افق روشن
www.ofros.com

دو گزارش از فولادسازان پارسای شمال و آهن آلات شایان


فعالان ضدسرمایه داری گیلان                                                                                   شنبه ۴ تیرماه ١٣٩٠

فولادسازان پارسای شمال و اخراج پی در پی کارگران

این کارخانه در شهر صنعتی رشت واقع است و به بخش خصوصی تعلق دارد. مالک و کارفرمای کارخانه فردی است به نام ابراهیم بخشنده. محصولات کارخانه، سازه های فلزی ساختمانی مانند سوله و پل سازی است. در حال حاضر حدود ۵٠ کارگر در آن مشغول به کارند. تمام کارگران با قرارداد موقت کار می کنند و قراردادشان سه ماهه تمدید می شود. البته در سال ١٣٨٩ تعداد کارگران کارخانه حدود ٢٠٠ نفر بود که در ماه های دی ، بهمن و اسفند ١٣٨٩، ١۵٠ نفر پی درپی اخراج شدند. کارگران اخراجی به اداره کار رشت شکایت برده اند و پی گیر مطالباتشان هستند. دستمزد کارگران طبق مصوبه وزارت کار پرداخت می شود. البته کارفرمای ضدکارگر کارخانه علت اخراج کارگران را تعویق مطالبات خود از سوی نهادهای راه سازی دولت می داند، زیرا بخشنده از نهادهای دولتی بالغ بر ٨ میلیارد تومان طلب دارد. وی با سوء استفاده از این موضوع اقدام به اخراج کارگران کرد. ساعت کار کارگران از ٧ صبح الی ۴ بعد از ظهر است. کارخانه دارای سرویس ایاب و ذهاب ولی فاقد سالن غذاخوری است. در شرایط کنونی خواست های عمومی کارگران اخراجی و شاغل کارخانه عبارت است از:
١- بازگشت به کار کارگران اخراجی بدون هیچ گونه قید و شرط
٢- تبدیل قراردادهای موقت به قراردادهای دایم و استخدامی در جهت ایجاد امنیت شغلی
٣- بالابردن سطح حداقل دستمزد کارگران در جهت تامین یک زندگی شرافتمندانه
۴- حمایت کارگران سایر کارخانه ها از خواست های برحق کارگران اخراجی

سوال:
راستی چه کسی مسئول و پاسخگوی اخراج های پی در پی کارگران و تامین هزینه زندگی خانوارهایشان است؟ چه کسی این حاشیه امن را برای ترکتازی سرمایه داری ایجاد کرده است؟ به جز دولت سرمایه داری .دولتی که ضدکارگر است نمی تواند سنگ جنبش های اعتراضی کارگران و ستمدیدگان در منطقه و فرامنطقه را به سینه بزند مگر این که بخواهد از این آب گل آلود ماهی بگیرد. کدام ماهی؟ بحران در جغرافیای تولید کنندگان نفت و گاز و یا کشورهای دارای موقعیت سوق الجیشی عاملی جهت ایجاد امنیت ملی نفت و گاز شده است، همین و بس. پس موج سواری با قایق هفتاد و دو فرقه ای برجنبش مردمی در منطقه از اهداف سرمایه داری جهانی است که حاصل رقابت بین کارتل های نفتی و دولت های حافظ منافع آن هاست. زیرا سایه بحران کنترل شده سال هاست بر منطقه جهت تامین منافع سرمایه داری جهانی افتاده و حاصل درس های تکراری آنان است. سرنوشت افغانستان، عراق، نیجریه، لیبی، مصر و ... را بنگرید که دایگان مهربان تر از مادر چگونه پیراهن خود را چاک می زنند و یقه درانی می کنند تا سهم بیشتری از سود این آشفته بازار نصیبشان شود.

************

آهن آلات شایان

این کارگاه در کیلومتر ٢ جاده رشت - قزوین قراردارد و متعلق به ابراهیم بخشنده است. این کارگاه انبار و محل خرید و فروش آهن آلات و میل گردهای وارداتی است. بیشتر این آهن آلات و میل گردها از کشورهای روسیه و اوکراین وارد می شود. حدود ۵٠ کارگر در این کارگاه مشغول به کارند، همگی با قرارداد موقت که هر سه ماه یک بار تمدید می شود. کافی است در پایان سه ماه به اضطراب نشسته بر چهره کارگران بنگرید تا به حال و روز آنان پی ببرید. ساعت کار از ٧ صبح الی ۴ بعدازظهر و گاه تا ۵ بعدازظهر است. کارگران این کارگاه فاقد سرویس ایاب و ذهاب و سالن غذاخوری هستند. دستمزد کارگران همان مقدار ناچیز حداقل دستمزد مصوب وزارت کار (بخوان : وزارت سرمایه) است.

فعالان ضدسرمایه داری گیلان - پنجشنبه ٢ تیر ١٣٩٠

کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری