افق روشن
www.ofros.com

شرکت تولید مرغ سپید ماکیان


فعالان ضدسرمایه داری گیلان                                                                            شنبه ۵ شهریور ماه ١٣٩٠

این شرکت وابسته به بخش خصوصی است. مالکان و کارفرمایان آن سه برادر به نام های نجیه اله، مجتبی و محمد رسولی هستند که هر سه تحصیلکرده اند و مدرک دانشگاهی در امور دام و طیور دارند. اهل مازندران اما بزرگ شده تهران هستند. نجیه اله مسئول دفتر مرکزی شرکت در تهران فلکه صادقیه و مجتبی مسئول بازاریابی در خارج از ایران و محمد مسئول شرکت های داخلی در استان گیلان است. مجتبی معمولاً به کشورهای بلژیک، آمریکا، قبرس و ترکیه برای دستیابی به فن آوری جدید در مورد تولید مرغ و بازاریابی و صدور جوجه یکروزه به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، ارمنستان و تاجیکستان در رفت و آمد است. البته گفتنی است که برادران رسولی دارای اموال و املاک در کشورهای آمریکا، قبرس و ترکیه هستند. برادران رسولی در سال ١٣٧٢ اولین مرغداری سپید ماکیان را در منطقه دوگور صومعه سرا راه انداختند که به ترتیب به مرغداری های کنونی گسترش یافت که عبارتند از :
مرغداری قوی آبکنار با ۴٠ کارگر و تولید ۵٠٠٠ قطعه مرغ، دوگور نزدیک صومعه سرا ٣٨ کارگر و تولید ۵٠٠٠ قطعه، آزادگان اول جاده ماسوله ٢۵ کارگر و تولید ۵٠٠٠ قطعه، خوش خلقت، عینک اول جاده رشت فومن ٢٨ کارگر تولید و ۵٠٠٠ قطعه، به مرغ کیاشهر ٣٨ کارگر با تولید۵٠٠٠ قطعه، نوین تپه لنگرود ٣۵ کارگر با تولید۵٠٠٠ قطعه، پاپ کیاده ۵٠ کارگر با تولید ۵٠٠٠ قطعه، جمشیدآباد جاده رشت قزوین ٣٣ کارگر با تولید۵٠٠٠ قطعه (جمشید آباد با طبقاتی شدن به ظرفیت ٢٠٠٠٠ قطعه رسیده است، استفاده از روش چینی ها در مرغداری که ظرفیت تولید را بالا برده است)، پس ویشه، انباردان ٣٠ کارگر و مرغداری ٠٠٠/١٠ قطعه با ۵٠ کارگران نزدیک ضیابر، مرغداری سلامت(١) ٣٠ کارگر و ۵٠٠٠ قطعه، مرغداری سلامت(٢) ٣٠ کارگر و ۵٠٠٠ قطعه، واحد تفاله در آقاسید شریف که تبدیل به کاشت کیوی در هفت هکتار زمین شده و منطقه توریستی اعلام شده است که ارزش زمین افزایش یافته است، کشتارگاه سپید ماکیا ن جاده قدیم کرج با ٣۵ کارگر، کشتارگاه شیخ محله با ٢٠ کارگر، کارگاه کفته رود محل جوجه کشی، کارگاه برق، تراشکاری، آشپزخانه با جمعاً ٨٦ کارگر، دفتر مرکزی رشت در کفته رود ۴۵ کارگر در قسمت های اداری و مالی و اجرایی دفتر مرکزی فلکه صادقیه حدود ٢٠ نفر در قسمت های اداری و مالی و بازاریابی کشتارگاه در حال ساخت در لوشان که در حال حاضر ٣٠ کارگر مشغول به کار؛ با راه اندازی قادر خواهد بود کل مرغ های منطقه را کشتار کند، در منطقه نوخاله جاده پیر بازار - ضیابر هفت هکتار زمین که به کشت درختان صنعتی صنوبر اختصاص یافته در منطقه پیر بازار حدود ٦ هکتار زمین خریداری و فعلاً اطراف زمین دیوار کشی شده است.
در مجموع بیش از ٧٠٠ کارگر در کارگاه های مختلف مرغداری و جوجه کشی و کشتارگاه سپید ماکیان مشغول به کار هستند. کارگران بیشتر از اهالی منطقه و قرارداد موقت که دارای قراردادهای سه ماهه با حداقل دستمزد مصوب اداره کار اما در بخش اداری کارمندان دارای قرارداد ٦ ماهه هستند و مدیران قرارداد یکساله دارند. نیروی کار ارزان محلی ، انرژی ارزان، زمین ارزان، ماده اولیه در دسترس ، نزدیکی بازار مصرف و ... همگی باعث این سرمایه گذاری و رشد آن در منطقه گیلان شده که محصول آن سودهای ناشی از ارزش اضافی تولید شده توسط کارگران فقیر منطقه برای سرمایه داران و شدت استثمار برای کارگران است.
سوال ما به عنوان فعالان ضدسرمایه داری این است چگونه برادران رسولی از یک واحد مرغداری در سال ١٣٧٢ به چنین سرمایه هنگفتی رسیده اند؟ آیا می توانید نرخ استثمار کارگران این مرغداری ها را محاسبه کنید؟ راستی تراز مالی سالیانه این شرکت زنجیره ای کجا منتشر می شود؟ ما نمی دانیم، شما چه طور؟

فعالان ضدسرمایه داری گیلان - ٣ شهریور ١٣٩٠

کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری