افق روشن
www.ofros.com

گزارش کوتاهی از دیگر کارخانه های شهر صنعتی کاوه


اتحادیه آزاد کارگران                                                                                      يكشنبه ٧ اسفند ماه ١٣٩٠

گزارش کوتاهی از دیگر کارخانه های شهر صنعتی کاوه

کارگران چینی اسپیدار بار دیگر در فرمانداری شهرستان ساوه تجمع کردند

بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، بدنبال راهپیمایی کارگران چینی اسپیدار در روز ٢۴ بهمن ماه و وعده فرمانده انتظامی شهرستان ساوه برای پیگیری خواستهای این کارگران در فرمانداری این شهر ، نماینده های کارگران این کارخانه روزهای ٢٩ و ٣٠ بهمن با حضور در ساختمان فرمانداری پیگیر مطالبات خود شدند و نهایتا به آنان وعده داده شد به مطالبات شان رسیدگی خواهد شد. بنا بر این گزارش علیرغم وعده ای که به این کارگران داده شده بود بار دیگر در روز دوم اسفند ماه کارفرما از دادن سرویس ایاب و ذهاب به کارگران خودداری کرد و همین امر موجب شد تا آنان با پای پیاده از شهر صنعتی کاوه به سمت شهر ساوه دست به راهپیمایی بزنند. بدنبال این حرکت از سوی کارگران در نیمه راه سرویسها خود را به کارگران رسانده و آنان را سوار کردند اما کارگران به جای رفتن به خانه هایشان مستقیم به فرمانداری ساوه رفتند و خواهان رسیدگی به خواستهای خود شدند و نهایتا در فرمانداری به کارگران اعلام شد مطالبات آنان از طریق وصول محصولات چینی از کارفرما و دادن آن به کارگران تسویه خواهد شد که این پیشنهاد اعتراض کارگران را بر انگیخت.
بنا بر آخرین گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، کشمکش میان کارگران کارخانه چینی اسپیدار با کارفرمای این کارخانه و فرمانداری شهرستان ساوه همچنان ادامه دارد و قرار است طی هفته جاری مطالبات کارگران چینی اسپیدار بار دیگر در فرمانداری شهرستان ساوه مورد مذاکره و رسیدگی قرار بگیرد.
از سوی دیگر بدنبال شکایت کارگران اخراجی قرارداد موقت کارخانه اسپیدار به اداره کار شهرستان ساوه، دادستانی این شهر حکم توقیف اموال کارفرما را برای پرداخت مطالبات این کارگران صادر کرد اما زمانی که کارگران اخراجی با حکم توقیف اموال به مقابل کارخانه رفتند دادستانی شهر ساوه در اقدامی غیر منتظره این حکم را لغو کرد و به کارگران پیشنهاد شد محصولات تولیدی کارخانه به ازا مطالبات آنان در اختیار این کارگران قرار بگیرد. کارگران شاکی به این مسئله معترض هستند و قرار است فردا یکشنبه هفتم اسفند ماه این مسئله در فرمانداری شهرستان ساوه مورد رسیدگی قرار بگیرد.
بنا بر گزارش دیگری که از شهر صنعتی کاوه به اتحادیه آزاد کارگران ایران رسیده، کارگران بازنشسته مقره سازی در شهر صنعتی کاوه پس از ١۵ ماه بازنشستگی، موفق به دریافت حقوق و مطالبات خود نشده اند.
همچنین بر اساس گزارش دیگری از کارخانه پاک وش تولید کننده محصولات شوینده، این کارخانه نیز از یکسال گذشته تا کنون در بحران فرو رفته است بطوریکه در طول اینمدت کارگران موقت این کارخانه از کار خود اخراج شده اند و کارفرما برای وادار کردن کارگران رسمی به استعفا، آنان را پس از ١۵ الی بیست سال سابقه کار در بخش بارگیری مجبور به کار میکند. این کارگران اغلب با مشکلات تنفسی و ریوی حادی دست به گریبان هستند و تهدیدات کارفرما به بستن کارخانه آنان را وادار به تحمل شرایط بسیار مشقت بار در این کارخانه کرده است.

****************

اخراج ١٧٠ کارگر در کارخانه های بهینه تکنیک و چدن پارس و وضعیت شغلی کارگران شرکت کاوه

بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران طی روزهای گذشته و با نزدیک شدن به پایان سال کارخانه بهینه تکنیک ١٠٠ نفر از کارگران خود را اخراج کرد. مسئولین این کارخانه به کارگران اعلام کرده اند بدلیل اینکه کارخانه سایپا قطعات تولید شده را تحویل نمیگیرد علاوه بر این صد کارگر، کارگران دیگری نیز اخراج خواهند شد. این کارخانه ۵٠٠ کارگر دارد و تولید کننده قطعات پراید و ماشینهای سبک است. کارخانه بهینه تکنیک در خیابان نوزدهم شهر صنعتی کاوه قرار دارد.
بنا بر گزارش دیگری که از موج اخراج سازی ها در کارخانه های شهر صنعتی کاوه به اتحادیه آزاد کارگران ایران رسیده است در کارخانه چدن پارس نیز ٧٠ کارگر از کار خود اخراج شده اند. این کارگران بدلیل داشتن قرارداد موقت و اخراج پیش از موعد یکساله، قادر به دریافت بیمه بیکاری نمی باشند. کارخانه چدن پارس حدود ۴٠٠ کارگر دارد و در خیابان هفدهم شهر صنعتی کاوه واقع است.
همچنین صدها کارگر شرکت گروه کاوه که مشتمل بر ١١ شرکت و کارخانه می باشد بدون کمترین امنیت شغلی در این کارخانه ها مشغول بکار هستند. اکثر این کارگران با دادن تعهد محضری و دریافت سفته از سوی کارفرما با قرارداد یکماهه در این کارخانه ها کار میکنند.
اغلب کارخانه های شهر صنعتی کاوه که یکی از بزرگترین شهرهای صنعتی کشور است کارگران خود را با دریافت تعهد محضری و سفته و قرار داد سفید امضا بکار میگیرند و از اواخر بهمن ماه شروع به اخراج آنان میکنند تا عیدی و پاداش مشمول این کارگران نشود .
اخراج دهها هزار کارگر در سراسر کشور در ماههای پایانی سال باعث میشود تا این کارگران علاوه بر عدم دریافت عیدی و پاداش، علیرغم اینکه بیمه بیکاری از حقوق هایشان کسر میشود قادر به وصل به بیمه بیکاری نیز نشوند. کارفرمایان این کارخانه ها پس از گذشت حدود یکماه از شروع سال جدید بار دیگر این کارگران را دعوت بکار میکنند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - ششم اسفند ماه ١٣٩٠