افق روشن
www.ofros.com

زنده باد حق خواهی کارگران منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر


اتحادیه آزاد کارگران                                                                                      دوشنبه ۲٩ فروردین ١٣٩٠

در دهمین روز اعتصاب کارگران مجتمع پتروشیمی بندر امام، آنان یک گام مهم بسوی موفقیت و پیروزی نزدیک شدند
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران در شب نهمین روز اعتصاب قدرتمند کارگران پیمانکاریهای مجتمع پتروشیمی بندر امام پرسنل حراست با گردش در قسمتهای مختلف این مجتمع بویژه در قسمت بسته بندی کارگران را تهدید به گرفتن کارتهای ساعت و اخراج کردند اما با مقاومت و پافشاری متحدانه کارگران برای رسیدن به مطالبات شان مواجه شدند.
امروز ۲٩ فروردین ماه کارگران مجتمع پتروشیمی بندر امام در دهمین روز اعتصاب خود و مطابق معمول روزهای گذشته از ساعت ۵/٨ صبح در مقابل دفتر مرکزی شرکت دست به تجمع زند.
بنا بر این گزارش با شروع تجمع کارگران، نماینده ماهشهر به همراه ظریف کار مدیر عامل شرکت در میان کارگران حاضر شدند و ابتدا تلا ش کردند به هر طریقی شده کارگران را به پایان دادن به اعتصاب ترغیب کنند اما با پاسخ قاطعانه کارگران و اصرار آنان بر تحقق خواستها یشان مواجه شدند و در ادامه اعلام کردند اجر ای مصوبه برچیده شدن شرکتهای پیمانکاری حق شماست و این مصوبه قطعا به اجرا در خواهد آمد، ما در طول روزهای گذشته پیگیریهای لازم را با وزیر نفت در اینباره انجام داده ایم و مشکلی برای اجرای این مصوبه وجود ندارد اما این مصوبه برای اجرا نیاز به تهیه دستورالعل دارد و زمان میبرد. کارگران نیز متقابلا خواهان تضمین کتبی و شروع پروسه اجرای انعقاد قرارداد مستقیم و برچیده شدن شرکتهای پیمانکاری شدند.
در ادامه این مذاکرات با خواست کارگران مبنی بر تضمین کتبی اجرای مصوبه برچیده شدن شرکتهای پیمانکاری موافقت به عمل آمد و قرار شد کارگران هر پنج مجتمع متمرکز در شرکت پتروشیمی بندر امام شامل: کیمیا- آب نیرو- فراورش- بس کاران و خوارزمی، هر کدام پنج نفر را که مجموعا ٢۵ نماینده کارگر میشود انتخاب کنند و یک کارگروه تشکیل بدهند تا با مدیریت پتروشیمی و مسئولین اداری آن و با حضور نماینده ماهشهر جلسه ای را برای چگونگی پیشبرد خواست کارگران برگزار کنند و تصمیات حاصل این جلسه را کتبا به کارگران ابلاغ کنند تا چنانچه مورد قبول کارگران بود آنان به اعتصاب خود پایان دهند و در غیر اینصورت به اعتصاب خود ادامه دهند.
بر اساس آخرین گزارشهای دریافتی توسط اتحادیه آزاد کارگران ایران امروز کارگران نماینده های خود را انتخاب کردند و قرار است فردا اولین جلسه نماینده های کارگران با مدیریت پتروشیمی در حضور نماینده ماهشهر برگزار شود. بر اساس توافق صورت گرفته و تاکید کارگران، فردا در زمان برگزار ی جلسه نماینده های کارگران با مدیریت پتروشیمی، آنان به اعتصاب و تجمع خود در مقابل دفتر مرکزی شرکت ادامه خواهند داد تا پس از پایان جلسه توافقات صورت گرفته کتبا به کارگران ابلاغ شود تا در صورت پذیرفته شدن این توافقات از سوی کارگران، آنان به اعتصاب خود پایان دهند و چنانچه کارگران موافقت نکردند با اعلام نقطه نظرات خود به اعتصاب و تجمع خود ادامه دهند تا جلسات دیگری برگزار شود.
از آنجا که پروسه اداری شروع کامل اجرای مصوبه برچیده شدن شرکتهای پیمانکاری زمان خواهد برد بنا بر تاکید کارگران و موافقت مدیریت پتروشیمی قرار شده است کارگران پیمانکاری تا زمان شروع کامل انعقاد قرارداد مستقیم با پتروشیمی از تمامی مزایای پرسنل رسمی این شرکت که شامل ٢۵ الی ٣٧ آیتم است برخوردار شوند. برخی از این آیتم ها که تاکنون کارگران شرکتهای پیمانکاری از آن محروم بوده اند عبارتند از: پاداش تولید، پاداش نفت، پاداش بهره وری، حق جذب، حق محرومیت از تسهیلات زندگی، بدی آب و هوا و برخی امتیازات دیگر از قبیل دوری راه ، بعد مسافت و غیره
مدیریت پتروشیمی اعلام کرده است تحقق این امتیازات یک مسئله درون سازمانی مربوط به مجمع پتروشیمی است و خودمان راسا در این مورد اقدام خواهیم گرفت و نیازی به پروسه زمانی ندارد.
بنا بر گزارش دیگری که به اتحادیه آزاد کارگران ایران رسیده است كارگران شرکتهای پیمانكاری مجتمع پتروشیمی امیركبیر نیز كه دیروزصبح با خانواده های خود در مقابل درب كارخانه تجمع كرده بودند،امروز با انتخاب ٦ نماینده وارد مذاكره با كارفرما شدند. لازم بذكراست این پتروشیمی در سالها قبل از مالكیت دولتی به بخش خصوصی منتقل شده است.
اتحادیه آزاد کارگران ایران موفقیت تا به همینجای کارگران پیمانکاری مجتمع های پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر را نتیجه ایستادگی، اتحاد و همبستگی آنان برای رسیدن به مطالبات شان میداند و بر حق خواهی و همبستگی پرشکوه این کارگران درود می فرستد.

اعتصاب، تشکل، تجمع حق مسلم ماست

زنده باد همبستگی و مبارزه متحدانه سراسری کارگران ایران

اتحادیه آزاد کارگران ایران - ٢٩ فروردین ماه ١٣٩٠