افق روشن
www.ofros.com

دو گزارش از دو کارخانه در شهرهای صنعتی رشت و قزوین


فعالان ضدسرمایه داری گیلان                                                                             شنبه ٢١ فروردین ١٣٨٩


دورتا، کارخانه تولید اکسیژن

این کارخانه تولید اکسیژن در سال ١٣۶٢ در شهر صنعتی رشت ورودی دوم خیابان میرزا کوچک تاسیس شد. کارخانه وابسته به بخش خصوصی و مالکان آن اگوش نیا، طباطبایی و پورمهدی هستند. در حال حاضر، مدیرعامل کارخانه اگوش نیای ضدکارگر است که ریاست اتحادیه کارخانه داران تولید اکسیژن در ایران را بر عهده دارد و مالک کارخانه اکسیژن در کرمانشاه است و در تهران سکوی توزیع کپسول اکسیژن دارد. اگوش نیای ضدکارگر شخصیتی بد دهن و خوش گذران است که هر سال مدتی را به آمریکا نزد خانواده خود رفته به عیاشی می پردازد ، آن هم در شرایطی که کارگران ماه ها دستمزد معوقه طلبکارند. در حدود ١۵ کارگر و پرسنل در کارخانه مشغول به کار هستند. بیشتر کارگران استخدامی با قرارداد دائم هستند. دستمزد کارگران طبق قانون کار است. کارخانه در سه شیفت مشغول به کار است . همیشه در این کارخانه کارگران در معرض حادثه ناشی از ترکیدن سیلندرهای فرسوده اکسیژن یا آلوده به روغن و یا ترکیدن شیلنگ های انتقال اکسیژن هستند و آتش گرفتن سر و صورت و قطع عضو کارگران تبدیل به امری عادی شده است. درسال ١٣۶۴ کارگر جوان ١٨ ساله ای به نام تیغ نورد در اثر ترکیدن سیلندر هوای غیراستاندارد قطعه قطعه شد. کارخانه فاقد سالن نهارخوری است و بیغوله ای کثیف به نام آشپزخانه در آن قرار دارد که کارگران غذایی را که از منزل می آورند در آنجا گرم کرده و می خورند. متاسفانه تعدادی از کارگران به علت شدت کار شب کاری به مواد مخدر روی آورده اند. اکثر کارگران بدهکار هستند.
بارها کارگران به علت اعتراض به عدم دریافت مطالبات معوقه معلق از کار و اخراج موقت شدند و بارها بر اثر حادثه و آسیب دیدگی شدید مانند قطع عضو و سوختگی شدید از مدیریت و مالکان کارخانه شکایت کرده و با گرفتن دیه مختصری با همان شرایطی که هنوز بهبود کامل نیافته بودند به سر کار برگشتند. کارخانه فاقد هرگونه تشکل کارگری است. بیشتر دستگاه های کمپرسور کارخانه ساخت Linde آلمانی و فرسوده است و با استفاده از یدکی های مستعمل و دست دوم سرپا نگه داشته می شود.

-------------------------

پاژن در شهر صنعتی قزوین

این کارخانه وابسته به بخش خصوصی و مالک آن سرمایه داری به نام میری است. میری ضدکارگر همچنین مالک کارخانه های فرنخ ، نازنخ ، مه نخ در قزوین است. کارخانه بیش از ١١ سال پیش در شهر صنعتی قزوین فعالیت تولیدی خود را آغاز کرد. در این کارخانه موتور پاژن ، لندرور سابق ، که از چین وارد می شود مونتاژ می گردد. در گذشته نزدیک در این کارخانه بیش از ٢٠٠ کارگر مشغول به کار بودند که بیشتر آن ها اخراج شدند و در حال حاضر ٨٠ کارگر فعالیت می کنند. اکثر کارگران قراردادی و مدت قرارداد آن ها ٢-۴-٦ ماهه تمدید می شود . دستمزد کارگران طبق قانون کار است. با سابقه ترین کارگران حدود ١١ سال سابقه کاری دارند. در کارخانه یک وعده نهاری در سالن غذاخوری داده می شود. کارخانه سرویس ایاب و ذهاب دارد. کارگران درکارخانه تشکل کارگری ندارند. به قول یکی از کارگران دیگر زمان شورا (شوراهای فرمایشی) به پایان رسیده است و کارفرمایان از براه افتادن شوراهای واقعی هم جلوگیری می کنند.

فعالان ضدسرمایه داری گیلان

فروردین ١٣٨٩

کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری