افق روشن
www.ofros.com

استمداد کارگران خدمات شهری

تحصن و تجمع کارگران شهرداری رشت مقابل استانداری


فعالان کارگری ضدسرمایه داری                                                                     چهارشنبه ٣٠ فروردین ١٣٩١

شنبه ١٩/١/٩١ حدود هفتاد نفر از کارگران قراردادی خدمات شهری رشت که طرف قرارداد با شرکتهای بخش خصوصی و خدماتی هستند در مقابل استانداری گیلان واقع در خیابان معلم رشت تجمع کردند. بیش از دو ماه است این کارگران درخواست لغو قرارداد موقت با شرکت های خدماتی بخش خصوصی و استخدام شدن توسط سازمان شهرداری را دارند.
این سومین تجمع کارگران پس از تجمع در بهمن ماه سال ٩٠ است کارگران در ساعت یک بعدازظهر روز شنبه ١٩/١/٩١ پس از انجام کار روزانه ی خود در مقابل استانداری تجمع کرده و خواستار رسیدگی به خواسته های بر حق خود شدند البته استاندار گیلان پاسدار سعادتی در سفر کشور آذربایجان بسر می برد. رئیس حراست استانداری با ریاست حراست شهرداری - عابدی ضد کارگر - تماس گرفت و از وی کمک خواست . عابدی به استانداری آمده و از میان کارگران که شعار لغو قرارداد موقت میدادند عبور کرده به داخل استانداری رفت. عابدی ضد کارگر پس از نیمساعت به میان کارگران برگشته و درخواست انتخاب سه نماینده از بین کارگران جهت مذاکره را کرد.
کارگران سه نماینده انتخاب و به استانداری فرستادند که نتیجه مذاکره مهلت یک هفته ای تا شنبه ٢/٢/٩١ کارگران به استانداری بود تا تکلیفشان روشن شود . کارگران شهرداری رشت می گویند از پایمال شدن حقوق خود با بستن قرارداد موقت خسته شده ایم چرا احمدی نژاد - قول لغو قرارداد موقت با شرکت های بخش خصوصی را می دهد ولی تا کنون وعده سرخرمن بوده و هیچ. کارگران تهدید کردند اگر تا یک هفته دیگر وضعشان روشن نشود در مقابل میدان شهرداری در مرکز شهر رشت دست به تجمع اعتراضی خواهند زد.
گفتنی ست این تجمع اعتراضی تا ساعت ٣ بعدازظهر روز شنبه ١٩/١/٩١ ادامه داشت و کارگران مدام جهت جلب توجه عابران صلوات می فرستادند این تحصن از نظم خوبی برخوردار بودند گفتنی است در این میان یک سمند اطلاعاتی هم از کارگران فیلمبرداری کرد که البته با بی تفاوتی کارگران مواجه شد. طبق معمول ماموران لباس شخصی، اطلاعاتی و یگان سرکوب ویژه حضور داشتند.
لازم به تذکر است که سازمان شهرداری زیرمجموعه ولایت فقیه- است. و بیشتر شرکت های پیمانکار از اطرافیان و وابستگان حضرات عالیجنابان می باشد که با بستن قراردادهای موقت سفید در کمال بی حقوقی با دستمزدهای نازل به نام خصوصی سازی به استثماروحشیانه کارگران خدماتی پرداخته اند. در ضمن نامه سامان دهی کارگران در سازمان شهرداری/ در شهرداری رشت موجود و خاک می خورد راستی اگر کارگران خدماتی شهرداری دست از کار بکشند و اعتصاب کنند چه اتفاقی خواهد افتاد؟ لغو قرارداد موقت اولین گام عملی در ادامه مبارزه ضدسرمایه داری است تا گام های بعدی...

قرارداد موقت ملغی باید گردد

ما از تمامی فعالان کارگری می خواهیم اخبار مبارزات کارگران خدمات شهری شهرداری رشت را منعکس کنند. باتشکر

فعالان کارگری ضدسرمایه داری گیلان