افق روشن
www.ofros.com

موفقیت کارگران شرکتهای پیمانکاری در پتروشیمی های ماهشهر


اتحادیه آزاد کارگران                                                                                      سه شنبه ٢٠ دی ماه ١٣٩٠

کارگران شرکتهای پیمانکاری در پتروشیمی های ماهشهر پس از ده ماه

کشمکش و مبارزه و اعتصاب به موفقیتی عملی در راستای تحقق خواستهایشان دست پیدا کردند

بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، جلسه مشترک نماینده های کارگران شرکتهای پیمانکاری پتروشیمی های ماهشهر با رئیس مجموعه این پتروشیمی ها از ساعت ٣٠/١۴ ظهر دیروز ١٨ دی ماه ١٣٩٠، شروع و تا پایان وقت اداری در محل اداره کار این شهر ادامه پیدا کرد. این جلسه پس از آن برگزار شد که نمایندهای مدیران پتروشیمی ها در جلسه ای که خود برای روز هفدهم دی ماه فراخوان داده بودند شرکت نکردند و بعد از ظهر همان روز رئیس مجموعه پتروشیمی های منطقه ماهشهر طی تماسی با نماینده های کارگران برای دیروز ١٨ دی ماه از آنان درخواست برگزاری جلسه ای مشترک کرد.
در این جلسه که در محل اداره کار ماهشهر و با شرکت آقای یزدانی ریاست پتروشیمی های منطقه و رئیس اداره کار ماهشهر از سوئی و نمایندهای کارگران شرکتهای پیمانکاری پتروشیمی ها از سوی دیگر برگزار شد نمایندهای کارگران بر خواستهای کارگران پای فشردند و از سوئی ریاست پتروشیمی های منطقه تلاش کرد با دلجویی از کارگران، نماینده های آنان را به قبول حداقلی از خواستهایشان راضی کند اما نماینده ها با اعلام اینکه باید توافقات حاصله در جلسه مورد تایید کارگران قرار بگیرد توجه ریاست پتروشیمی های منطقه را به خواست کارگران شرکتهای پیمانکاری و تبعیض هایی که در حق آنان روا میشود جلب کردند.
در این جلسه ریاست پتروشیمی های منطقه همچون دیگر مذاکراتی که با این کارگران در مورد خواست هایشان صورت گرفته است از عدم اختیار مدیریت پتروشیمی ها در تحقق خواستهای کارگران صحبت کرد و نهایتا پیشنهادات خود را به شرح زیر به نماینده های کارگران اعلام نمود:
١- مبلغ ١٠٠ هزارتومان به دستمزد کارگرانی که مبلغ کل دریافتی آنان تا ششصد هزارتومان میرسد اضافه خواهد شد.
٢- مبلغ ٧۵ هزار تومان به دستمزد کارگرانی که مبلغ کل دریافتی آنان از ششصد هزار تا زیر نهصد هزار تومان میرسد اضافه خواهد شد
٣- مبلغ ۵٠ هزار تومان به دستمزد کارگرانی که کل دریافتی آنان نهصد هزار تومان و به بالا است اضافه خواهد شد
۴ - این مبلغ از آذر ماه تا پایان سال در فیشهای حقوقی کارگران منظور خواهد شد.
۵- در طول ۴ ماه آینده و قبل از پایان این چهار ماه آیتم های حق جذب، حق بدی آب و هوا، استفاده از بیمارستان صنایع پتروشیمی و اجرای تورهای مسافرتی در حق کارگران شرکتهای پیمانکاری اعمال خواهد شد.
در ادامه این جلسه نماینده های کارگران اعلام کردند افزایش مبلغ یکصد هزارتومان به دستمزدها می باید به یکسان در مورد همه کارگران اعمال شود که مورد موافقت ریاست پتروشیمی های منطقه قرار نگرفت و نهایتا نماینده های کارگران اعلام کردند در صورتی با پیشنهادات وی موافق هستند که:
١- برای مبالغ تعیین شده از سوی ریاست پتروشیمی ها و طبقه بندی ایی که صورت گرفته است می باید نه کل دستمزد دریافتی کارگران بلکه دستمزدهای پایه آنان مبنا قرار بگیرد.
٢- مالیات بر این افزایش دستمزد تعلق نگیرد.
در پایان این جلسه ریاست پتروشیمی های منطقه ضمن موافقت با این خواست نمایندهای کارگران، اعلام نظر قطعی در این مورد را، به امروز ١٩ دی ماه موکول کرد و نهایتا قرار شد مبالغ توافق شده به صورت بخشنامه از سوی شرکتهای پیمانکاری بر تابلوی اعلانات نصب و بلافاصله مبلغ مربوط به آذر ماه به حساب کارگران واریز شود.
بنا بر آخرین گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، دیشب و پس از پایان جلسه مشترک نمایندهای کارگران با ریاست پتروشیمی های ماهشهر، بخشنامه افزایش دستمزد کارگران شرکتهای پیمانکاری مجموعه پتروشیمی های ماهشهر صادر و بلافاصله مبلغ افزایش یافته مربوط به آذر ماه به حساب کارگران واریز و امروز ١٩ دی ماه موافقت با این مسئله که مبنای افزایش دستمزدها نه کل دریافتی کارگران بلکه حقوق پایه آنان خواهد بود و مالیاتی نیز بر این افزایش تعلق نخواهد گرفت اعلام گردید. به این ترتیب کارگران شرکتهای پیمانکاری پتروشیمی بندر امام و پتروشیمی های منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر موفق شدند پس از نزدیک به ده ماه کشمکش و دو اعتصاب قدرتمند و بزرگ و اقدامی متحدانه برای شروع اعتصابی دیگر، به موفقیتی مهم دست پیدا کنند.
لازم به یادآوری است با مبنا قرار گرفتن محاسبه پایه حقوق برای افزایش دستمزد کارگران شرکتهای پیمانکاری مجموعه پتروشیمی های ماهشهر، مبلغ یکصد هزار تومان از آذر ماه تا پایان سال به کارگرانی که پایه حقوق آنان ششصد هزار تومان و به پایین است اضافه شد و این یعنی اکثریت قریب به اتفاق این کارگران. از سوی دیگر در طول این مدت و در پایان آخر سال به عنوان آخرین مهلت مورد توافق، در صورت تحقق حق جذب و بدی آب و هوا حدود ٣٠ درصد تا زمان تحقق حذف شرکتهای پیمانکاری به دریافتی این کارگران عملا اضافه میشود. همچنین در پایان اعتصاب مهر ماه این کارگران به آنان حق استفاده از درمانگاه صنایع پتروشیمی داده شده بود. استفاده از بیمارستانهای صنایع پتروشیمی که در توافق حاضر به این کارگران وعده تحقق آن داده شده است یک امتیاز بسیار مهم دیگر برای کارگران شرکتهای پیمانکاری پتروشیمی ها در منطقه ماهشهر است.
اتحادیه آزاد کارگران ایران افزایش عملی دستمزدهای کارگران شرکتهای پیمانکاری مجموعه پتروشیمی های منطقه ماهشهر و سایر توافقات ریاست پتروشیمی های منطقه با آنان را، حاصل اتحاد و عزم خدشه ناپذیر این کارگران برای رسیدن به خواست هایشان و دو اعتصاب بزرگ آنان و اقدام بسیار متحدانه این کارگران برای شروع اعتصابی دیگر در روز ٢٠ دی ماه جاری ارزیابی میکند و موفقیت فعلی کارگران پتروشیمی بندر امام و منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر را صمیمانه به یکایک این دوستان صمیمانه تبریک میگوید و آنان را به پیگیری هر چه متحدانه تر خواست هایشان فرا میخواند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران، دوشادوش کارگران شرکتهای پیمانکاری مستقر در پتروشیمی بندر امام و پتروشیمی های منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر برای تحقق خواست اصلی آنان مبنی بر برچیده شدن کلیه شرکتهای پیمانکاری و عقد قرارداد مستقیم، به تلاش و مبارزه برای پایان دادن به بردگی کارگران در شرکتهای پیمانکاری با عزمی راسخ تداوم خواهد بخشید.

زنده باد همبستگی کارگری

اتحادیه آزاد کارگران ایران- ١٩ دی ماه ١٣٩٠