افق روشن
www.ofros.com

آغاز موج جدیدی از اعتصاب در میان

کارگران شرکتهای مجموعه پتروشیمی بندرامام


اتحادیه آزاد کارگران                                                                                          پنجشنبه ١١ آبان ١٣٩١

آغاز موج جدیدی از اعتصاب در میان کارگران شرکتهای مجموعه پتروشیمی بندرامام

بدنبال کارشکنی مدیریت پتروشیمی بندر امام و مافیای شرکتهای پیمانکاری در صنعت پتروشیمی در حذف شرکتهای پیمانکاری و عقد قرارداد مستقیم با کلیه کارگران پیمانکاری، از اوایل هفته جاری موج جدیدی از اعتصاب در شرکتهای مجموعه پتروشیمی بندر امام از سوی کارگرانی که هنوز تبدیل وضعیت نشده اند، آغاز شده است.
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، این اعتصاب از روز شنبه ششم آبانماه از شرکت کیمیا آغاز شده است و از دیروز سه شنبه کارگران شرکت فراورش و بخشی از کارگران شرکت بسپاران نیز به اعتصاب پیوسته اند. دیروز سه شنبه مدیر عامل شرکت فراورش در میان کارگران اعتصابی حاضر شد و تلاش کرد آنان را به پایان دادن به اعتصاب قانع کند اما کارگران اعتصابی بر خواست خود مبنی بر اجرای فوری و کامل حذف شرکتهای پیمانکاری پای فشردند.
هزاران کارگران پتروشیمی بندر امام و دیگر پتروشیمی های منطقه ماهشهر پس از ١٨ ماه اعتراض بشکل اعتصاب، راهپیمایی و تجمع، در تیر ماه سالجاری به پیروزی قطعی دست یافتند و روند تبدیل وضعیت کارگران شرکتهای پیمانکاری به کارگران با قرارداد مستقیم از آن تاریخ آغاز شد. اما با گذشت بیش از چهار ماه از آنزمان، تاکنون فقط حدود سی درصد از این کارگران تبدیل وضعیت شده اند و مدیریت پتروشیمی و مافیای شرکتهای پیمانکاری دست در دست هم مابقی کارگران را در حالت بلاتکلیفی نگه داشته اند به همین دلیل از روزشنبه ششم آبانماه جاری، این کارگران از شرکت کیمیا اعتصاب خود را آغاز کردند.
بنا بر آخرین گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران اعتصابی اعلام کرده اند با توجه به تعطیلات پیش رو، چنانچه پس از پایان تعطیلات به خواستهایشان رسیدگی نشود اعتصاب خود را که اینک در محل هر شرکت بطور جداگانه ای ادامه دارد به اعتراض یکپارچه ای تبدیل خواهند کرد و همچون دوره های قبلی اعتراضاتشان، متحدانه به سوی دفتر مرکزی پتروشیمی بندر امام راهپیمایی خواهند کرد و در آنجا به تجمع و اعتراضات خود ادامه خواهند داد.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - دهم آبانماه ١٣٩١

*****************

ننگ بر این بردگی

کار شکنی در ادامه تبدیل وضعیت کارگران پیمانکاری در پتروشیمی بندر امام

و انتقام جویی سیستم اداری این پتروشیمی و مافیای پیمانکاری از کارگران تبدیل وضعیت شده

هزاران کارگر شرکتهای پیمانکاری در پتروشیمی بندر امام و دیگر پتروشیمی های دولتی در منطقه ماهشهر پس از گذشت ١٨ ماه از اعتراضات شان به پیروزی رسیدند و از اول تیرماه سالجاری روند تبدیل وضعیت این کارگران از شرکتهای پیمانکاری به کارگران قرارداد مستقیم آغاز شد. اما با گذشت نزدیک به چهار ماه از این روند، تاکنون حداکثر سی درصد از کارگران پیمانکاری بطور رسمی و عملی تبدیل وضعیت شده اند و هنوز این امر در مورد کارگران با سابقه ٨ سال که در شهریور ماه سالجاری لیست شان به وزارت نفت ارسال شد به اجرا در نیامده است.
بنا بر اظهار کارگران پتروشیمی بندر امام، مدیریت پتروشیمی ها و مافیای شرکتهای پیمانکاری در کند کردن پروسه تبدیل وضعیت کارگران پیمانکاری در این پتروشیمی و سایر پتروشیمی ها نقشی اساسی دارند. بطوریکه گفته میشود در میان مدیریت پتروشیمی ها این بحث بوده است که روند تبدیل وضعیت کارگران به لحاظ اداری آهسته به پیش برده شود تا چند ماه باقی مانده به پایان دولت دهم نیز به اتمام برسد. مدیریت پتروشیمی ها و پیمانکاران میگویند با پایان عمر دولت دهم، مصوبه هیئت وزیران این دولت مبنی بر حذف شرکتهای پیمانکاری نیز ملغی خواهد شد و وضعیت به روال سابق بر خواهد گشت. از این روست که مدیریت پتروشیمی ها از سوئی روند تبدیل وضعیت کارگران پیمانکاری باقی مانده را کند کرده اند و از طرف دیگر در رابطه با امور کارگران تبدیل وضعیت شده به انحا مختلف سعی در تامین حضور پیمانکار دارند، بدون اینکه شرایط کار و حقوق این کارگران کمترین ربطی به پیمانکار داشته باشد. اهم این امور عبارتند از:
١- نصب اطلاعیه بر روی تابلوی اعلانات مبنی بر اجبار پرنسل قرارداد مستقیم شده در استفاده از دو نوع کارت ساعت ورود و خروج که یکی از آنها کماکان مال پیمانکار است و دیگری مال پتروشیمی. طبق این ابلاغیه ساعتی که توسط پیمانکار برای ورود و خروج کارگران قرار داد مستقیم زده میشود ملاک احتساب حقوق این کارگران است.
٢- هر گونه مرخصی کارگران تبدیل وضعیت شده همچنان با نظر پیمانکار انجام میشود
٣- تمام گزارش کار پرنسل تبدیل وضعیت شده و نظارت بر اعمال آنها در حین تولید بوسیله پیمانکار انجام میشود سرپرست کارگران قرار داد مستقیم نیز از عوامل پیمانکار است.
۴- در سایت نفت مکانی وجود دارد که وضعیت پرسنل پیمانکار و آنانی که تبدیل وضعیت شده اند را نشان میدهد اما تاکنون هر کارگر تبدیل وضعیت شده ای که مشخصات و کد ملی خود را جهت اطلاع از وضعیت خود به آنجا وارد کرده است اسم خود را نه در لیست کارگران تبدیل وضعیت شده، بلکه در لیست کارگران پیمانکاری مشاهده کرده است.
۵- کارگران تبدیل وضعیت شده هنوز از امکانات پرسنل پتروشیمی نمیتوانند استفاده کنند. مدیریت پتروشیمی این امر را موکول به اتمام روند تبدیل وضعیت همه کارگران کرده است. این درحالی است که از اواسط شهریور ماه به این سو عملا هیچ تبدیل وضعیتی بطور رسمی به مرحله اجرا در نیامده است.
٦- مدیریت پتروشیمی ها از تصویه حساب سنوات کارگران تبدیل وضعیت شده با پیمانکار ممانعت به عمل میآورند. البته نه بطور رسمی، بلکه با ابهام تراشی و خللی که در مورد وضعیت حقوقی سه ماهه اول سال کارگران ایجاد کرده اند عملا تسویه حساب کارگران تبدیل وضعیت شده با شرکتهای پیمانکاری را به بن بست رسانده اند. مسئله از این قرار است: تاریخ قرارداد مستقیم با کارگران اول فروردین ماه امسال قرار داده شده است اما از آنجا که کارگران عملا از اول تیر ماه به این سو تبدیل وضعیت شده اند مدیریت پتروشیمی ها با این بهانه از پرداخت مزایای این سه ماه به آنان خودداری میکند. کارگران نیز میگویند اگر چنین است و پرداخت سه ماهه اول سال حقوقهای ما با شرکتهای پیمانکاری است بنا بر این، این شرکتها برای پرداخت سنوات ما می باید حقوق امسال را پایه قرار دهند. اما شرکتهای پیمانکاری با استناد به قرار داد مستقیم این کارگران که از تاریخ اول فرودین ماه امسال است زیر بار پرداخت سنوات کارگران نمیروند و به این ترتیب مدیریت پتروشیمی ها و شرکتهای پیمانکاری در اقدامی زیرکانه و هم سو و هماهنگ با هم، تسویه حساب کارگران تبدیل وضعیت شده با شرکتهای پیمانکاری را در بن بست قرار داده اند.

انتقم جویی از کارگران تبدیل وضعیت شده و تضییع عامدانه حقوق این کارگران توسط پتروشیمی ها:
١- اغلب کارگران تبدیل وضعیت شده از سالهای پیش مرخصی استفاده نشده و ذخیره ای داشته اند. با تبدیل وضعیت این کارگران به قرارداد مستقیم، مدیریت پتروشیمی ها به آنان اعلام کردند چنانچه از این مرخصی ها استفاده نکنید به استثنای ٩ روزش بقیه ایام این مرخصی ها باطل خواهد شد. به همین دلیل این کارگران از مرخصی های ذخیره شده استفاده کردند اما حین پرداخت حقوقهای خود متوجه شدند مبلغ کلانی از حقوق آنان کسر شده است که این امر اعتراض آنان را بر انگیخت. بدنبال این اعتراض مدیریت پتروشیمی ها به کارگران اعلام کردند: شما از اول سال با ما قرارداد دارید و به همین دلیل مرخصی هایتان نیز از اول سال نزد پتروشیمی به حساب میاید لذا شما هیچ مرخصی ذخیره ای نداشتید و به همین خاطر ما روزهایی را که به مرخصی رفته بودید از حقوق شما کسر کرده ایم. در این بین شرکتهای پیمانکاری نیز حاضر به پرداخت حقوق مرخصی های ذخیره این کارگران نشده اند و پتروشیمی ها نیز حاضر به انتقال این مرخصی ها به سیستم اداری خود نیستند. همه اینها در حالی صورت گرفته است که خود مدیریت پتروشیمی ها کارگران را تشویق به استفاده از مرخصی های ذخیره کرده بودند.
٢- کارگران شرکتهای پیمانکاری در پتروشیمی ها هر ماهه ١٢٠ ساعت اضافه کاری میکردند. با شروع بکار این کارگران بصورت قرارداد مستقیم که از اول تیر ماه سالجاری آغاز شد مدیریت پتروشیمی ها به کارگران اعلام کردند کماکان ١٢٠ ساعت اضافه کاری را طبق روال سابق بر سر کار بمانید که این کارگران نیز در طول تیر ماه سالجاری ١٢٠ ساعت اضافه کاری انجام دادند اما زمان پرداخت حقوق خود متوجه شدند به جای ١٢٠ ساعت اضافه کاری، ٦٠ ساعت اضافه کاری در فیش های حقوقی آنان محاسبه شده است. با اعتراض و پیگیری کارگران، مدیریت پتروشیمی ها به آنان اعلام کردند مرکز در این مورد اشتباه کرده است و ماه بعد جبران خواهد شد. ماه بعد یعنی مرداد ماه نیز بر اساس خواست مدیریت پتروشیمی ها کارگران قرارداد مستقیم همان ١٢٠ ساعت اضافه کاری را انجام دادند اما کارگران حین دریافت دستمزد مرداد ماه متوجه شدند فقط ٣٠ ساعت اضافه کاری در فیش های حقوقی آنان محاسبه شده است که این امر اعتراض شدیدتر کارگران را برانگیخت اما مدیریت پتروشیمی ها در مقابل اعتراض کارگران اظهار داشتند قانون پتروشیمی با کارگران قرارداد مستقیم فقط ٣٠ ساعت اضافه کاری در ماه است و بدین ترتیب پتروشیمی های دولتی از پرداخت حق بردگی کارگران نیز خودداری کردند تا کینه توزانه از این کارگران انتقام جویی کنند.
کارگران میگویند اگر اضافه کاری سی ساعت در ماه قانون پتروشیمی های دولتی با کارگران قرارداد مستقیم است پس چرا در تیر ماه از ١٢٠ ساعت اضافه کاری، ٦٠ ساعت اش به ما پرداخت شد؟؟!!!!
٣- با پیش آمدن این وضعیت کارگران تبدیل وضعیت شده از مرداد ماه به این سو بناچار فقط سی ساعت اضافه کاری کرده اند و همین امر میزان دریافتی ماهانه آنان را بشدت کاهش داده است.
اینها و دیگر مسائلی که مدیریت های پتروشیمی ها عامدانه و آگاهانه و از سر انتقام جویی از هزاران کارگر حق طلب شرکتهای پیمانکاری بر سر آنان میاورند به یقین با خشم کارگران جواب خواهد گرفت.

ننگ بر این بردگی - زنده باد کارگران حق طلب شرکتهای پیمانکاری پتروشیمی های ماهشهر

اتحادیه آزاد کارگران ایران - ٢٤ مهر ماه ١٣٩١

www.etehadyh.com
k.ekhraji@gmail.com