گزارش سایت شورا

از تجمع کارگران شرکت واحد در مقابل ساختمان وزارت کار


بیست پنجم تیر ماه هشتاد و پنج


سایت شورا :

بدنبال شش ماه سرگردانی بیش از ١٨٠ نفر از کارگران شرکت واحد و عدم رسیدگی به شکایات آنها در اداره کار شرق تهران و اداره کار استان تهران، امروز مورخه ٢٤/٤/١٣٨۵ از ساعت ۵/٨ صبح کارگران شرکت واحد برای پیگیری شکایات خود در مقابل وزارت کار و امور اجتماعی دست به تجمع زدند با افزایش تعداد تجمع کنندگان در حدود ساعت ٣٠/٩ صبح، ماموران انتظامی و امنیتی از تجمع کنندگان درخواست کردند که برای مذاکره با مسئولین وزارت کار، نماینده های آنان به داخل ساختمان وزارت کار بروند. به این ترتیب آقایان ابراهیم مددی، داود رضوی، ابراهیم نوروزی گوهری و یعقوب سلیمی جهت مذاکره به ساختمان وزارت کار وارد شدند.

در این حین ماموران امنیتی که از همان ساعات اولیه تجمع حضوری گسترده در محل پیدا کرده بودند از تجمع کنندگان خواستند تا متفرق شده و از محل بروند اما کارگران اعلام کردند که ما منتظر بازگشت نماینده های خود خواهیم شد در پی این وضعیت مسئولین امنیتی از کارگران خواستند تا در داخل محوطه ساختمان بمانند و به این ترتیب گروهی از کارگران وارد ساختمان شدند اما نیروهای امنیتی از ورود بقیه جمعیت به محوطه ساختمان ممانعت بعمل آورده و به این ترتیب مابقی کارگران در بیرون ساختمان منتظر آمدن نماینده های خود ماندند. پس از این واقعه نیروهای موتور سوار ویژه نیز به محل تجمع آمده و بر فضای پلیسی موجود در آنجا افزودند.

حدود ساعت ٣٠/١٢ ظهر نیروهای امنیتی به کارگران شرکت واحد که تعداد آنها به بیش از صد نفر رسیده بود اعلام کردند که نماینده هایشان در حال بازگشت هستند و آنان باید محل را ترک نمایند، در این حین همچنین یکی از نماینده ها با دوستان خود در بیرون تماس گرفته و اعلام کرد که ما در حال بازگشت هستیم و به این ترتیب جمعیت حاضر در کمال آرامش شروع به دور شدن از محل کردند. با این حال نیروهای امنیتی از پراکندگی ای که بعلت دور شدن کارگران از جلوی ساختمان وزارت کار پیش آمده بود استفاده نموده و شروع به بازداشت تعدادی از آنها کردند. همزمان با این وضعیت در بیرون ساختمان وزارت کار، مسئولین امنیتی از خروج نماینده های کارگران از ساختمان وزارت کار نیز جلوگیری نموده و آنان را بازداشت، وضمن جدا کردن ابراهیم مددی از بقیه و انتقال وی به نقطه ای نا معلوم، بقیه نماینده ها را به استثنای داود رضوی مانند بقیه بازداشتی ها به پایگاه هشتم پلیس امنیتی تهران روانه کردند. در نتیجه پراکندگی ای که پیش آمده بود کارگران قادر نشدند مجددا تجمع کرده و به وضعیت پیش آمده اعتراض نمایند به همین دلیل تعدادی از آنان برای پیگیری وضعیت دوستان خود به پایگاه هشتم پلیس امنیت تهران مراجعه کردند اما در آنجا نیروهای امنیتی ناصر غلامی را هم بازداشت نمودند و حدود یک ساعت بعد با پیگیری همسر ناصر غلامی به ایشان اعلام کردند که بازداشتی ها به مقر پلیس امنیت عمومی تهران واقع در عشرت آباد منتقل شده اند. تا لحظه تنظیم این خبر در ساعت ١١ شب تاکنون کارگران شرکت واحد نتوانسته اند اطلاع دقیقی از محل نگهداری بازداشت شده گان بویژه ابراهیم مددی کسب نمایند.

لازم به ذکر است که نماینده های کارگران شرکت واحد در ساختمان وزارت کار با مدیر کل روابط کار وزارت کار که خود یکی از معاونان وزیر کار میباشد مذاکره کرده بودند و با وعده های وی در فضایی کاملا آرام در حال ترک ساختمان وزارت کار بودند که بوسیله نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

اسامی بازداشت شده گان به شرح زیر است : ١- ابراهیم مددی ٢- ابراهیم نوروزی گوهری ٣- یعقوب سلیمی ((از نماینده های کارگران واحد در مذاکرات امروز)) ٤- سید رضا نعمتی پور ۵ - منوچهر مهدوی تبار ٦ - عطا باباخانی ٧- ناصر غلامی ٨- داود نوروزی

سایت شورا

٢٤/٤/١٣٨۵