افق روشن
www.ofros.com

گزارشی از وضعیت کارخانه ذوب آهن اصفهان از زبان یکی از کارگران

اتحادیه آزاد کارگران                                                                                             یکشنبه ١٣ دی ۱٣٨٨


گزارشی از وضعیت کارخانه ذوب آهن اصفهان

و اعتصابات و اعتراضات کارگری دراین کارخانه از زبان یکی از کارگران آن

سلام

من در کارخانه ذوب آهن اصفهان کار می کنم این کارخانه دجار بحران مالی شدیدی است و در آستانه ورشکستگی است هر ماه کارخانه شاهد چندین اعتصاب کارگری در شرکت های پیمانکاری است واوضاع آن رو به وخامت بیشتر می رود. علت آن بدهی صدها میلیاردی کارخانه کسادی بازار محصولات فولادی اعم از تیرآهن میلگرد و... واردات تیرآهن ومیلگرد چینی وقیمت های پایین این محصولات است به نحوی که هزینه تولید بیشتر از قیمت فروش است.
مشکل دیگر ذوب آهن این است که پرداخت حقوق بازنشستگان این شرکت با خود ذوب آهن است و از بودجه جاری کارخانه پرداخت می شود و به تازگی با خصوصی شدن فولاد مبارکه وفولاد خوزستان که به همراه ذوب آهن اصفهان عضو صندوق بازنشستگی شرکت ملی فولاد هستند پرداخت حقوق بازنشستگان این دو شرکت هم به ذوب آهن اصفهان محول شده که در سال بار مالی ٢٨٠ میلیارد تومانی را به ذوب آهن تحمیل می کند.
به دلیل مشکلات یاد شده بدهی ذوب آهن به شرکت های پیمانکار زیاد شده وشرکت های پیمانکار توان پرداخت حقوق کارگران شان را ندارند کارگران بیشتر این شرکت ها از دو تاشش ماه حقوق شان را دریافت نکرده اند و هفته ای نیست که کارگران یکی از شرکت ها دست به اعتصاب نزنند. چندی پیش کارگران شرکت های پیمانکار سه شرکت که در پروژه توازن ذوب آهن کار می کنند در جلوی ساختمان مدیریت ذوب آهن تجمع کردند وبرای چندین ساعت پرسنل اداری را در ساختمان محبوس کردند و به کسی اجازه خروج از ساختمان ندادند تا سرانجام معاون نیروی انسانی ذوب آهن به میان کارگران آمد وبه آنها قول داد با پرداخت بدهی شرکت های شان حقوق آنها که شش ماه پرداخت نشده داده شود.
مورد دیگر اعتصاب رانندگان کامیون های حمل ونقل ذوب آهن است که پیمانکار آن شرکت احیاگستران از زیرمجموعه های شرکت احیافولاد سپاهان است که در مالکیت ..... و... می باشد.
اعتصاب رانندگان کامیون که بالغ بر ۴٠٠ تن بودند و۴ ماه حقوق شان را نگرفته بودند باعث شد که دوماه حقوق آنها بلافاصله پرداخت شود. گفتنی است که رانندگان یاد شده در طی اعتصاب تجمعی هم در برابر فرمانداری شهرستان لنجان بر پا کردند. مورد دیگر شرکت نسوزآذر است که در بورس هم حضور دارد وکارگران این شرکت هرماه برای دریافت حقوق دست به اعتصاب می زنند که البته شرکت هم سریعا پرداخت می کند.
در آبان ماه که حقوق بازنشستگان ذوب آهن ده روز به تاخیر افتاد بازنشستگان در چهارراه نقاشی اصفهان که نزدیک کانون بازنشستگان ذوب آهن است تجمع کردند وچهارراه را بستند وتهدید کردند در صورت پرداخت نشدن حقوق شان مانند آذر٨٧ اتوبان اصفهان شهرکرد را در گردنه فولادشهر ونزدیک درب ذوب آهن مسدود خواهند کرد که در عرض ٢ روز حقوق شان پرداخت شد.
مورد دیگر تاخیر در پرداخت پاداش ماهانه کارکنان رسمی ذوب آهن است که در طول تاریخ شرکت یک بار سابقه دارد که آن یک بار هم با اعتصاب کارگران مواجه شد. در کارخانه شایعاتی پخش شده که به علت بحران مالی شرکت ممکن است پاداش های ماهانه لغو شود یا به میزان قابل توجهی کاهش یابد. این شایعات به اضافه تاخیر در پرداخت حقوق و پاداش ماهانه باعث شده که زمزمه هایی دزباره اعتصاب در میان کارگران رسمی شرکت که نقاط حساس تولید در کارخانه را در دست دارند آغاز شود. مسئولان مالی ذوب آهن می گویند که دولت کمکی به این شرکت نمی کند و در ٢ ماه گذشته برای پرداخت حقوق کارکنان و بازنشستگان وام بانکی گرفته اند. متاسفانه به علت عدم اطلاع رسانی این تحولات واتفاقات احتمالی پیش رو از دید رسانه ها مخفی مانده است در صورتی که ذوب آهن اصفهان مجمع بزرگی است که بیش از ٨٠٠٠ پرسنل رسمی و١٠٠٠٠ پرسنل دارد.

انتشار: اتحادیه آزاد کارگران ایران - ١٢ دی ماه ٨٨

www.ettehadeh.com
k.ekhraji@gmail.com