افق روشن
www.ofros.com

وضعیت وخیم کارگران کشتیرانی ایران


فعالان کارگری ضد سرمایه داری                                                                       دوشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹٢

شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران یا IRISL تا سال ١٣٨٩ دارای حدود ١۵٠ فروند کشتی اقیانوس پیما بوده است که در حال حاضر دارای١٠٠ فروند کشتی می باشد . تعداد پرسنل فعال روی کشتی حدود چهارهزار نفر استخدامی و قراردادی و بطور متوسط ٧٠٠٠ ملوان و افسر و کارمند در خشکی و در شعب مختلف این کمپانی در دنیا مشغول به کار می باشند.
بیشتر کشتی ها باید حدود ٣۵ نفر خدمه و در حالت Lade off داشته باشد قرار دارند . که در حال حاضر ١۴ پرسنل می باشند هم اکنون که بیشتر این کشتی ها در بنادر چین و ایران قرار داشته و فاقد (Provesion) یا کمبود آب و غذا و تدارکات می باشند . دستمزدها به دلار بوده که به حساب کارکنان قراردادی حدود شش ماه است که تزریق نشده است و در صورت نیاز کارکنان باید دستمزد خود را به دلار ١۴۴٠ تومانی دریافت کنند . به علت پایین بودن سطح دستمزدها نارضایتی گسترده ای در بین کارکنان مشهود است . البته این موضوع سراسری در کل شرکت های تجاری دنیا می باشد که از هر ١٠٠ فروند کشتی ٢٠ فروند فعال هستند.
کشتی ها براساس اندازه بزرگی با معیار عبور از کانال پاناما هستند ایران دارای ٨ کشتی بزرگ فوق عظیم یا افراماکس Aframax می باشد . این کشتی ها قادرند سالها کار بکنند از نظر رده بندی جوان بودن کشتی های ایران در رده سوم کمپانی های کشتی جهان است .بدبختانه با توجه به سیاست گذاری غلط تجاری و به بهانه تحریم کشتی های ایران به جای حمل کالا و غلات در حال حاضر خاک از ایران به کشورهای خلیج فارس مخصوصاً خاک منطقه خراسان را حمل کرده.
و به کشورهایی مانند قطر و کویت و ... در خلیج فارس می فروشند . دلیل آن نفوذ ناپذیری این نوع از خاک در مقابل آب می باشد که این خاک را در جهت ساخت سد و یاپایه های پل یا گسترش اسکله های کاربر دارد . حتی اگر پس از پایان جنگ تجای که ایران بنام تحریم اقتصادی معروف شده است . جهت آماده سازی این کشتی های تازه جهت بارگیری یعنی زنگ زدن و رسوب حداقل ۵ ماه باید به حوضچه خشک یا draydag زمان می برد سیستم حمل و نقل در حال حاضر فرسوده و پرسنل برای ارتقای درجه افسری که توسط سازمان کشتیرانی رده بندی می شود . - سازمان بنادر و دریانوردی - بطور مثال از ٣٠٠ نفر امتحان ورودی دوره اردیبهشت ٩١ خروجی کمتر از ٢۵ نفر بود . آنهم به علت نیاز نداشتن کشتی های باری و نفتکش به متخصص در حالیکه به جای پرسنل داخلی از پرسنل روسی - هندی - فلیپینی و اوکراینی با دستمزد بالاتر به دلار استفاده می کنند . به دلیل سیاست های ضد کارگری کشتیرانی و نفتکش Mitc ، کشتی های نفتکش فوق عظیم هم وضعیت بهتری از کشتی های باری ندارد . اکثر این کشتی های فوق عظیم نفتی در اطراف بندر خارک سرگردان و بدون بارگیری هستند.
لازم به ذکر است در سال ٨۵ حدود ٦٣ درصد سهام کشتی رانی به قیمتی نازل به تامین اجتماعی فروخته شد . بهرحال مهمترین مسئله وضعیت وخیم امنیت شغلی کارکنان شرکت کشتی رانی جمهوری اسلامی می باشد.
لازم به ذکر است که اسفند سال ٩١ بیشتر ملوانان قراردادی در هتل بندرعباس اطراق کرده و هر روز نومیدانه بدنبال کار می روند بگونه ای که حتی در نوروز ٩٢ به دیدار خانواده خود نرفتند و بدروغ به خانواده هایشان گفتند که در کشتی و در ماموریت بسر می برند . آنان سرمایه داری و در اصل نظام گندیده سرمایه داری را عامل تمام فلاکت و بدبختی خود می دانند. این گزارش را ما در بندرعباس و از ملوانان بیکار ضد سرمایه داری تهیه کردیم.

فعالان کارگری ضد سرمایه داری گیلان