افق روشن
www.ofros.com

گزارش کارخانه پوشش


فعالین کارگری ضد سرمایه داری                                                                          یکشنبه ٨ بهمن ۱۳۹۱

با اندکی تأخیر به دلایلی:
روز یکشنبه اول بهمن حدود ۴٣ نفر از کارگران کارخانه پوشش جاده رشت - انزلی کیلومتر ٣ را بستند . آتش زدن لاستیک دست به اعتراض زدند . اعتراض کارگران همراه با پرده نوشته بر سر در کارخانه نسبت به توقیف اموال کارخانه از سوی طلبکاران و مالکان جدید بود که تصمیم به تغییر کاربری کارخانه گرفته اند. این اعتراض کارگری از ساعت حدود ٩ صبح الی ١٢ ظهر طول کشید.
که با دخالت ماموران یگان ویژه و لباس شخصی ها ، دستگیری ١۵ نفر از کارگران معترض پایان یافت. کارگران دستگیر شده به زندان اطلاعات و سپس به دادگاه منتقل شده و در نهایت با سند آزاد شدند.
لازم به ذکر است که مدیر و کارفرما و یکی از سهامداران عمده شیر پگاه رشت بنام حسین بهنام رودسری بهمراه تعدادی از شرکای دیگر اقدام به خرید سهام کارخانه پوشش کردند. گفتنی است آتیه دماوند حدود ٨۵% و بانک ملی و نساجی غرب بقیه سهامداران کارخانه می باشند . کارخانه پوشش همچنین دارای چندین هکتار زمین کشاورزی و بایر نیز می باشد. سهامداران جدید در واقع به قصد تصرف زمین به بهانه تغییر کاربری کارخانه قصد انبوه سازی مسکن را دارند که با مقاومت شجاعانه کارگران تیرشان به سنگ خورد. در حال حاضر حدود ۴٣ کارگر از ١١٦ کارگر در مرحله بازنشستگی قرار دارند. مسئول بازنشستگی کارگران از جانب آتیه دماوند فردی بنام عسگر زاده است که با به تعویق انداختن زمان بازنشستگی کارگران برایشان ایجاد معضل و مشکل کرده است.
در ضمن شرکت (پوشش فومنات) - واقع درکیلومتر ۵ جاده رشت فومن سه راه خاور متعلق به فردی بنام صمدی از بخش خصوصی است که بیشتر دستگاه های نساجی الغدیر متعلق به پوشش را با تبانی سهامداران به کارخانه پوشش فومنات جهت راه اندازی و تولید انتقال داده است.
لازم به ذکر است دستمزد کارگران با تاخیر دو ماه و بیشتر پرداخت می شود . کارگران سرویس ایاب و ذهاب سالن نهارخوری ندارند.
گفتنی است در سال های ۵٨-۵٩ حدود ۵٠٠٠ کارگر در پوشش کارخانه و محصولات کارخانه به خارج از ایران صادر می شد در سال های ٨٤-٨۵-٨٦ بارها کارگران پوشش جاده رشت - انزلی را به عنوان اعتراض بستند که همیشه منجر به درگیری با ماموران لباس شخصی و یگان ویژه و بازداشت و زندانی شدن کارگران گردید از عوامل ورشکستگی کارخانه در اوایل دهه هشتاد فردی به نام قرائتی - برادر قرائتی معروف مدرس قران در تلویزیون بوده است که از این رهگذر به میلیاردها ثروت رسیده است.

فعالین کارگری ضد سرمایه داری گیلان