زیر از مجموعه گزارشهایی است که اتحادیه آزاد کارگران ایران بنا بر اظهار کارگران کارخانه ها از اقصی نقاط کشور از تقلیل تولید، تعطیلی، اخراج و فشار بر کارگران شاغل منتشر میکند. اولین مجموعه از این گزارش از یکی از بزرگترین شهرهای صنعتی ایران (شهر صنعتی کاوه در شهرستان ساوه) ششم آبانماه جاری از سوی اتحادیه منتشر شد. گزارش زیر از سه کارخانه دیگر در استان تهران و البرز است و همچون گزارش پیشین از شهر صنعتی کاوه، خود بیش از هر استدلال و توصیفی، گویای شرایط محنت باری است که امروزه بر میلیونها خانواده کارگری در سراسر کشور تحمیل شده است.
١- شرکت ماموت:این شرکت در اتوبان کرج - قزوین نزدیک پل کردان قرار دارد. شرکت ماموت بزرگترین شرکت سازنده انواع تریلر و کانتینر حمل بار با ١٨٠٠ کارگر در ایران بود. اما در نتیجه بحران اقتصادی موجود این شرکت ناتوان از ادامه کار شد و برای حفظ سود آوریش در شرایط بحران اقتصادی موجود، از اول مهر ماه به این سو اقدام به اخراج ٩٠٠ نفر از کارگران خود کرد. مدیریت این شرکت به کارگرانش اعلام کرده است در صورت تداوم وضعیت موجود، تعطیلی کامل کارخانه را در دستور دارد. ٢- شرکت جم ساز:این شرکت در شهر صنعتی نظر آباد هشتگرد قرار دارد و تولید کننده چراغهای اتوموبیل در کشور و طرف قرارداد با شرکتهای خودرو سازی است. شرکت جم ساز ٦٠٠ نفر کارگر داشت. این شرکت طی ماه های گذشته ٢٠٠ نفر از کارگرانش را اخراج کرده است.
٣- شرکت قالبهای صنعتی ایران خودرو: در رابطه با وضعیت این شرکت، طی دو ماه گذشته گزارشهایی از سوی اتحادیه آزاد کارگران ایران منتشر شده است. این شرکت علاوه بر اینکه طی دو ماه گذشته کلیه مزایا و ناهار کارگران خود را قطع کرده است و به این ترتیب بیش از هزار کارگر این کارخانه دریافتی ماهیانه شان دقیقا به نصف تقلیل پیدا کرده، اخیرا و بتدریج شروع به اخراج کارگران خود نیز کرده است. بر اساس گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، علاوه بر اخراجهای معدودی که طی دو ماه گذشته در این کارخانه صورت گرفته، این شرکت در حال حاضر اخراج ١٠٠ کارگر دیگر را نیز در دستور گذاشته است.

اتحادیه آزاد کارگران ایران- نهم آبانماه ١٣٩١